Avgifter för Blue Flag-certifiering

Avgiften för Blue Flag-certifiering för säsongen 2020 hittar du nedan.

 

Antal båtnätter

0-1000             471 € 

1000-1500       621 €

1500-2000       871 €

>2000              1121

 

Priserna är exklusive moms.

En ägare som ansöker om fler än en Green Key- och/eller Blue Flag-certifiering betalar fullt pris för den högsta avgiften och erhåller 50 % rabatt på de övriga avgifterna.

Medlemmar i Visit Åland erhåller en rabatt på 121 €/certifierad verksamhet. Rabatten för medlemskapet dras av innan ev andra rabatter.