Visit Ålands delaktighet i arbetsgrupper

Postat i Aktuellt, Kampanjernovember 18, 2020 av camilla

En viktig del av Visit Ålands uppdrag är att representera turismnäringen i olika arbetsgrupper.

Under 2020 är Visit Åland delaktig i följande grupper

 • Medaktör i nätverket Bärkraft.ax
 • Samordningsgruppen för Turismstrategin 2012-2022
 • Styr-och jurygruppen för Green Key och Blue Flag
 • Styrgruppen för projekt MatÅland 2022
 • Referensgruppen för Bomarsunds besökscentrum
 • Turism- och restaurangutskottet vid Ålands Näringsliv
 • Representant i Port Committe för Tall Ships Races 2021
 • Finland Convention Bureau (Business Event)
 • Congress Network Finland
 • Nätverket Suomen saaristo- finska skärgården, Matkamässan och kampanjer 
 • Aktionsgruppen- ett samarbete mellan LR, företagarföreningarna och bankerna på Åland
 • Styrgrupp för projektet Educating Professionals on Islands in GastroTourism 
 • Åland 100 – kommunikationsgruppen 
 
 

Styrelsen 2020-2021

Postat i Aktuellt, Kampanjernovember 16, 2020 av alexandragrahn

Torsdag 12.11 höll Visit Ålands styrelse 2020-2021 sitt första konstituerande möte. 

Styrelsen valde Satu Numminen till vice ordförande. Visit Ålands styrelse 2020-2021 har två nya medlemmar, Susanne Olofsson och Caroline Lepistö.

 

Visit Ålands styrelse 2020-2021 består av:

Terese Flöjt, ordförande

Satu Numminen, vice ordförande

Dan Ferna

Jani Mäkelä

Caroline Lepistö

Susanne Olofsson

Björn Wennström, suppleant.

 

Visit Ålands styrelse 2020-2021.


DISKUSSIONSMÖTE OM BOMARSUNDS BESÖKSCENTRUM

Postat i Aktuellt, Kampanjernovember 4, 2020 av camilla

Är du intresserad av att veta hur Bomarsunds besökscentrum kommer att se ut? Eller sitter du på berättelser som har en personlig koppling till Bomarsunds historia? Då är du välkommen till Ålands Museum torsdagen den 12 november kl.18-20.00

Kvällen börjar med att museéts guide, Geir Henriksen, berättar om föremål i utställningen som har koppling till Bomarsund. Därefter presenteras en snabb virtuell rundvandring i besökscentret med hjälp av arkitekt Daniel Andersson från landskapets fastighetsverk. Det finns sittplatser för 40 personer som måste bokas på förhand med början tisdagen den 3 november på tel.25 426. Inträdet är gratis. 


NEDGÅNG MED 26% I ÅLÄNDSKA GÄSTHAMNAR

Postat i Aktuellt, Kampanjer av camilla

Båtnätterna i de åländska gästhamnarna uppgick till drygt 21 000 under maj–september 2020, vilket är en nedgång med 26 procent jämfört med 2019. Gäster från Sverige stod för huvuddelen av nedgången, men också båtnätter med besökare från Norge, Danmark, Tyskland och övriga länder minskade betydligt. De finländska gästerna ökade dock något och deras båtnätter uppgick till 20 200 denna sommar, 900 flera än förra sommaren. https://www.asub.ax/sites/www.asub.ax/files/statistics/hamn_2020.pdf


Ny chans för företag att söka kostnadsstöd

Postat i Aktuellt, Kampanjernovember 3, 2020 av alexandragrahn

Kostnadsstödet är avsett för företag vars omsättning har minskat betydligt på grund av coronapandemin och som på grund av detta har svårigheter att täcka sina oflexibla lönekostnader och andra kostnader. Företag som fick stödet i somras kommer också kunna söka nu.

Lagförslaget om det nya kostnadsstödet behandlas av riksdagen den 3.11.2020. Enligt lagförslaget ska stödperioden vara fem månader från och med den 1 juni till och med den 31 oktober 2020. Stödperioden var tidigare två månader. Minskningen i omsättningen jämförs med den tidsperiod under 2019 som motsvarar stödperioden.

Läs mer i arbets- och näringsministeriets pressmeddelande.

Enligt den föreslagna lagen ska perioden för ansökan om kostnadsstöd inledas i december efter att lagen trätt i kraft och upphöra den 26.2. 2021. Lagförslaget om det nya kostnadsstödet behandlas av riksdagen den 3.11.2020 och om det går igenom träden lagen i kraft den 15.12.2020.


Max 50 deltagare på tillställningar

Postat i Aktuellt, Kampanjeroktober 13, 2020 av alexandragrahn

Landskapsregeringen beslöt idag den 13 oktober att offentliga sammankomster får ha högst 50 deltagare. Orsaken till beslutet är att det i helgen konstaterades nya fall av samhällsmitta på Åland. I beslutsprotokollet från landskapsregeringen står det dock att:

“Offentliga tillställningar med mer än 50 personer kan emellertid ordnas inomhus och i avgränsade områden utomhus under förutsättning att säkerheten garanteras genom att följa undervisnings- och kulturministeriets och Institutet för hälsa och välfärds anvisningar från den 21 september 2020.”

Här kan du läsa landskapsregeringens protokoll gällande beslutet:

Ålands landskapsregerings beslut om skärpta begränsningar av offentliga tillställningar på Åland i oktober

Beslutet träder i kraft tisdag 13.10.2020 och gäller fram till den 31.10.2020 kl. 24.00.


Missade du Skåvlan showen?

Postat i Aktuellt, Kampanjeroktober 7, 2020 av camilla

Förra veckans bärkraftsmöte blev en succé med deltagare både på plats i Alandica och via länk.

Årets statusrapport producerades som ett webbmagasin, ”Ålands väg under och ur coronakrisen”. Rapporten är ett lapptäcke av perspektiv från olika personer i samhället som lyfter blicken förbi den akuta hanteringen av samhällskrisen. Fokus ligger på de långsiktiga målen beskrivna i utvecklings- och hållbarhetsagendan för Åland. Missade Skåvlan showen under kvällen?

Titta in HÄR.


Aktuellt från press

Postat i Aktuellt, Kampanjer av camilla

Som ett resultat av pressbesöket i samarbete med Viking Line under Skördefesten publicerades flera fina artiklar om Åland i finsk media. Pressgruppen fick se, känna och smaka på Åland under en dag och de var mycket nöjda med besöket. 

I septembernumret av Fiskejournalen publicerades ett åttasidigt reportage om sportfiskedestination Åland, samt ett fyrsidigt reportage om Åland i Allt om Flugfiske. Reportaget kom till genom ett samarbete med Visit Åland och sportfiskenätverket.

Läs mer HÄR.

Tallink Silja och Visit Åland arrangerar en pressresa  8-9 oktober som har lockat en stor skara av journalister, influencers och bloggare till Åland. Resan har tre olika teman och program: mat- och dryck, naturaktiviteter samt barnfamilj. Målsättningen är att presentera Åland som ett intressant året runt resmål såväl för barnfamiljer som vuxna. Speciell fokus kommer att ligga på höstlovet och med på resan finns barn som får testa på olika aktiviteter. 

Under hösten gästas Åland även av några influensers som bl.a. skall lyfta fram höstlovet och aktiviteter på Åland. 


Presentationen från Visit Ålands års- och höstmöte

Postat i Aktuellt, Kampanjeroktober 2, 2020 av camilla

Visit Ålands års- och höstmöte samlade drygt 60 personer i Alandica. Förutom de stadgeenliga ärendena presenterade Visit Åland marknadsföringen 2020 och läget i branschen i spåret av Covid-19.

HÄR finns presentationen från mötet.

Valberedningens förslag för styrelsesammansättningen 2020-2021, arvoden och revisorer godkändes enhälligt av mötets deltagare.

Visit Ålands styrelse 2020-2021

 • Terese Flöjt, ordförande, 2020-2022                  
 • Satu Numminen,  2018-2021                           
 • Jani A. Mäkelä, 2019-2021
 • Dan Ferna, 2019-2021 
 • Susanne Olofsson, 2020-2022
 • Caroline Lepistö, 2020-2022
 • Björn Wennström, suppleant 2020-2022                               

Arvoden och ersättningar för styrelsen 2020-2021

Ordförande årsarvode 2 000 €, viceordförande årsarvode 500 €, mötesarvoden för samtliga styrelsemedlemmar 150€/bevistat möte.

Reseersättning till och från möten i enlighet med Skatteförvaltningens beslut om skattefria resekostnadsersättningar under 2020.

Visit Ålands revisorer 2020-2021

Första revisor: Erika Sjölund, GRM, Hermans & Revisorernas AB. Suppleant: Hermans & Revisorernas AB

 

Efter mötet inleddes de öppna rundabordssamtalen på olika teman. Nedan finns en sammanställning.

Försäljningskanaler och paketering av turistiska upplevelser

Digital marknadsföringutgående från denna checklista diskuterade gruppen olika behov.

Framtida utvecklingsprojekt

Resandet och framtida evenemangsÅland

Hållbar utveckling (p.ga sjukdom fick de som var anmälda till denna grupp sitta med i framtida utvecklingsprojekt)

 


Ändrade öppettider för restauranger i hela landet

Postat i Aktuellt, Kampanjeroktober 1, 2020 av camilla

Finlands regering har beslutat att fr.o.m. den 8 oktober ändra öppettiderna för restauranger i hela landet. De nya max öppettiderna är 04-01 i områden där covid-19 smittspridningen inte är stor. I områden där smittspridningen är stor förkortas öppettiderna ytterligare. Läs mer HÄR