Medlemsenkät Uppföljning i spåret av Covid-19

Postat i Aktuellt, Kampanjerseptember 15, 2020 av camilla

Visit Åland följer kontinuerligt med vilken inverkan Covid-19 haft på turismbranschen på Åland.

Syftet är att fånga upp så mycket fakta som möjligt för att fortsättningsvis kunna hålla en konstruktiv dialog med myndigheterna och lägga fokus i arbetet på de mest effektiva åtgärderna. 

Vänligen delta i enkäten HÄR. Enkäten är öppen tills onsdagen den 23 september.