Visit Ålands Personal

Lotta Berner Sjölund
VD
Tel. +358 18 24 261
lotta.berner@visitaland.com


Emma Kardell Boström  
Destinationskoordinator
Tel. +358 18 24 259
emma.kardell@visitaland.com


Jonas Holmström
Webbmaster visitaland.com / Projektledare Defence Arch
Tel. +358 18 24 254
webmaster@visitaland.com


Josefin Hagman 
Digital marknadsförare
Tel. +358 18 24 256
josefin.hagman@visitaland.com 


Heidi Ikonen-Toris
Webbredaktör
Tel. +358 18 24 250
webeditor@visitaland.com


Camilla Sommarström
Destinationsutveckling & Medlemskoordinator 
Tel. +358 18 24 258
medlem@visitaland.com


Sanna Könönen-Wahlstedt
Åland Convention Manager
Tel. +358 18 24 252
conventions@visitaland.com


Tiina Björklund
Ekonomi / Projektledare Varumärket Åland & Mat Åland
Tel. +358 18 24 251
tiina.bjorklund@visitaland.com


Riitta-Lea Värelä
Kundserviceansvarig i Ålands Turistinformation
Tel. +358 18 24 260 (Riitta-Lea)
Tel. +358 18 24 000 (växel)
info@visitaland.com