Om Blue Flag

Blue Flag är en internationell miljömärkning för gästhamnar, stränder och hållbar båtturism. Totalt är över 4500 verksamheter Blue Flag-märkta i 44 länder världen över. Programmet implementeras som bäst på Åland och inledningsvis har man valt att fokusera på gästhamnar. Planen är att Åland kommer att få sina första Blue Flag-certifierade gästhamnar till säsongen 2020.  Du kan läsa mer om Blue Flag-programmet på deras internationella hemsida.

 

BLUE FLAG ÅLAND

Arbetet med att implementera Blue Flag-programmet på Åland har hittills varit framgångsrikt. Det finns ett stort intresse för programmet. Målet är att de första åländska gästhamnarna ska bli Blue Flag-märkta till säsongen 2020.

Under hösten 2018 beviljades fyra åländska gästhamnar pilotstatus inom programmet. Det är Glada Laxens gästhamn, Kastelholms gästhamn, Käringsunds gästhamn samt MSF gästhamn. Pilotstatusen är en del av implementeringen av programmet på Åland och innebär i praktiken att pilothamnarna kan påbörja arbetet med att ansöka om Blue Flag-certifiering. Ansökan för att en femte åländsk gästhamn ska beviljas pilotstatus lämnades in i juni 2019. Enligt Blue Flag Internationals riktlinjer får man under implementeringsfasen maximalt samarbeta med fem “Pilot Sites”, vilket alltså Blue Flag på Åland gör.

Det finns ett stort intresse för Blue Flag-programmet på Åland och programmet har ett brett samarbete med olika organisationer, bl a genom den lokala styrgruppen/juryn. Representerade i styrgruppen/juryn är Visit Åland, Ålands Natur & Miljö, Ålands landskapsregering, Högskolan på Åland, Ålands Utvecklings AB, nätverket Bärkraft samt de deltagande gästhamnarna.

Blue Flag Åland samarbetar även med Smart Marina, som är ett Interreg Central Baltic-projekt. Leadpartner är Ålands Utvecklings AB och inom projektet jobbar man för att utveckla hållbara och miljövänliga lösningar för de deltagande gästhamnarna från Åland, fastlandet, Sverige och Estland. Totalt deltar 32 hamnar i projektet, varav 14 är åländska. 

Arbetet med Blue Flag bidrar klart till att uppfylla FN:s 17 utvecklingsmål 2015-2030 samt målen i Utvecklings- och hållbarhetsagendan för Åland. Det är speciellt mål 3, 5 och 7 i agendan som programmet bidrar till att uppfylla. Alla de deltagande hamnarna jobbar på många olika sätt för att uppfylla mål 3, dvs att allt vatten ska vara av god kvalitet. Dessutom bidrar programmet till att skapa attraktionskraft för boende, besökare och företag, dvs mål 5. Efter att hållbar turism tidigare främst förknippats med lyxturism anses det idag vara en självklarhet – och hållbarhetscertifierade anläggningar höjer en destinations attraktionskraft. Mål 7, som handlar om hållbara och medvetna konsumtions- och produktionsmönster, bidrar Blue Flag-programmet till genom att de deltagande gästhamnarna strävar efter att vara både hållbara konsumenter och producenter. Att certifieringsverktyg anses vara betydande för att Åland ska lyckas bli ett hållbart samhälle framgår t ex genom att hållbarhetscertifierade företag och offentliga aktörer är en av indikatorerna för mål 7.

Arbetet med Blue Flag utgår från definitionen av Åland som en hållbar och attraktiv besöksdestination. Definitionen togs fram inom projektet Hållbar destination under hösten 2018. Totalt deltog över 30 aktörer från turismsektorn och näringslivet i arbetet med att ta fram definitionen av Åland som en hållbar och attraktiv besöksdestination.

 

Även Blue Flags “systermärkning” Green Key finns på Åland. Green Key är en hållbarhetsmärkning för logianläggningar, restauranger, caféer och besöksanläggningar. Du hittar mer information om Green Key på Åland här.