Kraftigt ökad trafik till visitaland.com

Postat i Aktuellt, Kampanjerdecember 19, 2019 av josefin

Antalet unika besökare på visitaland.com har ökat med 30 procent jämfört med förra året. I mitten av december uppgick det totala antalet unika besökare på hemsidan till cirka 520 000, att jämföra med cirka 400 000 unika besök vid samma tidpunkt 2018.

 

Det totala antalet besök på hemsidan ligger idag på drygt 780 000. Besökssiffrorna för 2019 fastställs slutligt först efter den 31 december 2019. 

En bidragande orsak till den tydliga ökningen är satsningen på den stora destinationsmarknadsföringskampanjen #mittÅåå och flera riktade kampanjer till nischade målgrupper som bland annat har genomförts inom ramen för något av Visit Ålands partnernätverk. Av det totala unika besökarantalet på 520 000 uppskattar vi att cirka 115 000 unika besökare kommit via kampanjerna, motsvarande drygt 22 procent av totalantalet så här långt. Största delen av trafiken kommer via organiskt sök efter att besökare kommit i kontakt med information om Åland genom t ex Facebook, Instagram, nyhetsbrev, influencers, PR eller andra kanaler.

Vid jämförelsen av statistik från de senaste fem åren, dvs. 2015 och framåt, visar det sig att den tidigare toppnoteringen kom år 2016 med totalt 445 000 unika besökare. Även under 2016 gjordes en större kampanj, då på temat “10 skäl att älska Åland”.

Vi ser även en ökning på 15 procent i turistinformationens övriga kanaler (chat, telefonsamtal, besök, e-post m.m.).

Visitaland.com är navet i Visit Ålands marknadsföring och kommunikation. Målsättningen med visitaland.com är att vara den primära kanalen för inspiration och information om Åland med bokning som tydlig call to action.