Restaurangstöd fastslaget av riksdagen och sökas från 5 juni

Postat i Aktuellt, Kampanjermaj 27, 2020 av Björn

Finlands riksdag har nu godkänt restaurangstödet till restaurang- och kaféverksamheter. Trots diskussioner kring det blev det ingen höjning av de totala beloppen, men däremot tog riksdagen med i sitt beslut att jämförelseperioden får vara antingen januari-februari 2020 eller april-maj 2019. På det här sättet sammanfaller referensperioden mer exakt med den årstid som de begränsande åtgärderna nu avser.

Som tidigare har rapporterats så kommer dessa stöd att skötas på två olika sätt: Den ena stödformen går ut på att kompensera för förlorad omsättning den andra stödformen fördelas för att möjliggöra för restauranger att återanställa personal.

Totalt har 123 miljoner euro reserverats av riksregeringen för stöd till restaurangerna och detta stöd gäller även Åland. Av de 123 miljonerna fördelas 83 miljoner som kompensation för förlorad omsättning och 40 miljoner som sysselsättningsstöd. 

Det statliga restaurangstödet kan sökas från och med den 5 juni. För mer information och hur du går tillväga, gå in på länken HÄR.