Tilläggsanslag till Visit Åland

Postat i Aktuellt, Kampanjerjuli 3, 2020 av camilla

På grund av rådande situation för turistÅland har Visit Åland beviljats ett tilläggsanslag på 500.000 € för marknadsföringen av destinationen Åland i syfte att öka attraktionskraften.I anslaget ingår även en del av marknadsföringen för Tall Ships Races 2021 då det inte finns sponsorer som kan täcka upp personalkostnader och annat runt evenemanget. Lyssna på intervjuer med Linnea Johansson, näringsavdelningen och vd Lotta Berner Sjölund om anslaget HÄR.