Nytt stöd till företag

Postat i Aktuellt, Kampanjermaj 14, 2020 av Björn

Torsdagen den 14 maj lanserade riksregeringen ett nytt stöd till företag vars omsättning sjunkit kraftigt som en följd av coronakrisen. Stödet riktas till företag i alla branscher och det ska ersätta fasta kostnader och lönekostnader. Stödbeloppet kan komma att uppgå till 200 000 euro under två månader. Tidigare fördelade stöd påverkar stödbeloppets storlek.