Presentationen från Visit Ålands års- och höstmöte

Postat i Aktuellt, Kampanjer, Pressmeddelandeoktober 2, 2020 av camilla

Visit Ålands års- och höstmöte samlade drygt 60 personer i Alandica. Förutom de stadgeenliga ärendena presenterade Visit Åland marknadsföringen 2020 och läget i branschen i spåret av Covid-19.

HÄR finns presentationen från mötet.

Valberedningens förslag för styrelsesammansättningen 2020-2021, arvoden och revisorer godkändes enhälligt av mötets deltagare.

Visit Ålands styrelse 2020-2021

  • Terese Flöjt, ordförande, 2020-2022                  
  • Satu Numminen,  2018-2021                           
  • Jani A. Mäkelä, 2019-2021
  • Dan Ferna, 2019-2021 
  • Susanne Olofsson, 2020-2022
  • Caroline Lepistö, 2020-2022
  • Björn Wennström, suppleant 2020-2022                               

Arvoden och ersättningar för styrelsen 2020-2021

Ordförande årsarvode 2 000 €, viceordförande årsarvode 500 €, mötesarvoden för samtliga styrelsemedlemmar 150€/bevistat möte.

Reseersättning till och från möten i enlighet med Skatteförvaltningens beslut om skattefria resekostnadsersättningar under 2020.

Visit Ålands revisorer 2020-2021

Första revisor: Erika Sjölund, GRM, Hermans & Revisorernas AB. Suppleant: Hermans & Revisorernas AB

 

Efter mötet inleddes de öppna rundabordssamtalen på olika teman. Nedan finns en sammanställning.

Försäljningskanaler och paketering av turistiska upplevelser

Digital marknadsföringutgående från denna checklista diskuterade gruppen olika behov.

Framtida utvecklingsprojekt

Resandet och framtida evenemangsÅland

Hållbar utveckling (p.ga sjukdom fick de som var anmälda till denna grupp sitta med i framtida utvecklingsprojekt)