Information om företagsstöd

Postat i Aktuellt, Kampanjerjuli 13, 2020 av camilla

Följande information gick ut från Statskontoret den 10.7.2020:

 Följande ersättningar och stöd från annat håll avdras från kostnadsstödet:

  1. Kommunalt stöd till ensamföretagare beviljat efter den 1 april 2020 och annat stöd i syfte att lindra effekterna av coronapandemin.
  2. Det stöd till 70 procent som NTM-centralen beviljar 7.4–31.12.2020 för lägesanalys och utvecklingsåtgärder vid marknadsförings- och produktionsstörningar pga coronapandemin.
  3. Det stöd till 70 procent som Business Finland 19.3–31.12.2020 beviljar till förutredningar och utvecklingsåtgärder kring läget av marknadsförings- och produktionsstörningar pga coronapandemin.
  4. Stöd som beviljats enligt lagen om stöd för återanställning och gottgörelse för verksamhetsbegränsningar till förplägnadsföretag (403/2020) samt
  5. Annat än i punkt 1–4 avsett, i statsbudgeten anvisat stöd, som stadgats till lindring av följderna från coronapandemin och försäkringsersättning pga coronapandemin.

Kostnadsstödet för företag baserar sig på Europeiska kommissionens beslut den 24 april 2020 (SA.56995 (2020/N), dvs samma beslut som det av Ålands landskapsregering tillfälligt utökade likviditetsstödet är baserat på. Därmed tas det stödet i beaktande enligt punkt 5 ovan, och stödsumman dras av med 100 % från kostnadsstödet.

Det tillfälliga likviditetsstödet som Ålands landskapsregering beviljade innan 18.5.2020 baserade sig på de minimis-förordningen och behöver därmed inte tas i beaktande vid ansökan om kostnadsstöd.

För övriga frågor gällande stöden, ta kontakt med Näringsavdelningen vid Ålands landskapsregering.