Bärkraft.ax

Idag är turismen en basnäring  och arbetet mot ett hållbart och bärkraftigt Åland är en prioriterad fråga vid Visit Åland.

Visit Åland är en av aktörerna i nätverket Bärkraft.ax och varit delaktig i Forum för samhällsutveckling i februari och september 2016.

Visit Åland har bidragit med förslag på mätbara indikatorer för utvecklingen av det strategiska utvecklingsmålet 5: Attraktionskraft för boende, besökare och företag. Indikatorer

Utvecklings-och hållbarhetsagenda för Åland, visionen och de sju strategiska utvecklingsmålen har skickats ut till alla medlemmar.

I augusti kom första statusrapporten som visar ett nuläget i förhållandet till målen i agendan. Under varje utvecklingsmål finns några indikatorer som mäts årligen för att visa status -vart vi är på väg i förhållandet till målet.

Har du inte tagit del av agendan och/eller statusrapporten, finns dokumenten att ladda ner via Bärkraft.ax

Kontaktperson för nätverket Bärkraft vid Visit Åland är destinationsutvecklare Camilla Sommarström, tel 24258, [email protected]