Fyra nya verksamheter certifierade på Åland

Postat i Aktuellt, Kampanjerjuni 22, 2020 av camilla

Genomgående hållbarhetstänk för nya Green Key-certifierade 

Allt fler åländska verksamheter väljer att Green Key-certifiera sig. De senaste tillskotten är Carlsro Café och Restaurang, Alandica Kultur & Kongress, Brobacka Café samt Restaurang Arkipelag. 

“Det känns jätteroligt! Hållbarhet genomsyrar hela vår verksamhet och vi är otroligt stolta över att bli Green Key-certifierade”, säger Johanna Delfs på Carlsro. Certifieringen blev  klar passligt till att Carlsro öppnar i helgen. 

Det främsta målet med Green Key-certifieringen är att arbeta för en hållbar och ansvarstagande verksamhet samt att minska sin miljöpåverkan. För att bli certifierade måste verksamheterna uppfylla kriterier inom flera olika områden, såsom miljöledning, vatten- och elförbrukning samt livsmedel. 

“Vi behöver alla göra lite för att tillsammans göra en stor skillnad för världens klimat och miljö. Vi har länge försökt göra hållbara val som privatpersoner och vill givetvis fortsätta med det som företagare. Green Key-certifieringen är för oss ett bra sätt att följa upp våra goda intentioner inom grön energi, hållbara inköp och ekologi. Med Green Keys konkreta mål och checklista kommer också konkreta handlingar”, berättar Johanna Delfs. 

Efter de fyra nytillskotten finns nu totalt 22 Green Key-certifierade anläggningar på Åland. 

“Det är otroligt roligt att allt fler väljer att ansöka om certifiering! På en par månader har Åland nu fått 9 nya hållbarhetscertifierade anläggningar efter att även fem gästhamnar nyligen beviljades Blue Flag”, berättar programansvariga Emma Lundberg på Visit Åland. 

Blue Flag är en systercertifiering till Green Key. På Åland drivs de båda certifieringarna av Visit Åland. “Att allt fler anläggningar blir hållbarhetscertifierade är en viktig del i det långsiktiga arbetet att göra Åland till en attraktiv och hållbar besöksdestination”, säger Emma Lundberg.