PRESSMEDDELANDE

Postat i Aktuellt, Kampanjer, Pressmeddelandenovember 28, 2013 av

Vi har tagit del av ett intyg till Visit Ålands styrelsemötesprotokoll av den 28 januari 2013. Intyget skrevs den 1 oktober och innehåller ett förtydligande gällande beslutet om Susanne Fagerströms heltidslön. Undertecknare av intyget är dåvarande styrelses vice ordförande Ulrica Danielsson, samt styrelsemedlemmarna Dennis Jansson och Inger Holmström. 

I anslutning till intyget har vi också tagit del av ett juridiskt utlåtande, enligt vilket beslutet är giltigt. De övriga vid januarimötet närvarande styrelsemedlemmarna, Jim Häggblom, Maria Häggblom och Kjell Ekström, har inte undertecknat bilagan, då de inte anser sig ha deltagit i något beslut om Fagerströms lön. På basen av intyget och det juridiska utlåtandet har vi konstaterat att en majoritet av dåvarande styrelse beslutat att Fagerström ska erhålla heltidslön.

 Fagerströms uppdrag som arbetande styrelseordförande/tf VD avslutades i samförstånd med oss den 17 oktober. Vi i den nya styrelsen har överenskommit med Fagerström att hon förser Visit Åland med en sammanställning av information, kontakter och kunskap som hon inhämtat under den tid hon agerat som arbetande styrelseordförande/tf VD.

Nu lämnar vi det gamla bakom oss och blickar gemensamt framåt för att fortsätta det redan påbörjade förändringsarbetet för att skapa en modernare och kostnadseffektivare marknadsföring av destinationen Åland och våra medlemmar.

 

Mariehamn den 25 november 2013

 

Styrelsen för Visit Åland r.f.

Terese Flöjt, Jim Häggblom, Roni Huttunen, Maria Häggblom, Tomas Karlsson, Tessa Nordlund, Henrik Nordström, Satu Numminen och Thomas Strandvik

Ladda ner som PDF.