Att tänka på för restauranger inför öppning – info om plan som skall tas fram

Postat i Aktuellt, Kampanjermaj 30, 2020 av josefin

Vid återöppnade skall varje restaurang ha en plan för hur den egna verksamheten kontrolleras och hygienåtgärder följs upp. Visit Åland har på basen av tillgänglig information (på finska) under helgen översatt det mest väsentliga för hur en plan kunde komma att se ut i dokumentet Underlag till plan för egenkontroll av restaurangverksamhet 30 maj 2020 .

Vänligen notera att Visit Ålands sammanställning bygger på information tillgänglig per den 30 maj 2020 och att all officiell information vid tidpunkten för översättningen inte funnits tillgänglig på svenska. Sammanställningen är fritt översatt och fokus har legat på innehåll framom terminologi och formuleringar.

Syftet med översättningen är att ge våra åländska restauranger en inblick i vad som komma skall tills den officiella informationen finns tillgänglig på svenska. Då officiell information finns att tillgå uppdaterar eller ersätter vi sammanställningen med de officiella instruktionerna.

Övrig viktig information om vad man behöver tänka på angående personal finns här och om riskgrupper här.  


Instruktioner för hygienrutiner

Postat i Aktuellt, Kampanjermaj 29, 2020 av camilla

Turismen är viktig för Åland! Även under denna annorlunda tid vill vi välkomna besökare till Åland. 

Nu öppnas det åländska samhället upp igen sakta men säkert. För företagen innebär öppnande en anpassning till rådande hygieninstruktioner. Som ett stöd till de åländska företagen har Visit Åland, Ålands Näringsliv och Ålands Landskapsregering tagit fram nedanstående dokument gällande instruktioner för hygienrutiner.

Målsättningen med denna skrift är att ge information för att minimera risken för smittspridning och skapa en säker miljö både för besökare och personal.

Vi hoppas att denna information kan stödja näringslivet, hjälpa dig som företagare att vidta nödvändiga åtgärder och anpassningar för att skapa förtroende hos konsumenter genom vänliga och tydliga instruktioner för hygienrutiner som förhindrar en ökad smittspridning av Covid-19. Instruktionerna skall bidra till en god och ökad kommunikation mot såväl konsument som personal, som i längden stöder bilden om ett Åland som aktivt motarbetar en smittspridning. 

Vänligen observera att dokumentet är levande och kommer att revideras vartefter restriktionerna ändras. 

Hygieninstruktioner för turismbranschen 01062020

I det här dokumentet finns underlag till den plan restauranger behöver då restaurangen gör upp en plan för återöppning. Vänligen notera att sammanställningen är fritt översatt från fiska på basen av den information som 30 maj 2020 finns tillgänglig.  Underlag till plan för egenkontroll av restaurangverksamhet 30 maj 2020

__________________________________________________________________________________________________________

Tänk på detta!

Varje företag behöver en plan med anledning av Covid-19. Planen bör innehålla information om vilka åtgärder som vidtagits samt på vilket sätt företaget arbetar för att hindra en smittspridning. 

Det är också viktigt att både kunder och personal informeras om vilka åtgärder som gjorts (t.ex. utökade rengöringsrutiner). Kom ihåg att informera kund och personal hur dessa förväntas agera. Tydlig information ger trygghet!

I dokumentet tas följande moment upp:

ALLMÄNNA RIKTLINJER

 • Fysisk distans och säkerhetsavstånd
 • Bemötande 
 • Anvisningar till personal
 • Information till kund
 • Städning

RIKTLINJER FÖR OFFENTLIGA RUM OCH ANLÄGGNINGAR

 • Matservering / kafe/ restaurang
 • Butik
 • Logi
 • Rederi/resor
 • Mötes-och konferensanläggningar
 • Event

VIKTIGA KONTAKTUPPGIFTER


Restaurangstöd nu fastslaget av riksdagen

Postat i Aktuellt, Kampanjermaj 27, 2020 av Björn

Finlands riksdag har nu godkänt restaurangstödet till restaurang- och kaféverksamheter. Trots diskussioner kring det blev det ingen höjning av de totala beloppen, men däremot tog riksdagen med i sitt beslut att jämförelseperioden får vara antingen januari-februari 2020 eller april-maj 2019. På det här sättet sammanfaller referensperioden mer exakt med den årstid som de begränsande åtgärderna nu avser.

Som tidigare har rapporterats så kommer dessa stöd att skötas på två olika sätt: Den ena stödformen går ut på att kompensera för förlorad omsättning den andra stödformen fördelas för att möjliggöra för restauranger att återanställa personal.

Totalt har 123 miljoner euro reserverats av riksregeringen för stöd till restaurangerna och detta stöd gäller även Åland. Av de 123 miljonerna fördelas 83 miljoner som kompensation för förlorad omsättning och 40 miljoner som sysselsättningsstöd. 


Samarbete med ÅCB

Postat i Aktuellt, Kampanjer av camilla

Aboa Congress och Event Services vill samarbeta med Åland Convention Bureau genom att marknadsföra tjänster tillsammans t ex i deras nyhetsbrev, sociala medier och eventuellt på deras webbplats om samarbetspartners. Team Aboa Congress planerar en studie och -utvecklingsdag på Åland inom kort. 


Information från föreningen Bärkraft.ax

Postat i Aktuellt, Kampanjer av camilla

Det politiska rådet för hållbarhetsagendan med Veronica Thörnroos som ordförande har aviserat att arbeta med agendan som tidigare men i beaktande av rådande omständigheter. Samtidigt fortsätter gruppen storföretagen sitt hållbarhetsarbete. Anställda under föreningen Bärkraft.ax är ledande hållbarhetslots Karin Rosenberg-Brunila och lots för privatpersoner Sofia Enholm.

Målet är att årets forum för hållbarhetsutveckling (som annars äger rum i juni) planeras till september i Alandica, där bland annat statusrapporten 4 kommer att presenteras. Det har utformats färdplaner inom varje mål inom agendan, där olika ansvarspersoner följer upp det planerade arbetet. 

Är du intresserad av att läsa om vad gjorts inom föreningen bärkraft.ax under 2019 och vad som planeras under 2020-2022, titta in på länkarna.

 


Terroir och -merroiratlas för Åland

Postat i Aktuellt, Kampanjer av camilla

Ni har väl läst om den nyproducerade atlasen om mat på Åland?

Terroir (uttalas terroar) kommer från det franska ordet för land: terre. Terroir kan beskrivas som platsens själ: platsens specifika egenskaper och hur platsen samspelar med framställning av matvaror.

Atlasen är en mycket välgjord handbok för alla som jobbar med mat på Åland: producenter, förädlare eller verksamma inom restaurangbranschen och turism. Den förmedlar vad som är karaktäristiska och unika värden för livsmedel från Åland. Syftet är att uppmuntra till utveckling av koncept och -historieberättande kring både nya och befintliga produkter.

Merroir (uttalas merroar) kommer från franskans ’mer’ för hav. Med merroir beskrivs vad som utmärker havet och hur det påverkar smaken på det som lever av och i havet: djur och växter.

Terroir- och merroiratlas för Åland är ett steg i förverkligandet av Ålands hållbara livsmedelsstrategi inom spjutspetsen ”Hållbar och kreativ matregion lockar till besök”. Uppdragsgivare var landsbygdsutvecklingen vid Ålands Landsbygdscentrum.

 

Projektledare för atlasen var Ulrika Gustafsson som gjort research och skrivit atlasen i samråd med en arbetsgrupp med följande sakkunniga:

 • Lena Brenner, ordförande, landsbygdsutvecklare
 • Johanna Dahlgren, Pub Stallhagen                                              
 • Cia Haldin, Ålands kulturhistoriska museum
 • Anita Lundin, mathantverkare och verksamhetsledare Skördefestens Vänner Johannes Snellman, förädlingsföretagen
 • Dan Westerholm, Ålands Näringsliv                 
 • Tiina Björklund, Visit Åland
 • Tage Eriksson, Hammarudda Gård

Du kan hämta ditt exemplar vid följande platser.

Trevlig läsning!

 • Stallhagens Gårdsbutik, Getavägen 196
 • Visit Åland, Turistinformationen – Storagatan 8
 • Ålands Landsbygdscentrum – Jomalagårdsvägen 16
 • Ålands Landskapsregering, receptionen, Strandgatan 37
 • Ålands Näringsliv, Nygatan 6

Läs gärna mer om atlasen på  https://varumarke.ax/terroirmerroir/

 


Restriktionerna kring evenemang lättar

Postat i Aktuellt, Kampanjermaj 20, 2020 av Björn

Under tisdagen gick information ut från regionförvaltningsverken om att man från och med juni kan ordna evenemang för mellan 50 och 500 personer om man följer THL:s och undervisnings- och kulturministeriets direktiv gällande hygien och avstånd. Detta gäller i första hand till den 30 juni 2020. Evenemang med över 500 personer är fortsättningsvis otillåtna till den 31 juli. 

Vilka villkor behöver uppfyllas för den som vill ordna ett evenemang för mellan 50 och 500 personer? I första hand är det viktigt att arrangören av evenemanget kan säkerställa att evenemangsdeltagarna kan hålla ett säkerhetsavstånd på 1-2 meter. Dessutom måste handdesinficering finnas tillgänglig och hygienrutinerna i samband med måltider ska skötas väl. Alla beröringsytor bör städas dagligen och om besökarantalet är stort bör städning ske till och med med två till fyra timmars intervall.

Huvudsyftet med att gå ut med det här beslutet är enligt regionförvaltningsverken att förhindra att det nya coronaviruset ska spridas i Finland. Bestämmelserna är av allmän karaktär och av den anledningen tas inte ställning till enskilda evenemang. 

Från den 1 juni är även privattillställningar med under 50 personer tillåtna. Även vid sådana tillställningar rekommenderas att man följer hygienföreskrifter.

Ytterligare förtydliganden kring evenemang kommer inom kort.


Restauranger och kaféer får öppna med restriktioner

Postat i Aktuellt, Kampanjermaj 19, 2020 av Björn

Under tisdagen kom riksregeringen med besked om att restauranger från och med den 1 juni får hålla öppet till och med klockan 23.00 på kvällarna, men att alkoholförsäljningen ska avslutas klockan 22.00. Samtidigt meddelades att antalet gäster i restaurangers och kaféers inomhusutrymmen halveras i förhållande till det antal som framgår av verksamheternas utskänkningstillstånd men att det inte finns några restriktioner gällande uteserveringar.

Gäster förutsätts sitta vid egna sittplatser och bufféserveringar tillåts inte. Övervakning av dessa föreskrifter sker på regional nivå och till hösten kan också regionala avvikelser genomföras beroende på smittläget. Dessa riktlinjer gäller till slutet av oktober, men löpande utvärderingar kommer att göras med två veckors mellanrum.

Ytterligare information kring villkoren kommer under nästa vecka.


Nytt stöd till företag

Postat i Aktuellt, Kampanjermaj 14, 2020 av Björn

Torsdagen den 14 maj lanserade riksregeringen ett nytt stöd till företag vars omsättning sjunkit kraftigt som en följd av coronakrisen. Stödet riktas till företag i alla branscher och det ska ersätta fasta kostnader och lönekostnader. Stödbeloppet kan komma att uppgå till 200 000 euro under två månader. Tidigare fördelade stöd påverkar stödbeloppets storlek.

 


Färre flygturer samt färre passagerare på stockholmsflyg

Postat i Aktuellt, Kampanjer av Björn

Ålands landskapsregering har beslutat att fram till den 29 februari 2024 ändra flygningarna mellan Mariehamn och Stockholm så att flygen ska kunna ta minst 30 passagerare (tidigare 60 passagerare). Även turtätheten minskar så att det under den nämnda perioden blir en tur- och returflygning per dag (mot tidigare två).