Restriktioner för serveringar upphävs

Postat i Aktuellt, Kampanjerjuli 13, 2020 av camilla

Under måndagen upphörde flera av de restriktioner som under våren gällt för serveringsställen. Det här betyder bland annat att serveringsställen får återgå till normala öppettider och att serveringstider för alkohol återgår till tidigare bestämmelser samt att restauranger och kaféer åter får utnyttja full kapacitet i sina inomhuslokaler. Fortsättningsvis ska besökare ha tillgång till egna sittplatser och trängsel ska undvikas i lokalerna. Vidare ska restauranger och kaféer fortsätta dela hygieninstruktioner och möjliggöra för kunder att rengöra sig med desinfektionsstationer på ett flertal ställen.