Blue Flag-ansökningsprocessen och kriterierna

På den här sidan kan du bekanta dig med ansökningsprocessen för Blue Flag-certifiering. Kriterierna och ansökningsblanketten hittar du nedan. På Åland kan enbart gästhamnar ansöka om Blue Flag-certifiering.

 

ANSÖKNINGSPROCESSEN – STEG FÖR STEG

  1. Ta kontakt med Blue Flag Ålands programansvariga per telefon eller mail. Vi kan då gå igenom eventuella frågor och bokar in ett möte för att tillsammans göra upp en plan för ert arbete mot Blue Flag-certifiering. 
  2. Ladda ner och läs igenom Handledningsguiden för ansökan om Blue Flag-certifiering för gästhamnar. Du kan ladda ner handledningsguiden längre ner på den här sidan. 
  3. Skicka in er ansökan till Blue Flag Åland, Visit Åland. Deadline brukar vara i slutet av året. Ansökan består av ifylld ansökningsblankett samt bilagor. Ansökningsblanketten kan du ladda ner längre ner på den här sidan.
  4. Ansökan behandlas av den programansvariga och presenteras sedan för den lokala juryn (januari). 
  5. Den lokala juryn beslutar om den anser att hamnen är redo att ansöka om Blue Flag-certifiering (januari). I så fall skickas ansökan vidare till Blue Flags internationella jury (februari). 
  6. Ansökan behandlas av den internationella juryn som beslutar om certifiering beviljas (april). 
  7. Vid godkänd ansökan beviljas er gästhamn Blue Flag-certifiering. Ni kommer då att få en Blue Flag-flagga samt övrigt material. Er verksamhet publiceras på Blue Flags nationella och åländska webbsida (april).
  8. Blue Flag-certifieringen är i kraft en säsong och verksamheten ska därför ansöka om förnyad certifiering varje år. 

 

ANSÖKNINGSBLANKETT SAMT HANDLEDNINGSGUIDE

Här kan du ladda ner Handledningsguide för ansökan om Blue Flag-certifiering – säsongen 2021 samt ansökningsformuläret