Ledigt jobb: CONTENT WRITER & MARKNADSKOMMUNIKATÖR

Postat i Aktuellt, Kampanjeraugusti 3, 2020 av jonas

Visit Åland förstärker sitt marknadsföringsteam inför och under eventen Åland 100 och Tall Ships Races 2021. I fokus ligger marknadsföring, kommunikation och framför allt bra innehåll.

Vi söker dig som är nyfiken och har ett brinnande intresse för att skapa engagerande innehåll. Du har erfarenhet av marknadsföring och som textproducent väljer du dina ord väl, inte bara för att det ska låta bra utan också för att det ska ge önskad effekt. 

Läs mera här


Restriktioner för serveringar upphävs

Postat i Aktuellt, Kampanjerjuli 13, 2020 av Björn

Under måndagen upphörde flera av de restriktioner som under våren gällt för serveringsställen. Det här betyder bland annat att serveringsställen får återgå till normala öppettider och att serveringstider för alkohol återgår till tidigare bestämmelser samt att restauranger och kaféer åter får utnyttja full kapacitet i sina inomhuslokaler. Fortsättningsvis ska besökare ha tillgång till egna sittplatser och trängsel ska undvikas i lokalerna. Vidare ska restauranger och kaféer fortsätta dela hygieninstruktioner och möjliggöra för kunder att rengöra sig med desinfektionsstationer på ett flertal ställen.


Information om företagsstöd

Postat i Aktuellt, Kampanjer av Björn

Följande information gick ut från Statskontoret den 10.7.2020:

 Följande ersättningar och stöd från annat håll avdras från kostnadsstödet:

  1. Kommunalt stöd till ensamföretagare beviljat efter den 1 april 2020 och annat stöd i syfte att lindra effekterna av coronapandemin.
  2. Det stöd till 70 procent som NTM-centralen beviljar 7.4–31.12.2020 för lägesanalys och utvecklingsåtgärder vid marknadsförings- och produktionsstörningar pga coronapandemin.
  3. Det stöd till 70 procent som Business Finland 19.3–31.12.2020 beviljar till förutredningar och utvecklingsåtgärder kring läget av marknadsförings- och produktionsstörningar pga coronapandemin.
  4. Stöd som beviljats enligt lagen om stöd för återanställning och gottgörelse för verksamhetsbegränsningar till förplägnadsföretag (403/2020) samt
  5. Annat än i punkt 1–4 avsett, i statsbudgeten anvisat stöd, som stadgats till lindring av följderna från coronapandemin och försäkringsersättning pga coronapandemin.

Kostnadsstödet för företag baserar sig på Europeiska kommissionens beslut den 24 april 2020 (SA.56995 (2020/N), dvs samma beslut som det av Ålands landskapsregering tillfälligt utökade likviditetsstödet är baserat på. Därmed tas det stödet i beaktande enligt punkt 5 ovan, och stödsumman dras av med 100 % från kostnadsstödet.

Det tillfälliga likviditetsstödet som Ålands landskapsregering beviljade innan 18.5.2020 baserade sig på de minimis-förordningen och behöver därmed inte tas i beaktande vid ansökan om kostnadsstöd.

För övriga frågor gällande stöden, ta kontakt med Näringsavdelningen vid Ålands landskapsregering.


Restriktionerna för restauranger lättar men fortsatta åtgärder krävs

Postat i Aktuellt, Kampanjerjuli 9, 2020 av josefin

Den 13 juli lättar restriktionerna kring öppettider och antal kunder i restaurangen, men kravet om nödvändiga smittskyddsåtgärder som avstånd kunder emellan, skyltning och plan för att förhindra smittspridning fortgår. Uppfyller din plan alla delar som krävs? 

Klicka här för att bekanta dig med landskapsregeringens förtydliganden gällande regionförvaltningsverkens anvisningar om begränsning av restaurangernas verksamhet och tillsyn och tillämpningen på Åland. Kolla att din restaurang har en fullständig plan. Bakom länken finns en planmall som kan fyllas i elektroniskt. Det går också bra att göra sin egen plan, bara restaurangen beaktat och klargjort för alla delar av begränsningarna. 

Vänligen notera, att läget och informationen med jämna mellanrum ändras, varpå det gäller att kontinuerligt se över sin verksamhet och tagna åtgärder ur ett smittskyddsperspektiv. Följ också aktivt med myndigheter angående hur restriktionerna ändras den 13 juli. Ansvaret ligger på det enskilda företaget. 


Tilläggsanslag till Visit Åland

Postat i Aktuellt, Kampanjerjuli 3, 2020 av camilla

På grund av rådande situation för turistÅland har Visit Åland beviljats ett tilläggsanslag på 500.000 € för marknadsföringen av destinationen Åland i syfte att öka attraktionskraften.I anslaget ingår även en del av marknadsföringen för Tall Ships Races 2021 då det inte finns sponsorer som kan täcka upp personalkostnader och annat runt evenemanget. Lyssna på intervjuer med Linnea Johansson, näringsavdelningen och vd Lotta Berner Sjölund om anslaget HÄR.


Statligt kostnadsstöd kan sökas från 7 juli

Postat i Aktuellt, Kampanjerjuli 1, 2020 av camilla

Syftet med det nya kostnadsstödet för företag är att minska antalet företag som går i konkurs på grund av coronaläget. För att ett företag ska få stöd ska både branschens och företagets egen omsättning ha sjunkit avsevärt. Antalet branscher som omfattas av stödet är 368. Företagen får närmare anvisningar om ansökan från Statskontoret.

Republikens president stadfäste lagen och statsrådet utfärdade förordningen om stöd den 26 juni 2020. Lagen träder i kraft den 1 juli 2020 och företagen kan ansöka om stöd hos Statskontoret från och med den 7 juli 2020.

Antalet stödberättigade branscher är 368, som räknas upp i bilagan till statsrådets förordning. Som klassificering har använts den nationella näringsgrensindelningen som fastställts av Statistikcentralen och som används för klassificering av företag och andra organisationer eller enskilda verksamhetsställen på basis av deras ekonomiska verksamhet. Definitionerna av näringsgrensindelningen baserar sig på produktionsinsatser, produktionsprocesser samt producerade varor och tjänster som är typiska för verksamheten.

HÄR finns bilagan vilka branscher som är stödberättigade.

Läs mer om ansökan.


Ny vandringsstig Träsket

Postat i Aktuellt, Kampanjerjuni 29, 2020 av camilla

Landskapets fastighetsverk har tagit fram en ny vandringsstig i Eckerö.

Träsket har sin start strax efter Hummelviks camping och är 3,8 km lång. Träsket ligger delvis i ett naturreservat, är medelsvår och passerar bland annat Rösegravar från järnåldern. I slutet av stigen finns en rastplats för en paus.

Stigen har tagits fram enligt det koncept som togs fram av landskapets fastighetsverk och Visit Åland gällande markeringsstolpar, informationsskylt, vägskyltar och digital karta på www.visitaland.com/vandring

 


Sommarens kommunikation i full gång

Postat i Aktuellt, Kampanjerjuni 26, 2020 av Björn

Visit Ålands fokus för den externa kommunikationen detta år är i det närmaste helt inriktat på den fastländska marknaden. Intresset för inrikesresande är stort i pandemins fotspår och Åland har därför valt att driva en mycket aktiv kampanj riktad till fastlänningar den här sommaren. En stor satsning har exempelvis gjorts på utomhusmarknadsföring i Helsingfors. Dessutom syns Åland på bussar i både Åbo och Helsingfors, med totalt över 200 reklamytor.

Utöver varumärkesbyggande kommunikation och en utbredd aktiverande digital synlighet så har Visit Åland även satsat en hel del på redaktionellt innehåll för olika målgrupper, exempelvis sportfiske, golf, discgolf, vandring och cykling. Även redaktionellt innehåll riktat mot barnfamiljer har producerats. Under den gångna veckan har exempelvis redaktionella digitala annonser (s k natives) presenterats i tidningarna Kotiliesi och Anna. Ett allt viktigare sätt att berätta om Åland externt är att få andra att prata om destinationen på ett positivt sätt och därför har samarbete med cirka 25 fastländska influencers gjorts under juni och juli. 

Läs gärna mera om kommunikationen här: https://www.visitaland.org/kommunikation/


Fyra nya verksamheter certifierade på Åland

Postat i Aktuellt, Kampanjerjuni 22, 2020 av camilla

Genomgående hållbarhetstänk för nya Green Key-certifierade 

Allt fler åländska verksamheter väljer att Green Key-certifiera sig. De senaste tillskotten är Carlsro Café och Restaurang, Alandica Kultur & Kongress, Brobacka Café samt Restaurang Arkipelag. 

“Det känns jätteroligt! Hållbarhet genomsyrar hela vår verksamhet och vi är otroligt stolta över att bli Green Key-certifierade”, säger Johanna Delfs på Carlsro. Certifieringen blev  klar passligt till att Carlsro öppnar i helgen. 

Det främsta målet med Green Key-certifieringen är att arbeta för en hållbar och ansvarstagande verksamhet samt att minska sin miljöpåverkan. För att bli certifierade måste verksamheterna uppfylla kriterier inom flera olika områden, såsom miljöledning, vatten- och elförbrukning samt livsmedel. 

“Vi behöver alla göra lite för att tillsammans göra en stor skillnad för världens klimat och miljö. Vi har länge försökt göra hållbara val som privatpersoner och vill givetvis fortsätta med det som företagare. Green Key-certifieringen är för oss ett bra sätt att följa upp våra goda intentioner inom grön energi, hållbara inköp och ekologi. Med Green Keys konkreta mål och checklista kommer också konkreta handlingar”, berättar Johanna Delfs. 

Efter de fyra nytillskotten finns nu totalt 22 Green Key-certifierade anläggningar på Åland. 

“Det är otroligt roligt att allt fler väljer att ansöka om certifiering! På en par månader har Åland nu fått 9 nya hållbarhetscertifierade anläggningar efter att även fem gästhamnar nyligen beviljades Blue Flag”, berättar programansvariga Emma Lundberg på Visit Åland. 

Blue Flag är en systercertifiering till Green Key. På Åland drivs de båda certifieringarna av Visit Åland. “Att allt fler anläggningar blir hållbarhetscertifierade är en viktig del i det långsiktiga arbetet att göra Åland till en attraktiv och hållbar besöksdestination”, säger Emma Lundberg. 


Buffébord åter tillåtna i restauranger

Postat i Aktuellt, Kampanjer av Björn

Från och med måndagen den 22 juni är buffébord åter tillåtna i restauranger och hos hotell efter vårens förbud mot bufféserveringar. Det här möjliggör bland annat att frukostbufféer kan återupptas hos hotell och gästhem. En annan förändring är att restauranger nu får öka antalet gäster så att de kan ta emot 75 % av normal kapacitet. Kravet på att restaurangbesökare ska ha egna sittplatser finns dock fortsättningsvis kvar.