Turiststatistik 2019

Postat i Aktuellt, Kampanjerapril 3, 2020 av Lotta

Turismnäringen är en av Ålands största exportnäringar med stora direkta och indirekta effekter på BNP och sysselsättning, något som märks inte minst denna vår då det åländska samhället har drabbats extra hårt av åtgärderna med anledning av coronavirusets angrepp.

Turiststatistiken idag är omfattande och kräver en del insikt i bakomliggande faktorer för att komma åt kärnan i statistiken. Dessvärre är statistiken inte heltäckande, det saknas exempelvis en del kommersiella övernattningar från mindre anläggningar i den och särskilt inresandesiffrorna är svåra att spjälka upp i mindre, för branschen viktiga, kategorier. Däremot pågår det som bäst en diskussion mellan ÅSUB och Visit Åland om hur statistiken framöver kunde utvecklas. 

Antal övernattningar

Turiststatistiken för 2019 visar tydligt att hotellövernattningarna är den dominerande övernattningsformen bland besökare på Åland. Hotellövernattningarna stod under 2019 för närmare 54 % av de totala övernattningarna som omfattas av statistiken och här visar statistiken dessutom en uppgång från 2018 till 2019 (+2 %, motsvarande 3 000 övernattningar). Den största uppgången är under sommarmånaderna då hotellövernattningarna ökade med ca 3 %. Utvecklingen är positiv, oavsett de extra övernattningarna som Alfrida kan tänkas ha fört med sig. Trenden med kortare resor och därmed färre antal övernattningar per anländ besökare är tydlig också i vår omvärld.

Att antalet övernattningar generellt sett minskar (-3 % jämfört med 2018) är oroväckande för destinationen i stort. En mindre minskning ses bland övernattningar i stugor. Det enskilt största bortfallet finns inom kategorin camping. Den siffran är så stor att den är svår att ta till sig (-15 500 övernattningar, där antalet tältövernattningar verkar stå för över 11 000 tappade nätter). Som Visit Åland redan tidigare har konstaterat har kapaciteten i ovannämnda kategorier överlag minskat över åren.

I statistiken presenteras även antalet båtnätter i gästhamnarna. Det här segmentet påverkas mer än andra av väder och vind. Antalet båtnätter minskade med drygt 2 % jämfört med 2018, något som gästhamnarna gemensamt kommenterat berodde på den varma och fina sommaren 2018 och många dagar av kraftig nordlig vind 2019. Den sistnämnda förefaller ha haft en större negativ inverkan på gästhamnarna på fasta Åland än på skärgårdshamnarna. 

Antal inresande

Antalet inresande samlar både besökare som blir kvar på Åland och kryssningsresenärer och här kan tydligt påvisas att antalet svenska kryssningsresenärer har minskat mellan 2018 och 2019 (-68 000 resenärer från Sverige). Antalet svenska resenärer som har stannat på Åland har dock ökat under samma period med närmare 14 000 personer. 

Motsvarande siffror för resenärer från fastlandet samt från övriga länder är försiktigt positiva.