Om Blue Flag

Blue Flag är en internationell hållbarhetscertifiering för gästhamnar, stränder och hållbar båtturism. Totalt är över 4500 gästhamnar, stränder och båtar Blue Flag-certifierade i nästan 50 länder världen över. Åland fick sina fem första Blue Flag-certifierade gästhamnar till säsongen 2020. De åländska hamnarna är de enda Blue Flag-hamnarna i Finland.

För att få hissa den blåa flaggan måste gästhamnarna uppfylla kriterier inom miljöledning, miljöinformation, säkerhet och service samt vattenkvalitet. Dessutom ska deras ansökan om certifiering godkännas av både en lokal och en internationell jury. I den internationella juryn ingår exempelvis representanter för FN:s miljöprogram, UNESCO och World Tourism Organization. 

Du kan läsa mer om Blue Flag-programmet på deras internationella hemsida.

 

BLUE FLAG ÅLAND

Åland fick sina fem första Blue Flag-certifierade gästhamnar till säsongen 2020, då Glada Laxens Gästhamn, Karlby Gästhamn, Kastelholms Gästhamn, Käringsunds Gästhamn och MSF Gästhamn beviljades certifieringen.

Blue Flag-programmet har ett brett samarbete med olika organisationer, bl a genom den lokala styrgruppen/juryn. Representerade i styrgruppen/juryn är Visit Åland, Ålands Natur & Miljö, Ålands landskapsregering, Högskolan på Åland, Ålands Utvecklings AB, nätverket Bärkraft samt de deltagande gästhamnarna.

Blue Flag Åland samarbetar även med Smart Marina, som är ett Interreg Central Baltic-projekt. Leadpartner är Ålands Utvecklings AB och inom projektet jobbar man för att utveckla hållbara och miljövänliga lösningar för de deltagande gästhamnarna från Åland, fastlandet, Sverige och Estland. Totalt deltar 32 hamnar i projektet, varav 14 är åländska. 

Arbetet med Blue Flag bidrar klart till att uppfylla FN:s 17 utvecklingsmål 2015-2030 samt målen i Utvecklings- och hållbarhetsagendan för Åland. Det är speciellt mål 3, 5 och 7 i agendan som programmet bidrar till att uppfylla. Alla de deltagande hamnarna jobbar på många olika sätt för att uppfylla mål 3, dvs att allt vatten ska vara av god kvalitet. Dessutom bidrar programmet till att skapa attraktionskraft för boende, besökare och företag, dvs mål 5. Efter att hållbar turism tidigare främst förknippats med lyxturism anses det idag vara en självklarhet – och hållbarhetscertifierade anläggningar höjer en destinations attraktionskraft. Mål 7, som handlar om hållbara och medvetna konsumtions- och produktionsmönster, bidrar Blue Flag-programmet till genom att de deltagande gästhamnarna strävar efter att vara både hållbara konsumenter och producenter. Att certifieringsverktyg anses vara betydande för att Åland ska lyckas bli ett hållbart samhälle framgår t ex genom att hållbarhetscertifierade företag och offentliga aktörer är en av indikatorerna för mål 7.

Arbetet med Blue Flag utgår från definitionen av Åland som en hållbar och attraktiv besöksdestination. Definitionen togs fram inom projektet Hållbar destination under hösten 2018. Totalt deltog över 30 aktörer från turismsektorn och näringslivet i arbetet med att ta fram definitionen. Du hittar definitionen av Åland som en hållbar och attraktiv besöksdestination här.

Även Blue Flags “systercertifiering” Green Key finns på Åland. Green Key är en hållbarhetscertifiering för logianläggningar, restauranger, caféer och besöksanläggningar. Du hittar mer information om Green Key på Åland här.