Att tänka på för restauranger inför öppning – info om plan som skall tas fram

Postat i Aktuellt, Kampanjermaj 30, 2020 av josefin

Vid återöppnade skall varje restaurang ha en plan för hur den egna verksamheten kontrolleras och hygienåtgärder följs upp. Visit Åland har på basen av tillgänglig information (på finska) under helgen översatt det mest väsentliga för hur en plan kunde komma att se ut i dokumentet Plan för egenkontroll i samband med öppning av restauranger 02062020.

Vänligen notera att Visit Ålands uppdaterade informationen finns tillgänglig per den 2 juni 2020 och att all officiell information vid tidpunkten för översättningen inte funnits tillgänglig på svenska. Sammanställningen är fritt översatt och fokus har legat på innehåll framom terminologi och formuleringar.

Syftet med översättningen är att ge våra åländska restauranger en inblick i vad som komma skall tills den officiella informationen finns tillgänglig på svenska. Då officiell information finns att tillgå uppdaterar eller ersätter vi sammanställningen med de officiella instruktionerna.

Övrig viktig information om vad man behöver tänka på angående personal finns här och om riskgrupper här.  

Du kan även läsa mera på landskapsregeringens förtydligande gällande regionförvaltningsverkets anvisningar HÄR.