Max 50 deltagare på tillställningar

Postat i Aktuellt, Kampanjeroktober 13, 2020 av alexandragrahn

Landskapsregeringen beslöt idag den 13 oktober att offentliga sammankomster får ha högst 50 deltagare. Orsaken till beslutet är att det i helgen konstaterades nya fall av samhällsmitta på Åland. I beslutsprotokollet från landskapsregeringen står det dock att:

“Offentliga tillställningar med mer än 50 personer kan emellertid ordnas inomhus och i avgränsade områden utomhus under förutsättning att säkerheten garanteras genom att följa undervisnings- och kulturministeriets och Institutet för hälsa och välfärds anvisningar från den 21 september 2020.”

Här kan du läsa landskapsregeringens protokoll gällande beslutet:

Ålands landskapsregerings beslut om skärpta begränsningar av offentliga tillställningar på Åland i oktober

Beslutet träder i kraft tisdag 13.10.2020 och gäller fram till den 31.10.2020 kl. 24.00.


Missade du Skåvlan showen?

Postat i Aktuellt, Kampanjeroktober 7, 2020 av camilla

Förra veckans bärkraftsmöte blev en succé med deltagare både på plats i Alandica och via länk.

Årets statusrapport producerades som ett webbmagasin, ”Ålands väg under och ur coronakrisen”. Rapporten är ett lapptäcke av perspektiv från olika personer i samhället som lyfter blicken förbi den akuta hanteringen av samhällskrisen. Fokus ligger på de långsiktiga målen beskrivna i utvecklings- och hållbarhetsagendan för Åland. Missade Skåvlan showen under kvällen?

Titta in HÄR.


Aktuellt från press

Postat i Aktuellt, Kampanjer av camilla

Som ett resultat av pressbesöket i samarbete med Viking Line under Skördefesten publicerades flera fina artiklar om Åland i finsk media. Pressgruppen fick se, känna och smaka på Åland under en dag och de var mycket nöjda med besöket. 

I septembernumret av Fiskejournalen publicerades ett åttasidigt reportage om sportfiskedestination Åland, samt ett fyrsidigt reportage om Åland i Allt om Flugfiske. Reportaget kom till genom ett samarbete med Visit Åland och sportfiskenätverket.

Läs mer HÄR.

Tallink Silja och Visit Åland arrangerar en pressresa  8-9 oktober som har lockat en stor skara av journalister, influencers och bloggare till Åland. Resan har tre olika teman och program: mat- och dryck, naturaktiviteter samt barnfamilj. Målsättningen är att presentera Åland som ett intressant året runt resmål såväl för barnfamiljer som vuxna. Speciell fokus kommer att ligga på höstlovet och med på resan finns barn som får testa på olika aktiviteter. 

Under hösten gästas Åland även av några influensers som bl.a. skall lyfta fram höstlovet och aktiviteter på Åland. 


Presentationen från Visit Ålands års- och höstmöte

Postat i Aktuellt, Kampanjeroktober 2, 2020 av camilla

Visit Ålands års- och höstmöte samlade drygt 60 personer i Alandica. Förutom de stadgeenliga ärendena presenterade Visit Åland marknadsföringen 2020 och läget i branschen i spåret av Covid-19.

HÄR finns presentationen från mötet.

Valberedningens förslag för styrelsesammansättningen 2020-2021, arvoden och revisorer godkändes enhälligt av mötets deltagare.

Visit Ålands styrelse 2020-2021

  • Terese Flöjt, ordförande, 2020-2022                  
  • Satu Numminen,  2018-2021                           
  • Jani A. Mäkelä, 2019-2021
  • Dan Ferna, 2019-2021 
  • Susanne Olofsson, 2020-2022
  • Caroline Lepistö, 2020-2022
  • Björn Wennström, suppleant 2020-2022                               

Arvoden och ersättningar för styrelsen 2020-2021

Ordförande årsarvode 2 000 €, viceordförande årsarvode 500 €, mötesarvoden för samtliga styrelsemedlemmar 150€/bevistat möte.

Reseersättning till och från möten i enlighet med Skatteförvaltningens beslut om skattefria resekostnadsersättningar under 2020.

Visit Ålands revisorer 2020-2021

Första revisor: Erika Sjölund, GRM, Hermans & Revisorernas AB. Suppleant: Hermans & Revisorernas AB

 

Efter mötet inleddes de öppna rundabordssamtalen på olika teman. Nedan finns en sammanställning.

Försäljningskanaler och paketering av turistiska upplevelser

Digital marknadsföringutgående från denna checklista diskuterade gruppen olika behov.

Framtida utvecklingsprojekt

Resandet och framtida evenemangsÅland

Hållbar utveckling (p.ga sjukdom fick de som var anmälda till denna grupp sitta med i framtida utvecklingsprojekt)

 


Ändrade öppettider för restauranger i hela landet

Postat i Aktuellt, Kampanjeroktober 1, 2020 av camilla

Finlands regering har beslutat att fr.o.m. den 8 oktober ändra öppettiderna för restauranger i hela landet. De nya max öppettiderna är 04-01 i områden där covid-19 smittspridningen inte är stor. I områden där smittspridningen är stor förkortas öppettiderna ytterligare. Läs mer HÄR

 


Gränsen åter stängd

Postat i Aktuellt, Kampanjerseptember 28, 2020 av josefin

Vänligen notera, att gränsen från och med idag är stängd för de flesta av våra turister. Vi är tillbaka vid samma läge som före gränserna öppnade. Gränsbevakningen kommer inte att släppa in personer på nöjesresor från t.ex. Sverige och Estland. Vänligen kontakta eventuella gäster du inte ännu talat med för att undvika att någon stoppas vid gränsen. För mera information se gränsbevakningens hemsida.


Medlemsenkät Uppföljning i spåret av Covid-19

Postat i Aktuellt, Kampanjerseptember 15, 2020 av camilla

Visit Åland följer kontinuerligt med vilken inverkan Covid-19 haft på turismbranschen på Åland.

Syftet är att fånga upp så mycket fakta som möjligt för att fortsättningsvis kunna hålla en konstruktiv dialog med myndigheterna och lägga fokus i arbetet på de mest effektiva åtgärderna. 

Vänligen delta i enkäten HÄR. Enkäten är öppen tills onsdagen den 23 september.


ÅLANDS VÄG UNDER OCH UR CORONAKRISEN TORSDAG 1.10 KL.17.30 

Postat i Aktuellt, Kampanjer av camilla

Nätverket Bärkraft bjuder in till det årliga mötet med utgångspunkt Ålands utvecklings -och hållbarhetsagenda. I år är mötet upplagt på ett annat sätt. Kvällen blandas med intressanta inslag av personer från olika branscher och positioner samt kulturella inslag. Ta gärna med familj, vänner och arbetskamrater. Det finns möjlighet att även delta i mötet digitalt.

För mer information och din anmälan <<<


Välkommen på Visit Ålands års- och höstmöte 30.9.

Postat i Aktuellt, Kampanjer av camilla
Mötet hålls i Alandica i auditoriet .
 
Kvällens program
Kl.17.30   Välkommen och registrering. 
Kl.17.45   Visit Ålands årsmöte 2020.
Kl.18.30   Visit Ålands höstmöte 2020. 
 
Förutom stadgeenliga mötesärenden kommer Visit Åland att presentera marknadsföringen 2020, sammanfattning av läget i branschen just nu samt arbetet framöver. Därefter fortsätter kvällen ute i foajen.
 
Kl.19.30 -ca.20.30 Rundabordsdiskussioner: Vi arbetar framåt! 
 
Deltagarna sätter sig vid det temabord som uppgetts i sin anmälan. Personal från Visit Åland kommer att fungera som samtalsledare för de olika grupperna. Det blir kaffeservering vid respektive temabord.

Här finns möteshandlingarna inför mötet.

Mötesagenda års-och höstmöte
Valberedningens förslag
Visit Ålands verksamhetsberättelse 2019
Visit Ålands verksamhetsplan 2021

Om du personligen inte har möjlighet att närvara vid mötet men önskar utnyttja din rösträtt i föreningen, kan du skriva en fullmakt, som en deltagande person tar med till mötet. I fullmakten bör det tydligt framgå överlåtelsen, datum och underskrift.

Förutom stadgeenliga mötesärenden kommer Visit Åland att presentera marknadsföringen 2020, sammanfattning av läget i branschen just nu samt arbetet framöver. Kvällen avslutas med rundabordsdiskussionen Vi arbetar framåt! på olika teman. Det finns även möjlighet att delta i mötet digitalt.

 

 

 

 

 


Marknadsföring mot Sverige och Finland i höst

Postat i Aktuellt, Kampanjerseptember 14, 2020 av josefin

Höstkampanj – Ta en Paus på Åland i höst (48h)

Visit Ålands höstkampanj startar 7 september och pågår till 11 oktober mot Finland och fredagen den 11 september startade marknadsföringen även mot Sverige. 

Målet är att öka kännedomen om inrikesdestinationen Åland samt som besöksdestination under hösten. Höstaktiviteter och resepaket lyfts på kampanjsidan. Kampanjen utförs digitalt med annonsering på Facebook, Instagram och Google. Kampanjen delas även via Visit Ålands organiska sociala medier, nyhetsbrev och hemsida. 

Dela gärna kampanjen för ökad synlighet:
SV: kampanjsida: https://campaign.visitaland.com/hosten/
FSV: kampanjsida: https://campaign.visitaland.com/host/
FI: kampanjsida: https://campaign.visitaland.com/syksy/


Aktuellt just nu!
Utöver ovan pågår under hösten även en golfkampanj, en sportfiskekampanjen samt höstlovskampanj för barnfamiljer. 

Läs mer om Visit Ålands marknadsföring på visitaland.org/kommunikation