Visit Ålands styrelse

Visit Ålands styrelse 2018-2019

  • Terese Flöjt, ordförande, 2018-2020
  • Satu Numminen, viceordförande, 2018-2020             
  • Maria Hellman-Aarnio, 2017-2019            
  • Maria Häggblom, 2018-2020                        
  • Nico Micklin 2018-2020                         
  • Thomas Strandvik, 2017-2019                      
  • Gustaf Eklund, 2017-2019                                                  

Suppleanter:

  • Hanna Hagmark-Cooper, 2017-2019
  • Anna-Theresa Nordlund, 2018-2020

 

Arvoden och ersättningar för styrelsen:

Ordförande årsarvode 2 000 €.

Viceordförande årsarvode 500 €.

Mötesarvoden för samtliga styrelsemedlemmar 150€/bevistat möte

Reseersättning till och från möten i enlighet med Skatteförvaltningens beslut om skattefria resekostnadsersättningar under 2018.

 

Visit Ålands revisor:

Första revisor: Erika Sjölund, GRM, Hermans & Revisorernas AB

Suppleant: Hermans & Revisorernas AB

 

Riktgivande för val av styrelseledamöter är enligt stadgarna §7 är att styrelsen i sin helhet representerar en bred kompetens, lång erfarenhet, engagemang och visionärt tänkande. Styrelsesammansättningen skall på ett gott sätt bidra till främjande av föreningens verksamhet.

 


Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *