Ålands Turismpris

Visit Åland delar årligen ut Ålands turismpris till en person/verksamhet som på ett föredömligt sätt bidrar till att främja och utveckla besöksnäringen på Åland. Vinnaren utses av Visit Ålands styrelse på basen av inlämnade förslag med motivering. Man kan nominera företag, organisationer, föreningar eller personer, vilka inte behöver vara medlem i Visit Åland.

Priset delas ut i november vid Visit Ålands höstmöte.

Motiveringar som kan ligga till grund för utmärkelsen inkluderar:

-välutvecklat samarbete med närings-och kulturliv
-föredöme inom turism
-entreprenörskap
-nya initiativ
-utveckling av turismen utanför traditionell säsong
-besökarantal
-kringeffekter i samhället
-främjar hållbar utveckling
-service & kvalitetshöjande åtgärder
-produktutveckling

 

 

 

 

 

 

 

 

Tidigare vinnare av Ålands Turismpris;

2002 IFK Mariehamn fotboll
2003 Tjudö vingård
2004 Nils-Olof Mattsson
2005 Fornföreningen Fibula
2006 Anders Wiklöf
2007 Silverskär
2008 Bengt Granberg
2009 Mikael Kraft
2010 Peter Lindbäck
2011 Christian Ekström
2012 Michael Björklund
2013 Skördefestens vänner
2014 Kvarnbo Gästhem
2015 Ålands Sjöfartsmuseum & s/v Pommern
2016 Ålands Golfklubb