Restriktionerna för restauranger lättar men fortsatta åtgärder krävs

Postat i Aktuellt, Kampanjerjuli 9, 2020 av josefin

Den 13 juli lättar restriktionerna kring öppettider och antal kunder i restaurangen, men kravet om nödvändiga smittskyddsåtgärder som avstånd kunder emellan, skyltning och plan för att förhindra smittspridning fortgår. Uppfyller din plan alla delar som krävs? 

Klicka här för att bekanta dig med landskapsregeringens förtydliganden gällande regionförvaltningsverkens anvisningar om begränsning av restaurangernas verksamhet och tillsyn och tillämpningen på Åland. Kolla att din restaurang har en fullständig plan. Bakom länken finns en planmall som kan fyllas i elektroniskt. Det går också bra att göra sin egen plan, bara restaurangen beaktat och klargjort för alla delar av begränsningarna. 

Vänligen notera, att läget och informationen med jämna mellanrum ändras, varpå det gäller att kontinuerligt se över sin verksamhet och tagna åtgärder ur ett smittskyddsperspektiv. Följ också aktivt med myndigheter angående hur restriktionerna ändras den 13 juli. Ansvaret ligger på det enskilda företaget.