Statligt kostnadsstöd kan sökas från 7 juli

Postat i Aktuellt, Kampanjerjuli 1, 2020 av camilla

Syftet med det nya kostnadsstödet för företag är att minska antalet företag som går i konkurs på grund av coronaläget. För att ett företag ska få stöd ska både branschens och företagets egen omsättning ha sjunkit avsevärt. Antalet branscher som omfattas av stödet är 368. Företagen får närmare anvisningar om ansökan från Statskontoret.

Republikens president stadfäste lagen och statsrådet utfärdade förordningen om stöd den 26 juni 2020. Lagen träder i kraft den 1 juli 2020 och företagen kan ansöka om stöd hos Statskontoret från och med den 7 juli 2020.

Antalet stödberättigade branscher är 368, som räknas upp i bilagan till statsrådets förordning. Som klassificering har använts den nationella näringsgrensindelningen som fastställts av Statistikcentralen och som används för klassificering av företag och andra organisationer eller enskilda verksamhetsställen på basis av deras ekonomiska verksamhet. Definitionerna av näringsgrensindelningen baserar sig på produktionsinsatser, produktionsprocesser samt producerade varor och tjänster som är typiska för verksamheten.

HÄR finns bilagan vilka branscher som är stödberättigade.

Läs mer om ansökan.