Ansök om Blue Flag

För att beviljas Blue Flag-märkning måste ett 30-tal obligatoriska kriterier uppfyllas. Kriterierna handlar bl a om vattenkvalitet, miljöinformation samt säkerhet och service. Dessutom ska verksamheten skriva en en miljöpolicy och varje år sätta upp egna miljömål. 

Ansökningshandlingarna samt tillhörande handledningsguide hittar du via menyn till höger. 

 

Vill du veta mer?

Kontakta då vår programansvariga Emma Lundberg på 0457 3449901 eller [email protected].