Visit Finlands My Stay produktmanual öppen 10-30.4

Postat i Aktuellt, Kampanjerapril 10, 2019 av camilla

ÅLAND BEHÖVER FLER PRODUKTER VIA VISIT FINLAND

Vill ditt företag synas med produkter på Visit Finlands hemsida www.visitfinland.com genom den digitala produktmanualen My Stay ?

Visit Finland promotar manualen genom alla deras marknadsföringsaktiviteter. Nu är länken öppen mellan 10.4-30.4 för företagare att lägga in produkter i manualen.

Visit Finlands hemsida har årligen över 8 miljoner besökare och produktmanualen My Stay har månatligen mellan 50 000-100 000 användare. Hänvisning till My Stay görs i alla Visit Finlands marknadsföringskampanjer och aktiviteter samt ger information vid mässor, för PR och media, tidningar och nyhetsbrev.

Det är gratis för företagare att vara med. 

Länken är öppen endast två gånger i året för att lägga in nya produkter eller för att ändra sin information. Informationen som läggs in ses över och översätts sedan till nio språk som finns på Visit Finlands hemsida.

En grundregel är att du måste ha en hemsida på engelska i första hand som främmande språk. Gärna någon typ av bokningsfunktion på hemsidan eller länk vidare till andra bokningskanaler. Informationen på hemsidan ska vara uppdaterad med god framförhållning, gäller generellt för alla hemsidor men extra viktigt för utländska gäster som planerar och bokar på ett annat sätt än våra närregioner.

Det är väldigt viktigt med kvalitativa bilder , det kan vara det första som väcker besökarens intresse för just din produkt. Lägg tid att införskaffa bra bilder på din verksamhet och produkter.

Kontaktperson vid Visit Finland för manualen är Liisa Renfors, hon är svenskspråkig. [email protected] 

Det finns en ABC-manual för My Stay, tyvärr finns den endast på finska men genom Google Translate kan man få en bild av vad som sägs.

 

Här finns länken att börja lägga in dina produkter: https://www.visitfinland.com/your-stay-travel-products/