Visit Ålands branschevent och årsmöte 24.11

Postat i Aktuellt, Kampanjeroktober 13, 2016 med Inga kommentarer av camilla

kobbaklintan-030

 

Pricka in i kalendern torsdagen den 24.11 kl.18-21.00 på restaurang Indigo.

Mellan kl.16.30-17.30 är alla medlemmar välkomna till en guidad rundtur i Ålands Kulturhistoriska museum och Ålands Konstmuseum.

Kvällens tema: Ett tydligare varumärke-en starkare Ålandsbild


Broschyren Åland 2017

Postat i Aktuellt, Kampanjer med Inga kommentarer av camilla

Visit Åland utvärderar årligen verktyget broschyrer i förhållande till dess behov och efterfrågan samt produktionskostnad. Vi kan konstatera att åtgången för 2016 låg i paritet med ifjol där svenska och finska är slut under sommaren och ett litet lager av de övriga språken.

Inför 2017 görs en nyproduktion svenska och finska, mindre justeringar + ny pärm för engelska och tyska. Inget nytryck av ryska på grund av liten åtgång 2016 vilket gör att det finns tillräcklig i lager inför 2017. Kontaktperson är Sari Venho, sari.venho@visitaland.com


Ålands Turismpris 2016

Postat i Aktuellt, Kampanjer med Inga kommentarer av camilla

 

Visit Åland delar årligen ut Ålands turismpris till en person/verksamhet som på ett föredömligt sätt bidrar till att främja och utveckla besöksnäringen på Åland. Vinnaren utses av Visit Ålands styrelse på basen av inlämnade förslag med motivering. Man kan nominera företag, organisationer, föreningar eller personer, vilka inte behöver vara medlem i Visit Åland.

Motiveringar som kan ligga till grund för utmärkelsen inkluderar:

  • välutvecklat samarbete med närings- och kulturliv
  • föredöme inom turism
  • entreprenörskap
  • nya initiativ
  • utveckling av turismen utanför traditionell säsong
  • besökarantal
  • kringeffekter i samhället
  • främjar hållbar utveckling
  • service & kvalitetshöjande åtgärder
  • produktutveckling

Priset kommer att delas ut på höstmötet torsdagen den 24.11.

Skicka din nominering med motivering senast fredagen den 4.11 till camilla.sommarstrom@visitaland.com

 

Tidigare vinnare av Ålands Turismpris;

2002             IFK Mariehamn fotboll

2003             Tjudö vingård

2004             Nils-Olof Mattsson

2005             Fornföreningen Fibula

2006             Anders Wiklöf

2007             Silverskär

2008             Bengt Granberg

2009             Mikael Kraft

2010             Peter Lindbäck

2011             Christian Ekström

2012             Michael Björklund

2013             Skördefestens vänner

2014             Kvarnbo Gästhem

2015             Ålands Sjöfartsmuseum & s/v Pommern

 

 


Mässor 2017

Postat i Aktuellt, Kampanjeroktober 12, 2016 med Inga kommentarer av camilla

Visit Åland har utvecklat arbetet med mässor och kommer 2017 att genomföra dessa genom olika nätverk med branschen. Detta innebär, att det idag finns ingen utnämnd mässansvarig person på Visit Åland. Olika kontaktpersoner i branschen och vid Visit Åland koordinerar aktuella mässor.Genomförandet bygger på ett genuint intresse och ett gott samarbete med branschen.

Matka mässan i Helsingfors 19-22.1
Visit Åland tillsammans med intressenter från branschen och den finska skärgården samarbetar under namnet Finnish Archipelago.Fokus på upplevelser i skärgården med aktiviteter och lokal mat och dryck. Kontaktperson Sari Venho. sari.venho@visitaland.com

Båtmässor VENE 10-19.2 i Helsingfors och Allt för sjön 4-12.3 i Stockholm
Gästhamnsnätverket med Henrik Beckman som koordinator ansvarar för båtmässorna. henrik.beckman@aland.net

ITB 8-12.3 i Berlin, Tyskland deltar Visit Åland i Visit Finlands monter. Kontaktperson annica.gronlund@visitaland.com

Sportfiskemässan 17-19.3 i Jönköping koordinator Ingmar ”Pingo” Eriksson, sportfiske@visitaland.com

Goexpo 17-19.3 i Helsingfors Frilufts -och outdoormässa där antalet besökarna årligen ökar.Tiina Thörnroos vid Pellas Gästhem är kontaktperson. info@pellas.ax

Resemässan Kotimaan matkailu 21-23.4 i Tammerfors. Kontaktperson sari.venho@visitaland.com