Restriktionerna kring evenemang lättar

Postat i Aktuellt, Kampanjermaj 20, 2020 av Björn

Under tisdagen gick information ut från regionförvaltningsverken om att man från och med juni kan ordna evenemang för mellan 50 och 500 personer om man följer THL:s och undervisnings- och kulturministeriets direktiv gällande hygien och avstånd. Detta gäller i första hand till den 30 juni 2020. Evenemang med över 500 personer är fortsättningsvis otillåtna till den 31 juli. 

Vilka villkor behöver uppfyllas för den som vill ordna ett evenemang för mellan 50 och 500 personer? I första hand är det viktigt att arrangören av evenemanget kan säkerställa att evenemangsdeltagarna kan hålla ett säkerhetsavstånd på 1-2 meter. Dessutom måste handdesinficering finnas tillgänglig och hygienrutinerna i samband med måltider ska skötas väl. Alla beröringsytor bör städas dagligen och om besökarantalet är stort bör städning ske till och med med två till fyra timmars intervall.

Huvudsyftet med att gå ut med det här beslutet är enligt regionförvaltningsverken att förhindra att det nya coronaviruset ska spridas i Finland. Bestämmelserna är av allmän karaktär och av den anledningen tas inte ställning till enskilda evenemang. 

Från den 1 juni är även privattillställningar med under 50 personer tillåtna. Även vid sådana tillställningar rekommenderas att man följer hygienföreskrifter.

Ytterligare förtydliganden kring evenemang kommer inom kort.