Sommarens kommunikation i full gång

Postat i Aktuellt, Kampanjerjuni 26, 2020 av Björn

Visit Ålands fokus för den externa kommunikationen detta år är i det närmaste helt inriktat på den fastländska marknaden. Intresset för inrikesresande är stort i pandemins fotspår och Åland har därför valt att driva en mycket aktiv kampanj riktad till fastlänningar den här sommaren. En stor satsning har exempelvis gjorts på utomhusmarknadsföring i Helsingfors. Dessutom syns Åland på bussar i både Åbo och Helsingfors, med totalt över 200 reklamytor.

Utöver varumärkesbyggande kommunikation och en utbredd aktiverande digital synlighet så har Visit Åland även satsat en hel del på redaktionellt innehåll för olika målgrupper, exempelvis sportfiske, golf, discgolf, vandring och cykling. Även redaktionellt innehåll riktat mot barnfamiljer har producerats. Under den gångna veckan har exempelvis redaktionella digitala annonser (s k natives) presenterats i tidningarna Kotiliesi och Anna. Ett allt viktigare sätt att berätta om Åland externt är att få andra att prata om destinationen på ett positivt sätt och därför har samarbete med cirka 25 fastländska influencers gjorts under juni och juli. 

Läs gärna mera om kommunikationen här: https://www.visitaland.org/kommunikation/


Instruktioner för hygienrutiner

Postat i Aktuellt, Kampanjermaj 29, 2020 av camilla

Uppdaterat 26 juni.

Turismen är viktig för Åland! Även under denna annorlunda tid vill vi välkomna besökare till Åland. 

Nu öppnas det åländska samhället upp igen sakta men säkert. För företagen innebär öppnande en anpassning till rådande hygieninstruktioner. Som ett stöd till de åländska företagen har Visit Åland, Ålands Näringsliv och Ålands Landskapsregering tagit fram nedanstående dokument gällande instruktioner för hygienrutiner.

Målsättningen med denna skrift är att ge information för att minimera risken för smittspridning och skapa en säker miljö både för besökare och personal.

Vi hoppas att denna information kan stödja näringslivet, hjälpa dig som företagare att vidta nödvändiga åtgärder och anpassningar för att skapa förtroende hos konsumenter genom vänliga och tydliga instruktioner för hygienrutiner som förhindrar en ökad smittspridning av Covid-19. Instruktionerna skall bidra till en god och ökad kommunikation mot såväl konsument som personal, som i längden stöder bilden om ett Åland som aktivt motarbetar en smittspridning. 

Vänligen observera att dokumentet är levande och kommer att revideras vartefter restriktionerna ändras. 

Hygieninstruktioner för turismbranschen23062020

I det här dokumentet finns underlag till den plan restauranger behöver då restaurangen gör upp en plan för återöppning. Vänligen notera att sammanställningen är fritt översatt från fiska på basen av den information som 30 maj 2020 finns tillgänglig.  Underlag till plan för egenkontroll av restaurangverksamhet reviderad 23 juni 2020.Plan för egenkontroll i samband med öppning av restauranger 23062020

__________________________________________________________________________________________________________

Tänk på detta!

Varje företag behöver en plan med anledning av Covid-19. Planen bör innehålla information om vilka åtgärder som vidtagits samt på vilket sätt företaget arbetar för att hindra en smittspridning. 

Det är också viktigt att både kunder och personal informeras om vilka åtgärder som gjorts (t.ex. utökade rengöringsrutiner). Kom ihåg att informera kund och personal hur dessa förväntas agera. Tydlig information ger trygghet!

I dokumentet tas följande moment upp:

ALLMÄNNA RIKTLINJER

 • Fysisk distans och säkerhetsavstånd
 • Bemötande 
 • Anvisningar till personal
 • Information till kund
 • Städning

RIKTLINJER FÖR OFFENTLIGA RUM OCH ANLÄGGNINGAR

 • Matservering / kafe/ restaurang
 • Butik
 • Logi
 • Rederi/resor
 • Mötes-och konferensanläggningar
 • Event

VIKTIGA KONTAKTUPPGIFTER


Tilläggsanslag till Visit Åland

Postat i Aktuellt, Kampanjerjuli 3, 2020 av camilla

På grund av rådande situation för turistÅland har Visit Åland beviljats ett tilläggsanslag på 500.000 € för marknadsföringen av destinationen Åland i syfte att öka attraktionskraften.I anslaget ingår även en del av marknadsföringen för Tall Ships Races 2021 då det inte finns sponsorer som kan täcka upp personalkostnader och annat runt evenemanget. Lyssna på intervjuer med Linnea Johansson, näringsavdelningen och vd Lotta Berner Sjölund om anslaget HÄR.


Statligt kostnadsstöd kan sökas från 7 juli

Postat i Aktuellt, Kampanjerjuli 1, 2020 av camilla

Syftet med det nya kostnadsstödet för företag är att minska antalet företag som går i konkurs på grund av coronaläget. För att ett företag ska få stöd ska både branschens och företagets egen omsättning ha sjunkit avsevärt. Antalet branscher som omfattas av stödet är 368. Företagen får närmare anvisningar om ansökan från Statskontoret.

Republikens president stadfäste lagen och statsrådet utfärdade förordningen om stöd den 26 juni 2020. Lagen träder i kraft den 1 juli 2020 och företagen kan ansöka om stöd hos Statskontoret från och med den 7 juli 2020.

Antalet stödberättigade branscher är 368, som räknas upp i bilagan till statsrådets förordning. Som klassificering har använts den nationella näringsgrensindelningen som fastställts av Statistikcentralen och som används för klassificering av företag och andra organisationer eller enskilda verksamhetsställen på basis av deras ekonomiska verksamhet. Definitionerna av näringsgrensindelningen baserar sig på produktionsinsatser, produktionsprocesser samt producerade varor och tjänster som är typiska för verksamheten.

HÄR finns bilagan vilka branscher som är stödberättigade.

Läs mer om ansökan.


Ny vandringsstig Träsket

Postat i Aktuellt, Kampanjerjuni 29, 2020 av camilla

Landskapets fastighetsverk har tagit fram en ny vandringsstig i Eckerö.

Träsket har sin start strax efter Hummelviks camping och är 3,8 km lång. Träsket ligger delvis i ett naturreservat, är medelsvår och passerar bland annat Rösegravar från järnåldern. I slutet av stigen finns en rastplats för en paus.

Stigen har tagits fram enligt det koncept som togs fram av landskapets fastighetsverk och Visit Åland gällande markeringsstolpar, informationsskylt, vägskyltar och digital karta på www.visitaland.com/vandring

 


Fyra nya verksamheter certifierade på Åland

Postat i Aktuellt, Kampanjerjuni 22, 2020 av camilla

Genomgående hållbarhetstänk för nya Green Key-certifierade 

Allt fler åländska verksamheter väljer att Green Key-certifiera sig. De senaste tillskotten är Carlsro Café och Restaurang, Alandica Kultur & Kongress, Brobacka Café samt Restaurang Arkipelag. 

“Det känns jätteroligt! Hållbarhet genomsyrar hela vår verksamhet och vi är otroligt stolta över att bli Green Key-certifierade”, säger Johanna Delfs på Carlsro. Certifieringen blev  klar passligt till att Carlsro öppnar i helgen. 

Det främsta målet med Green Key-certifieringen är att arbeta för en hållbar och ansvarstagande verksamhet samt att minska sin miljöpåverkan. För att bli certifierade måste verksamheterna uppfylla kriterier inom flera olika områden, såsom miljöledning, vatten- och elförbrukning samt livsmedel. 

“Vi behöver alla göra lite för att tillsammans göra en stor skillnad för världens klimat och miljö. Vi har länge försökt göra hållbara val som privatpersoner och vill givetvis fortsätta med det som företagare. Green Key-certifieringen är för oss ett bra sätt att följa upp våra goda intentioner inom grön energi, hållbara inköp och ekologi. Med Green Keys konkreta mål och checklista kommer också konkreta handlingar”, berättar Johanna Delfs. 

Efter de fyra nytillskotten finns nu totalt 22 Green Key-certifierade anläggningar på Åland. 

“Det är otroligt roligt att allt fler väljer att ansöka om certifiering! På en par månader har Åland nu fått 9 nya hållbarhetscertifierade anläggningar efter att även fem gästhamnar nyligen beviljades Blue Flag”, berättar programansvariga Emma Lundberg på Visit Åland. 

Blue Flag är en systercertifiering till Green Key. På Åland drivs de båda certifieringarna av Visit Åland. “Att allt fler anläggningar blir hållbarhetscertifierade är en viktig del i det långsiktiga arbetet att göra Åland till en attraktiv och hållbar besöksdestination”, säger Emma Lundberg. 


Buffébord åter tillåtna i restauranger

Postat i Aktuellt, Kampanjer av Björn

Från och med måndagen den 22 juni är buffébord åter tillåtna i restauranger och hos hotell efter vårens förbud mot bufféserveringar. Det här möjliggör bland annat att frukostbufféer kan återupptas hos hotell och gästhem. En annan förändring är att restauranger nu får öka antalet gäster så att de kan ta emot 75 % av normal kapacitet. Kravet på att restaurangbesökare ska ha egna sittplatser finns dock fortsättningsvis kvar.


Nya sätt att jobba för Visit Åland i spåren av pandemin

Postat i Aktuellt, Kampanjerjuni 18, 2020 av Björn

I takt med att restriktionerna kring resandet har lättat under senvåren och försommaren har arbetet med att marknadsföra destinationen Åland intensifierats. Från och med självstyrelsedagen den 9 juni och under större delen av juni har en omfattande destinationskampanj genomförts mot fastlandet för att locka resenärer att besöka Åland under sommaren. 

Signaler från den åländska turismbranschen tyder på att intresset för Åland också har ökat, inte minst i samband med att rederierna Viking Line och Tallink Silja satsar stort på kryssningsanlöp direkt från Helsingfors till Mariehamn. Även Ålands landskapsregerings satsning på rabatterade avgifter på utvalda avgångar i skärgårdstrafikens turlistor har haft en positiv inverkan.

Smittorisken påverkar arbetssättet
Smittspridningen i det åländska samhället är i nuläget relativt långsam men Visit Åland har ändå valt att utöka sin service utanför kontorsutrymmena, både för att skydda de besökande gästerna men även personalen. Den utökade servicen utanför kontorsutrymmena innebär bland annat:

 • flera cyklande turistinformatörer den här sommaren
 • en rödmålad informationsbod byggs för närvarande utanför den ordinarie turistinformationen. Boden är under juli bemannad måndag-lördag kl. 9-17 och söndag kl. 11-16. 

Turistinformationen på Storagatan 8 i Mariehamn byggs om under juni månad. Grundtanken var att renoveringen skulle ha inletts tidigare, men på grund av situationen kring covid-19 sköts de planerade arbetena fram. Så snart renoveringen är klar och läget åter känns tryggt öppnar den ordinarie turistinformationen på nytt.

Digital service allt viktigare
Den digitala servicen ökar stadigt och många frågor kommer idag in per e-post, via hemsidans chattfunktion eller Facebooks meddelandeverktyg. Många potentiella besökare väljer också fortfarande att ringa med sitt ärende. Antalet digitala kontakter till turistinformationen i maj/juni 2020 överträffar antalet kontakter föregående år.

Löpande information om Visit Ålands arbetssätt finns på medlemssidan www.visitaland.org


Kryssningstrafiken till Mariehamn i sommar

Postat i Aktuellt, Kampanjer av Björn

Den här sommaren besöks Mariehamn av ett antal internationella kryssningsfartyg. På grund av utbrottet av covid-19 försvann dock många av av de planerade internationella kryssningsanlöpen, men genom beslut hos Tallink Silja och Viking Line ser vi nu en satsning på kryssningar mellan Helsingfors, Mariehamn och Tallinn. Under sex lördagar i sommar kommer Tallink Siljas Baltic Queen att angöra Mariehamn med liggtid kl. 9-18. Viking Lines m/s Gabriella kommer i sin tur att kryssa mellan Helsingfors, Mariehamn och Tallinn så att hon ligger i Mariehamn tisdagar, torsdagar och lördagar med start den 1 juli (första dagen i Mariehamn således torsdagen den 2 juli).

Alla sommarens kryssningsanlöp finns via den här länken: https://mariehamnshamn.ax/trafik/kryssningstrafik/


Nyhetssvep midsommarveckan

Postat i Aktuellt, Kampanjer av Björn

I pandemins spår händer det just nu mycket då samhället gradvis öppnar upp igen. Visit Åland har försökt sammanfatta några av de nyheter som kommit under veckan, där det finns en klar koppling till den åländska turismen.

Nya rutter trafikerar Mariehamn
Tallink Silja gör specialkryssningar till Mariehamn under sex lördagar i sommar. Fartyget Baltic Queen anländer till Mariehamn på lördag morgon klockan 9 och lämnar åter hamnen klockan 18 på eftermiddagen, vilket ger fartygets passagerare (från både fastlandet och Estland) en hel dag på Åland. Under veckan meddelade Viking Line att de kommer att inleda kryssningar från Helsingfors till Mariehamn från och med den 1 juli. Kryssningarna går tre dagar per vecka och passagerarna får en hel dag (kl. 8-16) på plats på Åland under tisdagar, torsdagar och lördagar.

Eckerölinjen återupptar trafiken
Under onsdagen meddelade Eckerölinjen att de återupptar trafiken mellan Berghamn och Grisslehamn fredagen den 26 juni. Fartyget har legat stilla i hamn sedan den 16 mars då samhället vidtog en rad restriktioner som en följd av covid-19.

400 dagar kvar till Tall Ships Races Mariehamn
Under onsdagseftermiddagen höll arrangörsgruppen bakom Tall Ships Races Mariehamn ett presstillfälle vid Pommern i västra hamnen för att uppmärksamma att det nu bara är lite över ett år kvar till det stora evenemanget i Mariehamn. På plats inleddes samarbetet med Ålands Simförening som under det dryga året fram till evenemanget i Mariehamn arrangerar en tävling där deltagarna kan simma sträckorna som genomförs under Tall Ships Races 2021.

Lättare restriktioner för restauranger och evenemang
Under onsdagen meddelade riksregeringen att utomhusevenemang nu kan ordnas med mera än 500 deltagare under förutsättning att deltagarna kan delas in i sektioner. Dessutom får restauranger öppna upp ytterligare, bland annat genom att alkohol får serveras till klockan 01. Om utvecklingen fortsätter vara gynnsam kan det inom kort komma ytterligare lättnader, exempelvis så att även inomhusevenemang för över 500 personer tillåts.

Verifikation till Viking Line för hantering och förebyggande av infektionsrisker
Under torsdagen meddelade Viking Line att de som första rederi i världen har verifierats i hanteringen och förebyggandet av infektionsrisker, inklusive covid-19. Verifieringen gäller för samtliga fartyg i Viking Lines flotta och även för sex hamnterminaler. Mera om den nyheten här: https://alandsradio.ax/nyheter/viking-line-forsta-varlden-verifikation-covid-19-hantering

Svenska UD lättar delvis reserestriktioner
Under onsdagen meddelade svenska utrikesdepartementet UD kommer därför att från och med den 30 juni att häva avrådan för icke nödvändiga resor till följande länder: Belgien, Frankrike, Grekland, Island, Italien, Kroatien, Luxemburg, Portugal, Schweiz och Spanien. För övriga länder inom EU, EES och Schengen kvarstår avrådan till och med den 15 juli, vilket alltså även omfattar resor till Åland/Finland.

Dags för sommarens restaurangdagar
Veckan efter midsommar är det åter dags för restaurangdagarna, där besökare på restauranger kan äta en tvårättersmeny för 25 euro. Mera information om deltagande restauranger och menyer på https://www.facebook.com/Restaurangdagarna/

Visit Ålands kommunikation för tillfället
Åland syns just nu i digitala kampanjer och media, i dagstidningar, artiklar, radio m.m. I år segmenteras marknadsföringen ytterligare och fokus ligger på finländare utanför riskgrupperna som bland annat söker en aktiv semester utomhus. Vi uppdaterar kontinuerligt med mer information men just nu ligger fokus på att nå våra potentiella besökare i sommar. 

Vänligen notera, att Visit Åland i alla sin marknadsföring uppmanar våra besökare att värna om allas vår hälsa och att inte resa om man känner sig sjuk. Visit Åland har också lagt mera resurser än tidigare år på att informera våra besökare om hygienrutiner. Mera information om pågående kommunikation hittar du här: https://www.visitaland.org/kommunikation/

En riktigt glad midsommar tillönskas alla läsare!


ÅCB:s nyhetsbrev

Postat i Aktuellt, Kampanjerjuni 17, 2020 av camilla

ÅCB:s nyhetsbrev har nu skickats ut till prenumeranter i Sverige, Finland och Åland. Brevet innehåller några nyheter och tips för att ordna möten, konferenser och events på nära håll, på Åland. Tryggt och med avstånd! Njutandes av lokalproducerad mat och dryck! 

Svenska 

Finska 

Åländska/Ambassadörsbrevet