Nytt i organisationen

Postat i Aktuellt, Kampanjerfebruari 7, 2020 av emmakardell

Under de närmaste åren finns några verkligt stora event på kommande som har tydliga kopplingar till den åländska turismen, exempelvis Ålands självstyrelses 100-årsjubileum 2021-2022 samt Tall Ships Races 2021. Dessa projekt samt en satsning på en egen åländsk evenemangsbyrå föranleder några förändringar i hur Visit Åland kommer att arbeta framåt. 

Landskapets projektledare för arbetet kring Åland 100 har sagt upp sig och under en övergångsperiod kommer Visit Åland att bistå landskapet i Åland 100-arbetet. Av den här anledningen ser Visit Åland över sin organisation för att kunna hantera de stora kommunikationsprojekt som finns framåt.

Tiina Björklund, tidigare ansvarig bland annat för varumärket Åland, kommer från och med den 3 februari att bistå i arbetet med Åland 100. Med mycket kort varsel har Visit Åland lyckats ersätta Tiina med Niko Micklin, som närmast kommer från en position som kommersiell direktör inom Åland Hotel Group Ab men även som styrelseledamot i Visit Åland. I och med det nya arbetet har Niko lämnat styrelseuppdraget och styrelsens suppleant, Anna-Theresa Nordlund, trätt in som ordinarie medlem av styrelsen. Niko inledde sitt arbete hos Visit Åland den 3 februari. Han kommer att ta över projektet MatÅland 2022 samt koordinering av återförsäljare och Visit Ålands onlineförsäljning. 

Åland Event Bureau 2020-2022

I höstas påbörjades en rekrytering av en Event Bureau Manager. Enligt tidigare styrelsebeslut och i linje med den fastslagna turismstrategin har Peter Ekholm anställts till tjänsten. Målet är att bygga upp en åländsk eventbyrå under perioden 2020-2022. Peter började den 3 februari.

Innehållsproduktion allt viktigare

Relevant innehåll i både digitala och analoga kanaler blir allt viktigare och något som Visit Åland behöver satsa på. Den sista januari slutade Malin Lundberg, anställd som digital kommunikatör på Visit Åland, för att återgå till sin ordinarie tjänst som journalist på Ålands Radio & Tv. En ersättare som Content Writer har utlysts.