Visit Ålands styrelse

Visit Ålands styrelse 2017-2018;

  • Terese Flöjt, ordförande, 2016-2018             
  • Maria Hellman-Aarnio, 2017-2019            
  • Maria Häggblom, 2016-2018                        
  • Mattias Eriksson, 2016-2018                          
  • Thomas Strandvik, 2017-2019                      
  • Gustaf Eklund, 2017-2019                             
  • Satu Numminen, 2017-2018                         

Suppleanter:

  • Hanna Hagmark-Cooper, 2017-2019
  • Anna-Theresa Nordlund, 2016-2018

DSC_0339

 

 

 

 

 

På bild: längst till vänster Gustaf Eklund, Thomas Strandvik, Terese Flöjt, Maria Häggblom, Maria Hellman-Aarnio, Hanna Hagmark-Cooper och Mattias Eriksson. Saknas på bilden är Anna-Theresa Nordlund och Satu Numminen.

 

Arvoden och ersättningar för styrelsen:

Arvoden; Ordförande; årsarvode 2 000€. Mötesarvoden för samtliga styrelsemedlemmar; 150€/bevistat möte

Reseersättning till och från möten i enlighet med Skatteförvaltningens beslut om skattefria resekostnadsersättningar under 2017.

 

Visit Ålands revisor:

Första revisor: Erika Sjölund, GRM, Hermans & Revisorernas AB

Suppleant: Hermans & Revisorernas AB

 

Riktgivande för val av styrelseledamöter är enligt stadgarna §7 är att styrelsen i sin helhet representerar en bred kompetens, lång erfarenhet, engagemang och visionärt tänkande. Styrelsesammansättningen skall på ett gott sätt bidra till främjande av föreningens verksamhet.

 


Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *