Gränsen åter stängd

Postat i Aktuellt, Kampanjerseptember 28, 2020 av josefin

Vänligen notera, att gränsen från och med idag är stängd för de flesta av våra turister. Vi är tillbaka vid samma läge som före gränserna öppnade. Gränsbevakningen kommer inte att släppa in personer på nöjesresor från t.ex. Sverige och Estland. Vänligen kontakta eventuella gäster du inte ännu talat med för att undvika att någon stoppas vid gränsen. För mera information se gränsbevakningens hemsida.


Välkommen på Visit Ålands års- och höstmöte 30.9.

Postat i Aktuellt, Kampanjerseptember 15, 2020 av camilla
Mötet hålls i Alandica i auditoriet .
 
Kvällens program
Kl.17.30   Välkommen och registrering. 
Kl.17.45   Visit Ålands årsmöte 2020.
Kl.18.30   Visit Ålands höstmöte 2020. 
 
Förutom stadgeenliga mötesärenden kommer Visit Åland att presentera marknadsföringen 2020, sammanfattning av läget i branschen just nu samt arbetet framöver. Därefter fortsätter kvällen ute i foajen.
 
Kl.19.30 -ca.20.30 Rundabordsdiskussioner: Vi arbetar framåt! 
 
Deltagarna sätter sig vid det temabord som uppgetts i sin anmälan. Personal från Visit Åland kommer att fungera som samtalsledare för de olika grupperna. Det blir kaffeservering vid respektive temabord.

Här finns möteshandlingarna inför mötet.

Mötesagenda års-och höstmöte
Valberedningens förslag
Visit Ålands verksamhetsberättelse 2019
Visit Ålands verksamhetsplan 2021

Om du personligen inte har möjlighet att närvara vid mötet men önskar utnyttja din rösträtt i föreningen, kan du skriva en fullmakt, som en deltagande person tar med till mötet. I fullmakten bör det tydligt framgå överlåtelsen, datum och underskrift.

Förutom stadgeenliga mötesärenden kommer Visit Åland att presentera marknadsföringen 2020, sammanfattning av läget i branschen just nu samt arbetet framöver. Kvällen avslutas med rundabordsdiskussionen Vi arbetar framåt! på olika teman. Det finns även möjlighet att delta i mötet digitalt.

 

 

 

 

 


Ändrade öppettider för restauranger i hela landet

Postat i Aktuellt, Kampanjeroktober 1, 2020 av camilla

Finlands regering har beslutat att fr.o.m. den 8 oktober ändra öppettiderna för restauranger i hela landet. De nya max öppettiderna är 04-01 i områden där covid-19 smittspridningen inte är stor. I områden där smittspridningen är stor förkortas öppettiderna ytterligare. Läs mer HÄR

 


Medlemsenkät Uppföljning i spåret av Covid-19

Postat i Aktuellt, Kampanjerseptember 15, 2020 av camilla

Visit Åland följer kontinuerligt med vilken inverkan Covid-19 haft på turismbranschen på Åland.

Syftet är att fånga upp så mycket fakta som möjligt för att fortsättningsvis kunna hålla en konstruktiv dialog med myndigheterna och lägga fokus i arbetet på de mest effektiva åtgärderna. 

Vänligen delta i enkäten HÄR. Enkäten är öppen tills onsdagen den 23 september.


ÅLANDS VÄG UNDER OCH UR CORONAKRISEN TORSDAG 1.10 KL.17.30 

Postat i Aktuellt, Kampanjer av camilla

Nätverket Bärkraft bjuder in till det årliga mötet med utgångspunkt Ålands utvecklings -och hållbarhetsagenda. I år är mötet upplagt på ett annat sätt. Kvällen blandas med intressanta inslag av personer från olika branscher och positioner samt kulturella inslag. Ta gärna med familj, vänner och arbetskamrater. Det finns möjlighet att även delta i mötet digitalt.

För mer information och din anmälan <<<


Marknadsföring mot Sverige och Finland i höst

Postat i Aktuellt, Kampanjerseptember 14, 2020 av josefin

Höstkampanj – Ta en Paus på Åland i höst (48h)

Visit Ålands höstkampanj startar 7 september och pågår till 11 oktober mot Finland och fredagen den 11 september startade marknadsföringen även mot Sverige. 

Målet är att öka kännedomen om inrikesdestinationen Åland samt som besöksdestination under hösten. Höstaktiviteter och resepaket lyfts på kampanjsidan. Kampanjen utförs digitalt med annonsering på Facebook, Instagram och Google. Kampanjen delas även via Visit Ålands organiska sociala medier, nyhetsbrev och hemsida. 

Dela gärna kampanjen för ökad synlighet:
SV: kampanjsida: https://campaign.visitaland.com/hosten/
FSV: kampanjsida: https://campaign.visitaland.com/host/
FI: kampanjsida: https://campaign.visitaland.com/syksy/


Aktuellt just nu!
Utöver ovan pågår under hösten även en golfkampanj, en sportfiskekampanjen samt höstlovskampanj för barnfamiljer. 

Läs mer om Visit Ålands marknadsföring på visitaland.org/kommunikation


Förändringar på kontoret

Postat i Aktuellt, Kampanjerseptember 8, 2020 av camilla
Teamet på Visit Åland tackar PR & marknadskommunikatör Björn Wennström för hans insatser i marknadsföringen av Åland det senaste året. Björn började arbeta som marknads- och försäljningsansvarig vid Ålands Golfklubb i början av september och fortsätter till vår glädje att medverka i Visit Ålands golfnätverk.
 
Den första oktober välkomnar teamet på Storagatan en ny kollega, Mari Hilander, till Visit Åland. Mari är översättare och copywriter och kommer jobba som marknadskommunikatör under perioden Åland 100 och Tall Ships Races 2021. I oktober blir också vår långvariga kollega och Visit Ålands webeditor mammaledig, varpå en vikarie söks. 
 
På grund av ovannämnda förändringar och de ändrade förutsättningarna efter coronan, har marknadsföringen setts över i sin helhet och vissa förändringar i fokus, arbets- och ansvarsuppgifter har gjorts.
 
Bland annat har försäljnings- och projektledaren för MatÅland 2022 fått ett större ansvarsområde och är bl.a. back- up till vd samt att Convention Bureau Managerns fokus delas på ÅCB och press- och mediaarbete.


Dags att ansöka om Green Key-certifiering

Postat i Aktuellt, Kampanjerseptember 7, 2020 av camilla
Är ni intresserade av att bli Green Key-certifierade? I så fall är det dags att ta tag i det nu. Deadline för höstens ansökningsomgång är söndagen den 11 oktober.
 
Green Key är den världsledande hållbarhetscertifieringen inom turismbranschen. T ex logianläggningar, restauranger, caféer, konferensanläggningar och museer kan erhålla den gröna nyckeln. På Åland är 22 verksamheter certifierade. Vill även ni bli det? Kontakta i så fall programansvariga Emma Lundberg, på [email protected] eller 0457 3449 901. Mer info finns även på https://www.visitaland.org/greenkey/.

Matka-mässan flyttas till maj 2021

Postat i Aktuellt, Kampanjerseptember 2, 2020 av josefin

Nordens största resemässa Matka kommer inte att arrangeras som tidigare planerat i januari, utan flyttas till maj 2021. Mässan kommer äga rum 19-23 maj 2021 i Helsingfors.


Golf- och sportfiskekampanj höst 2020

Postat i Aktuellt, Kampanjerseptember 1, 2020 av josefin

Golfkampanj höst 2020
Visit Ålands golf-kampanj är aktiv 17 augusti till 13 september i samarbete med Golfnätverket. Målet är att öka kännedomen om Åland som golfdestination samt att samla in fler e-postadresser till det nischade nyhetsbrevet inom golf.

Sportfiskekampanj höst 2020
Visit Ålands sportfiske-kampanj är aktiv 24 augusti och pågår till 20 september i samarbete med sportfiskenätverket. Målet är att öka kännedomen om Åland som sportfiskedestination samt att samla in fler e-postadresser till det nischade nyhetsbrevet inom fiske. 

Läs mer om aktuell kommunikation här