Instruktioner för hygienrutiner

Postat i Aktuellt, Kampanjermaj 29, 2020 av camilla

Uppdaterat 26 juni.

Turismen är viktig för Åland! Även under denna annorlunda tid vill vi välkomna besökare till Åland. 

Nu öppnas det åländska samhället upp igen sakta men säkert. För företagen innebär öppnande en anpassning till rådande hygieninstruktioner. Som ett stöd till de åländska företagen har Visit Åland, Ålands Näringsliv och Ålands Landskapsregering tagit fram nedanstående dokument gällande instruktioner för hygienrutiner.

Målsättningen med denna skrift är att ge information för att minimera risken för smittspridning och skapa en säker miljö både för besökare och personal.

Vi hoppas att denna information kan stödja näringslivet, hjälpa dig som företagare att vidta nödvändiga åtgärder och anpassningar för att skapa förtroende hos konsumenter genom vänliga och tydliga instruktioner för hygienrutiner som förhindrar en ökad smittspridning av Covid-19. Instruktionerna skall bidra till en god och ökad kommunikation mot såväl konsument som personal, som i längden stöder bilden om ett Åland som aktivt motarbetar en smittspridning. 

Vänligen observera att dokumentet är levande och kommer att revideras vartefter restriktionerna ändras. 

Hygieninstruktioner för turismbranschen23062020

I det här dokumentet finns underlag till den plan restauranger behöver då restaurangen gör upp en plan för återöppning. Vänligen notera att sammanställningen är fritt översatt från fiska på basen av den information som 30 maj 2020 finns tillgänglig.  Underlag till plan för egenkontroll av restaurangverksamhet reviderad 23 juni 2020.Plan för egenkontroll i samband med öppning av restauranger 23062020

__________________________________________________________________________________________________________

Tänk på detta!

Varje företag behöver en plan med anledning av Covid-19. Planen bör innehålla information om vilka åtgärder som vidtagits samt på vilket sätt företaget arbetar för att hindra en smittspridning. 

Det är också viktigt att både kunder och personal informeras om vilka åtgärder som gjorts (t.ex. utökade rengöringsrutiner). Kom ihåg att informera kund och personal hur dessa förväntas agera. Tydlig information ger trygghet!

I dokumentet tas följande moment upp:

ALLMÄNNA RIKTLINJER

 • Fysisk distans och säkerhetsavstånd
 • Bemötande 
 • Anvisningar till personal
 • Information till kund
 • Städning

RIKTLINJER FÖR OFFENTLIGA RUM OCH ANLÄGGNINGAR

 • Matservering / kafe/ restaurang
 • Butik
 • Logi
 • Rederi/resor
 • Mötes-och konferensanläggningar
 • Event

VIKTIGA KONTAKTUPPGIFTER