NEDGÅNG MED 26% I ÅLÄNDSKA GÄSTHAMNAR

Postat i Aktuellt, Kampanjer, Pressmeddelandenovember 4, 2020 av camilla

Båtnätterna i de åländska gästhamnarna uppgick till drygt 21 000 under maj–september 2020, vilket är en nedgång med 26 procent jämfört med 2019. Gäster från Sverige stod för huvuddelen av nedgången, men också båtnätter med besökare från Norge, Danmark, Tyskland och övriga länder minskade betydligt. De finländska gästerna ökade dock något och deras båtnätter uppgick till 20 200 denna sommar, 900 flera än förra sommaren. https://www.asub.ax/sites/www.asub.ax/files/statistics/hamn_2020.pdf


Ny chans för företag att söka kostnadsstöd

Postat i Aktuellt, Kampanjer, Pressmeddelandenovember 3, 2020 av alexandragrahn

Kostnadsstödet är avsett för företag vars omsättning har minskat betydligt på grund av coronapandemin och som på grund av detta har svårigheter att täcka sina oflexibla lönekostnader och andra kostnader. Företag som fick stödet i somras kommer också kunna söka nu.

Lagförslaget om det nya kostnadsstödet behandlas av riksdagen den 3.11.2020. Enligt lagförslaget ska stödperioden vara fem månader från och med den 1 juni till och med den 31 oktober 2020. Stödperioden var tidigare två månader. Minskningen i omsättningen jämförs med den tidsperiod under 2019 som motsvarar stödperioden.

Läs mer i arbets- och näringsministeriets pressmeddelande.

Enligt den föreslagna lagen ska perioden för ansökan om kostnadsstöd inledas i december efter att lagen trätt i kraft och upphöra den 26.2. 2021. Lagförslaget om det nya kostnadsstödet behandlas av riksdagen den 3.11.2020 och om det går igenom träden lagen i kraft den 15.12.2020.


Max 50 deltagare på tillställningar

Postat i Aktuellt, Kampanjer, Pressmeddelandeoktober 13, 2020 av alexandragrahn

Landskapsregeringen beslöt idag den 13 oktober att offentliga sammankomster får ha högst 50 deltagare. Orsaken till beslutet är att det i helgen konstaterades nya fall av samhällsmitta på Åland. I beslutsprotokollet från landskapsregeringen står det dock att:

“Offentliga tillställningar med mer än 50 personer kan emellertid ordnas inomhus och i avgränsade områden utomhus under förutsättning att säkerheten garanteras genom att följa undervisnings- och kulturministeriets och Institutet för hälsa och välfärds anvisningar från den 21 september 2020.”

Här kan du läsa landskapsregeringens protokoll gällande beslutet:

Ålands landskapsregerings beslut om skärpta begränsningar av offentliga tillställningar på Åland i oktober

Beslutet träder i kraft tisdag 13.10.2020 och gäller fram till den 31.10.2020 kl. 24.00.


Missade du Skåvlan showen?

Postat i Aktuellt, Kampanjer, Pressmeddelandeoktober 7, 2020 av camilla

Förra veckans bärkraftsmöte blev en succé med deltagare både på plats i Alandica och via länk.

Årets statusrapport producerades som ett webbmagasin, ”Ålands väg under och ur coronakrisen”. Rapporten är ett lapptäcke av perspektiv från olika personer i samhället som lyfter blicken förbi den akuta hanteringen av samhällskrisen. Fokus ligger på de långsiktiga målen beskrivna i utvecklings- och hållbarhetsagendan för Åland. Missade Skåvlan showen under kvällen?

Titta in HÄR.


Aktuellt från press

Postat i Aktuellt, Kampanjer, Pressmeddelande av camilla

Som ett resultat av pressbesöket i samarbete med Viking Line under Skördefesten publicerades flera fina artiklar om Åland i finsk media. Pressgruppen fick se, känna och smaka på Åland under en dag och de var mycket nöjda med besöket. 

I septembernumret av Fiskejournalen publicerades ett åttasidigt reportage om sportfiskedestination Åland, samt ett fyrsidigt reportage om Åland i Allt om Flugfiske. Reportaget kom till genom ett samarbete med Visit Åland och sportfiskenätverket.

Läs mer HÄR.

Tallink Silja och Visit Åland arrangerar en pressresa  8-9 oktober som har lockat en stor skara av journalister, influencers och bloggare till Åland. Resan har tre olika teman och program: mat- och dryck, naturaktiviteter samt barnfamilj. Målsättningen är att presentera Åland som ett intressant året runt resmål såväl för barnfamiljer som vuxna. Speciell fokus kommer att ligga på höstlovet och med på resan finns barn som får testa på olika aktiviteter. 

Under hösten gästas Åland även av några influensers som bl.a. skall lyfta fram höstlovet och aktiviteter på Åland. 


Presentationen från Visit Ålands års- och höstmöte

Postat i Aktuellt, Kampanjer, Pressmeddelandeoktober 2, 2020 av camilla

Visit Ålands års- och höstmöte samlade drygt 60 personer i Alandica. Förutom de stadgeenliga ärendena presenterade Visit Åland marknadsföringen 2020 och läget i branschen i spåret av Covid-19.

HÄR finns presentationen från mötet.

Valberedningens förslag för styrelsesammansättningen 2020-2021, arvoden och revisorer godkändes enhälligt av mötets deltagare.

Visit Ålands styrelse 2020-2021

  • Terese Flöjt, ordförande, 2020-2022                  
  • Satu Numminen,  2018-2021                           
  • Jani A. Mäkelä, 2019-2021
  • Dan Ferna, 2019-2021 
  • Susanne Olofsson, 2020-2022
  • Caroline Lepistö, 2020-2022
  • Björn Wennström, suppleant 2020-2022                               

Arvoden och ersättningar för styrelsen 2020-2021

Ordförande årsarvode 2 000 €, viceordförande årsarvode 500 €, mötesarvoden för samtliga styrelsemedlemmar 150€/bevistat möte.

Reseersättning till och från möten i enlighet med Skatteförvaltningens beslut om skattefria resekostnadsersättningar under 2020.

Visit Ålands revisorer 2020-2021

Första revisor: Erika Sjölund, GRM, Hermans & Revisorernas AB. Suppleant: Hermans & Revisorernas AB

 

Efter mötet inleddes de öppna rundabordssamtalen på olika teman. Nedan finns en sammanställning.

Försäljningskanaler och paketering av turistiska upplevelser

Digital marknadsföringutgående från denna checklista diskuterade gruppen olika behov.

Framtida utvecklingsprojekt

Resandet och framtida evenemangsÅland

Hållbar utveckling (p.ga sjukdom fick de som var anmälda till denna grupp sitta med i framtida utvecklingsprojekt)

 Gränsen åter stängd

Postat i Aktuellt, Kampanjer, Pressmeddelandeseptember 28, 2020 av josefin

Vänligen notera, att gränsen från och med idag är stängd för de flesta av våra turister. Vi är tillbaka vid samma läge som före gränserna öppnade. Gränsbevakningen kommer inte att släppa in personer på nöjesresor från t.ex. Sverige och Estland. Vänligen kontakta eventuella gäster du inte ännu talat med för att undvika att någon stoppas vid gränsen. För mera information se gränsbevakningens hemsida.


Medlemsenkät Uppföljning i spåret av Covid-19

Postat i Aktuellt, Kampanjer, Pressmeddelandeseptember 15, 2020 av camilla

Visit Åland följer kontinuerligt med vilken inverkan Covid-19 haft på turismbranschen på Åland.

Syftet är att fånga upp så mycket fakta som möjligt för att fortsättningsvis kunna hålla en konstruktiv dialog med myndigheterna och lägga fokus i arbetet på de mest effektiva åtgärderna. 

Vänligen delta i enkäten HÄR. Enkäten är öppen tills onsdagen den 23 september.


ÅLANDS VÄG UNDER OCH UR CORONAKRISEN TORSDAG 1.10 KL.17.30 

Postat i Aktuellt, Kampanjer, Pressmeddelande av camilla

Nätverket Bärkraft bjuder in till det årliga mötet med utgångspunkt Ålands utvecklings -och hållbarhetsagenda. I år är mötet upplagt på ett annat sätt. Kvällen blandas med intressanta inslag av personer från olika branscher och positioner samt kulturella inslag. Ta gärna med familj, vänner och arbetskamrater. Det finns möjlighet att även delta i mötet digitalt.

För mer information och din anmälan <<<