Kampanjsida för åländska turistföretag

Postat i Aktuellt, Kampanjer av Björn

Visit Åland har satt upp en kampanjsida för åländska turistföretagare som har erbjudanden som kan riktas till ålänningar under våren och försommaren. Har du ledig kapacitet och vill dela med dig av ett erbjudande som passar för hemestrande ålänningar får du gärna skicka in det tillsammans med en bild och dina kontaktuppgifter så publicerar vi det på kampanjsidan. Även om du inte har ett speciellt erbjudande, men ändå vill dela med dig av ditt utbud, så är du välkommen att höra av dig!

Kampanjsidan hittar du här: https://campaign.visitaland.com/hemester/

Skicka materialet till [email protected] och [email protected]. Visit Åland kommer därefter att regelbundet marknadsföra kampanjsidan i sociala medier. #tillsammansförÅland


Visit Ålands personella resurser

Postat i Aktuellt, Kampanjermars 27, 2020 av camilla

Visit Ålands personal har sedan en tid tillbaka bistått Ålands Näringsliv i arbetet att stödja näringslivet och framför allt turismbranschen i en svår stund. Framöver kommer personella resurser fortsättningsvis att avvaras där de bäst kommer till nytta, antingen i eller utanför den egna organisationen. En del av resurserna läggs på att upprätthålla kommunikationen utåt, i bland annat sociala media, på visitaland.com eller via turistinformationen. En del läggs även på att förbereda och utveckla marknadsföringen för att vid tillfälle kunna köra på hårt igen. Mera resurser läggs på att samla input från branschen, informera beslutsfattare och kommunicera med för branschen viktiga intressenter.

Det går bra att vara i kontakt med Visit Åland antingen via mail på [email protected] eller per telefon till 24 000. Vänligen notera, att Visit Ålands personal för tillfället både tillfälligt arbetar utanför den egna organisationen samt i omgångar är frånvarande då innestående timmar och semesterdagar tas ut.  


Senaste informationen

Postat i Aktuellt, Kampanjermars 21, 2020 av josefin

Vänligen notera, att informationen vi nås av konstant verkar förändras, varpå tidigare inlägg redan kan vara gammal information. Vi gör vårt bästa för att hålla branschen uppdaterad.  


Turiststatistik 2019

Postat i Aktuellt, Kampanjerapril 3, 2020 av Lotta

Turismnäringen är en av Ålands största exportnäringar med stora direkta och indirekta effekter på BNP och sysselsättning, något som märks inte minst denna vår då det åländska samhället har drabbats extra hårt av åtgärderna med anledning av coronavirusets angrepp.

Turiststatistiken idag är omfattande och kräver en del insikt i bakomliggande faktorer för att komma åt kärnan i statistiken. Dessvärre är statistiken inte heltäckande, det saknas exempelvis en del kommersiella övernattningar från mindre anläggningar i den och särskilt inresandesiffrorna är svåra att spjälka upp i mindre, för branschen viktiga, kategorier. Däremot pågår det som bäst en diskussion mellan ÅSUB och Visit Åland om hur statistiken framöver kunde utvecklas. 

Antal övernattningar

Turiststatistiken för 2019 visar tydligt att hotellövernattningarna är den dominerande övernattningsformen bland besökare på Åland. Hotellövernattningarna stod under 2019 för närmare 54 % av de totala övernattningarna som omfattas av statistiken och här visar statistiken dessutom en uppgång från 2018 till 2019 (+2 %, motsvarande 3 000 övernattningar). Den största uppgången är under sommarmånaderna då hotellövernattningarna ökade med ca 3 %. Utvecklingen är positiv, oavsett de extra övernattningarna som Alfrida kan tänkas ha fört med sig. Trenden med kortare resor och därmed färre antal övernattningar per anländ besökare är tydlig också i vår omvärld.

Att antalet övernattningar generellt sett minskar (-3 % jämfört med 2018) är oroväckande för destinationen i stort. En mindre minskning ses bland övernattningar i stugor. Det enskilt största bortfallet finns inom kategorin camping. Den siffran är så stor att den är svår att ta till sig (-15 500 övernattningar, där antalet tältövernattningar verkar stå för över 11 000 tappade nätter). Som Visit Åland redan tidigare har konstaterat har kapaciteten i ovannämnda kategorier överlag minskat över åren.

I statistiken presenteras även antalet båtnätter i gästhamnarna. Det här segmentet påverkas mer än andra av väder och vind. Antalet båtnätter minskade med drygt 2 % jämfört med 2018, något som gästhamnarna gemensamt kommenterat berodde på den varma och fina sommaren 2018 och många dagar av kraftig nordlig vind 2019. Den sistnämnda förefaller ha haft en större negativ inverkan på gästhamnarna på fasta Åland än på skärgårdshamnarna. 

Antal inresande

Antalet inresande samlar både besökare som blir kvar på Åland och kryssningsresenärer och här kan tydligt påvisas att antalet svenska kryssningsresenärer har minskat mellan 2018 och 2019 (-68 000 resenärer från Sverige). Antalet svenska resenärer som har stannat på Åland har dock ökat under samma period med närmare 14 000 personer. 

Motsvarande siffror för resenärer från fastlandet samt från övriga länder är försiktigt positiva.


Restauranger, skolor och sjötrafik på agendan

Postat i Aktuellt, Kampanjermars 31, 2020 av Björn

Under måndagen slog riksregeringen fast att skolorna håller fortsatt stängt till och med den 13 maj. Detta beslut gäller även på Åland. Utöver detta har beslut fattats att stoppa i princip all passagerartrafik till sjöss.

Viking Line har fattat beslut att inte köra Rosella i passagerartrafik förrän tidigast efter den 30 april.

Under måndagen togs också beslutet att restauranger och caféer måste hålla stängt för besökare till och med den 31 maj. Det är dock fortfarande tillåtet för restauranger och caféer att sälja sina produkter för take away. Beslutet träder i kraft under tisdagen och på Åland kommer sannolikt polismyndigheten att övervaka förfarandet i praktiken.


Avgiftsfri Green Key-certifiering 2020

Postat i Aktuellt, Kampanjermars 30, 2020 av camilla

Ålands Lagting godkände i fredags en andra tilläggsbudget. Det innebär att Visit Åland beviljas tilläggsmedel och kan frångå kravet på motfinansiering från branschen under år 2020. Lagtingets beslut ger Visit Åland möjlighet att stödja branschen genom att bl a Green Key-certifieringen kommer att vara avgiftsfri för de åländska verksamheterna under året. Det gäller både för de verksamheter som redan ansökt om Green Key-certifiering under våren och de som kommer att ansöka i höst.

För mer information, kontakta programansvariga Emma Lundberg på [email protected] eller 0457 344 9901.


Destinationsmarknadsföring

Postat i Aktuellt, Kampanjermars 27, 2020 av josefin

I dagsläget har Visit Åland avbokat all köpt reklam som gick att avboka för den här våren. I egna kanaler fortsätter Visit Åland att kommunicera med potentiella besökare och kommande gäster bl.a genom sociala medier för att bidra med inspiration och positiva tankar. Längtan efter Åland finns och tillsammans kan vi hålla gnistan vid liv, så att våra återkommande gäster och framtida besökare kan fortsätta att drömma och längta efter Åland och för att sedan besöka oss när det blir aktuellt att resa igen. 

I de fall där annonsering inte var möjlig att avboka användes den här annonsen:


I fråga om marknadsföring kan varje medlem nu fokusera på att bygga sitt eget varumärke. Visit Ålands kommunikation fokuserar för tillfället på Ålandsbilden genom en vänlig och medmänsklig dialog med potentiella besökare samtidigt som det planeras för flera konkreta marknadsföringsaktiviteter utanför Åland så fort läget lättar. 

#tillsammansförÅland

Nu är det viktigt att sprida inspiration och framtidstro även internt bland oss ålänningar. Har ni bra exempel på samarbeten, ljusglimtar i vardagen eller andra bra tips, dela då gärna med er och använd hashtaggen  #tillsammansförÅland

Fortsätt hålla kontakt med våra besökare

För tillfället, när Åland är svårtillgängligt för besökare som en följd av coronavirusets spridning, är det fortfarande viktigt att vi håller kontakten med våra gillare, följare, potentiella besökare, kommande kunder och Ålandsambassadörer. Med det osäkra läget är det bra att undvika att bli alltför säljande i kommunikationen utanför Åland och därför delar vi gärna med oss av några tips från Visit Åland om hur även ni kan kommunicera i era kanaler just nu.

Några tips för kommunikation i sociala medier:

 • Fortsätt kommunicera med era följare med en ödmjuk och personlig ton.
 • Engagera och håll kontakt.
 • Ge snabb feedback och svar på de inlägg ni postat.
 • Bidra med inspiration och positiva tankar, visa framtidstro.
 • Längtan efter Åland finns och tillsammans kan vi hålla gnistan vid liv.
 • Dela gärna Visit Ålands inlägg på era egna kanaler
 • Informativ och korrekt information – länka till aktuella myndigheter, bokningsregler mm.
 • Var ärlig och transparent.
 • Nämn inte corona i onödan, alla är vid det här laget medvetna om smittan.


Se exempel på Visit Ålands kommunikation på Instagram och Facebook.

Så här kommunicerar Visit Åland information om corona på visitaland.com

Visit Åland följer dagligen data och engagemang från våra besökare. Tonalitet hos dem vi är i kontakt med samt data om hur många vi når och interagerar med ger oss en insikt i hur vi bäst kommunicerar framöver. Visit Ålands följare på Instagram fortsätter öka och kommentarerna via sociala medier har en längtande och positiv ton. Även på Facebook har vi högt engagemang på inlägg samt nås av ett stort antal meddelanden, utöver det kommunicerar vi även via telefon, chatt och visitaland.com. 

Låt oss ta oss igenom vardagen tillsammans på bästa sätt, låt oss fortsätta drömma och det viktigaste av allt, ta hand om varandra! #tillsammansförÅland


Landskapets tilläggsbudget är godkänd

Postat i Aktuellt, Kampanjer av camilla

Lagtinget godkände för en stund sedan bland annat följande ändringar i resultatavtalet med Visit Åland.

 • Kravet på 50 procents finansiering från branschen slopas under år 2020.
 • Marknadsföringskampanjer flyttas fram tills olika länders restriktioner lättar.
 • De frigjorda personella resurserna samarbetar med Ålands Näringsliv r.f. i den extra rådgivningsinsats som genomförs för att underlätta för företagen.
 • En del av budgeten används för lokal marknadsföring för att stimulera hemmamarknadskonsumtionen.
 • Föreslås ett tilläggsanslag om 350.000 euro för destinationsmarknadsföring när restriktionerna lättar och som täcker upp branschfinansieringen samt möjliggör hjälp med att flytta fram planerade evenemang samt att skapa nya.

Visit Åland kommer med andra ord inte att fakturera för återstående aktiviteter 2020. Mera information om övriga detaljer i tilläggsbudgeten publiceras i efterhand på visitaland.orgVisit Finland enkät till företag

Postat i Aktuellt, Kampanjermars 25, 2020 av camilla

Visit Finland har gjort en enkät riktad till företagen för att  inom turismbranschen med anledning av Coronakrisen.

Om du intresserad av att svara på enkäten, ska det göras senast fredagen den 27 mars.

ENKÄT