Visit Ålands höstmöte

Postat i Aktuellt, Kampanjernovember 18, 2016 med Inga kommentarer av jonas

Vi ber om ursäkt för att en del av er får informationen två gånger.

 

Välkommen på Visit Ålands höstmöte torsdag 24.11 kl.19.00 i auditoriet vid Ålands Sjöfartsmuseum.

Höstmötesagenda

Verksamhetsplan 2017

Visit Ålands verksamhetsplan och budget 2017 hade fastställts av styrelsen innan förskingringen uppdagades. Styrelsen har valt att lägga fram en oförändrad verksamhetsplan för beslut på höstmötet, eftersom det i nuläget är för många oklarheter kring hur ekonomin kommer att påverkas av brottet. Styrelsen kommer vid behov att göra nödvändiga anpassningar av verksamheten när mer information finns.

Efter det stadgeenliga mötet redogör näringslivsutvecklare Dan Backman vid Ålands landskapsregeringen för arbetet med Turismstrategin på Åland 2011–2022 och handlingsplanen inför 2017.

Kvällen avslutas med utdelningen av Ålands Turismpris 2016.

Ingen anmälan behövs för att delta i höstmötet.

 

Möteskallelser  i Nya Åland och Ålandstidningen torsdag 17.11.2016.

0192057ny