Tredje omgång av kostnadsstöd

Postat i Aktuellt, Kampanjer, Pressmeddelandemars 19, 2021 av camilla

Texten nedan är saxad från Ålands Näringslivs nyhetsbrev per 19.3.2021

Kostnadsstödets tredje ansökningsomgång samt förslag på stöd för stängning av kundlokaler

Den finska regeringen gav ett lagförslag om kostnadsstödets fortsättning till riskdagen den 4 mars 2021. Den tredje omgången av kostnadsstödet kommer att omfatta perioden 1.11.2020–28.2.2021.

Enligt regeringens förslag kan företag inom alla branscher ansöka om kostnadsstöd. Statsrådet utfärdar senare en förordning om de branscher som kan ansöka om stöd utan någon separat motivering. Företag som inte omfattas av förordningen ska separat motivera behovet av stöd och redogöra för varför det kan anses att omsättningen har minskat på grund av coronaläget. Ansökan för företag och ensamföretagare beräknas öppnas i slutet av april.

Den 18 mars lämnade regeringen ett nytt lagförslag till riksdagen som komplettering till det allmänna kostnadsstödet. Lagförslaget innebär att det ska betalas ersättning till företag vars lokaler med stöd av lag eller ett myndighetsförordnande ska hållas stängda i samband med
coronaviruspandemin. Ersättningen betalas till företaget för stängningsperioden, om perioden omfattar minst 15 dygn. Om antalet kunder i företaget har begränsats men lokalen inte har stängts helt och hållet, kan företaget inte få stödet. Dessa företag kan dock ansöka om kostnadsstöd. För t.ex. restauranger som tvingats stänga men säljer mat för avhämtning, så beaktas detta i ersättningsbeloppet. Enligt förslaget så kommer lönekostnaderna ersättas till 100 procent och de övriga kostnaderna, såsom hyreskostnader, till 70 procent

Den nya ersättningen för stängning gäller mikroföretag och små företag med högst 49 anställda (för större företag kommer lagförslag lite senare). Lagen avses träda i kraft den 12 april 2021 och ansökan ska öppnas av statskontoret i början av maj

Läs mer om förslaget på ersättning för stängning av kundlokaler här