Välkommen på Visit Ålands års- och höstmöte 30.9.

Postat i Aktuellt, Kampanjerseptember 15, 2020 av camilla
Mötet hålls i Alandica i auditoriet .
 
Kvällens program
Kl.17.30   Välkommen och registrering. 
Kl.17.45   Visit Ålands årsmöte 2020.
Kl.18.30   Visit Ålands höstmöte 2020. 
 
Förutom stadgeenliga mötesärenden kommer Visit Åland att presentera marknadsföringen 2020, sammanfattning av läget i branschen just nu samt arbetet framöver. Därefter fortsätter kvällen ute i foajen.
 
Kl.19.30 -ca.20.30 Rundabordsdiskussioner: Vi arbetar framåt! 
 
Deltagarna sätter sig vid det temabord som uppgetts i sin anmälan. Personal från Visit Åland kommer att fungera som samtalsledare för de olika grupperna. Det blir kaffeservering vid respektive temabord.

Här finns möteshandlingarna inför mötet.

Mötesagenda års-och höstmöte
Valberedningens förslag
Visit Ålands verksamhetsberättelse 2019
Visit Ålands verksamhetsplan 2021

Om du personligen inte har möjlighet att närvara vid mötet men önskar utnyttja din rösträtt i föreningen, kan du skriva en fullmakt, som en deltagande person tar med till mötet. I fullmakten bör det tydligt framgå överlåtelsen, datum och underskrift.

Förutom stadgeenliga mötesärenden kommer Visit Åland att presentera marknadsföringen 2020, sammanfattning av läget i branschen just nu samt arbetet framöver. Kvällen avslutas med rundabordsdiskussionen Vi arbetar framåt! på olika teman. Det finns även möjlighet att delta i mötet digitalt.