Statistik möte och konferens

Postat i Aktuellt, Kampanjer, Pressmeddelandemars 5, 2021 av camilla
ÅCB har lämnat in underlag till FCB – Finland Convention Bureau årliga statistik för internationella föreningar/organisationers möten och konferenser för 2020. Enligt FCB kriterier bör mötet/konferensen haft minst 10 deltagare, minst från två olika länder och minst 20% av deltagarna från ett annat land än Finland. Konferensens längd ska inte vara mindre än 1 dag. 
 
Denna statistik utelämnar samtliga möten och konferenser där deltagarna kommer från ett enda land, t ex fr våra närregioner Finland eller Sverige eller att det ordnas av ett företag. Uppskattningsvis utgörs den här typen av möten och konferenser ca 1/4 av samtliga som årligen ordnas på Åland. 
 
Under 2020 blev de flesta möten på Åland annullerade (1630 deltagare) eller flyttade (460 deltagare). Några ordnades virtuellt (481 deltagare). Konferensbesökaren är den mest inkomstbringande kategorin av turister, vilket gör att de dryga 2500 uteblivna konferensgästerna lämnar ett stort hål i plånboken hos många turistföretagare. 
 
Enligt förhandsinformationen för 2021 planeras det att ordnas 12 konferenser inom den här kategorin med preliminärt ca. 2000 deltagare. Några av dessa kommer dock troligen att förvandlas till virtuella.
 
Enligt den preliminära konferensstatistiken för 2022 finns fyra förhandsbokade möten på gång med ca 1000 deltagare.