Eckerö Äventyret – familjeparken på Åland

Postat i Aktuellt, Kampanjerjuli 7, 2014 med Inga kommentarer av camilla

Välkomna till ett informationstillfälle där vi presenterar en av de största turistiska satsningarna på Åland på många år.

 
Plats:                     Itiden, Elverksgatan 10                                                       Plats:                   Eckeröhallen

Tid:                        Fredag den 11 juli kl 14.00                                                 Tid:                      Måndag 14 juli kl 10.00

 
Ålands Investerings Ab (ÅIAB) projekterar för anläggandet en familjepark med arbetsnamnet Eckerö Äventyret på en del av Eckerö Golfs tidigare anläggning. Parken beräknas initialt locka ca. 30 000 besökare. Ambitionen är att förverkliga en familjepark som på sikt ska vara så attraktiv att den är anledning till resebeslut.

 
Familjeparken ska byggas runt temat lekfullt lärande med ålands historia och näringsliv i fokus, målsättningen är att skapa en intelligent park som är unikt i vår närregion. Målgruppen för parken är barn i åldrarna 2-12 år samt deras följeslagare. Under högsäsong kommer delar av parkens utbud öppnas för en vuxnare publik kvällstid för att skapa ett bredare nyttjande av parkens faciliteter.

 

Enligt nuvarande tidsplanering är byggstart beräknad till tidig höst 2014 och parken förväntas slå upp portarna i medlet av juni 2015. Parkens öppettider är planerade till 10-18 för familjeparken samt 18-23 för kvällsaktiviteter. Parken förväntas sysselsätta 3 personer på heltid samt ca 20 personer under sommaren.

 

Vi önskar skapa en bred förankring av projektet i den åländska turismbranschen och ett samarbete med åländska logianläggningar och övriga turistföretag ser vi som en styrka och självklarhet.
Vi som står bakom projektet är ÅIAB, Carin Holmqvist, Mattias Eriksson samt en bred representation från det åländska näringslivet.

 

Mariehamn 2.7.2014
Mattias Eriksson

Krutbyn Ab

Projektledare