Information om terrängcykling på Åland

Postat i Aktuellt, Kampanjer, Pressmeddelandemars 15, 2021 av camilla

I veckan skickade Visit Åland ut information/”efterlysning” till kommunernas informationsblad gällande terrängcykling på Åland. Syftet är att informera om  att det finns ett intresse inom turismbranschen att utveckla terrängcykling samt ”efterlysa” intressenter/markägare för upplåtelse. 

Vi avser en utveckling för ett antal olika områden runt om på Åland, med olika karaktär, svårighetsgrader och gärna i närheten till service i någon form. Förutom cykling i skog och mark ska Åland kunna erbjuda cykling på de åländska granitbergen med närheten till havet, som utmärker Åland som destination.

 


Tilläggsfinansiering 2021

Postat i Aktuellt, Kampanjer, Pressmeddelande av camilla

Den 8 mars fattade Ålands landskapsregering beslut om att tilldela Visit Åland ytterligare 300.000 euro för destinationsmarknadsföring 2021. Tilläggsmedlen skall å ena sidan investeras i en extra kampanj mot finska sidan för att stärka varumärket Åland inrikes samt lyfta Åland som trygg hemesterdestination i år. Å andra sidan skall medel investeras i samarbetet med Visit Finland i deras kommande marknadsföringsarbete mot Sverige. I och med beslutet kan en detaljerad plan av ovanstående kampanjer påbörjas. 

Följ gärna med visitaland.org/kommunikation för mera information under arbetets gång. 


Åländska gäster stod för nästan en femtedel av övernattningarna

Postat i Aktuellt, Kampanjer, Pressmeddelande av Lotta

I februari 2021 besökte drygt 1 000 gäster hotellen och övernattningarna uppgick till knappt 2 000 stycken, vilket är på ungefär samma nivå som de två senaste månaderna, men en minskning av övernattningarna med 66 procent jämfört med februari 2020. Närmare 30 procent av gästerna var ålänningar och de stod för 18 procent av övernattningarna.

Läs hela nyheten här »


Kostnadsstöd på grund av nedstängning under beredning

Postat i Aktuellt, Kampanjer, Pressmeddelandemars 9, 2021 av camilla

Arbets- och näringsministeriet bereder skyndsamt en stödmodell för skälig ersättning till sådana företag som nedstängningsåtgärderna gäller. Stödmodellen genomförs som en del av kostnadsstödet. Regeringen utfärdar i mars en separat proposition med förslag till ändringar i lagen om kostnadsstöd på grund av nedstängningsåtgärderna.

 


Svar på frågor med anledning av beslutet om tilläggsfinansiering den 8 mars 2021

Postat i Aktuellt, Kampanjer, Pressmeddelande av josefin

Tack för frågor och intresset för Visit Ålands verksamhet och kommande marknadsföringsarbete 2021!

Redan budgeterade medel är planerade att skapa synlighet för Åland. Nya medel kommer användas oavkortat till ytterligare medial synlighet. Ju mera vi investerar, desto mera syns Åland.

I år är Ålands främsta upptagningsområden – våra närmarknader – hårt konkurrensutsatta. T.ex. resebyråer som Aurinkomatkat (Finnair) riktar sin verksamhet inrikes, stora städer som Åbo riktar om sina budgetar och aktiviteter mot finländare och i Sverige marknadsför Visit Sweden första gången någonsin hemester mot svenskar.

Utöver detta har våra priser för media en betydelse. Under 2021 är köpt synlighet dessvärre klart dyrare än 2020. En bidragande faktor på finska sidan är säkert kommande kommunalval, men också att hoppet om vaccinering lett till en förväntan om ökat inrikesresande jämfört med föregående år. I det stora hela är Ålands marknadsföringsbudget inte heller särskilt stor då vi ser till våra konkurrenters marknadsföringsmuskler.

2020 investerades majoriteten av Visit Ålands medel för köpt synlighet mot den finska marknaden – därav det stora genomslaget i medial synlighet förra året. I år är vår förhoppning stor att från och med i sommar och därefter även locka svenskar till Åland. Detta sagt är fastlandet vårt säkraste kort, varpå fokus fortsättningsvis kommer ligga på den finska marknaden.

Det fanns en övergripande plan på vilken synlighet vi kunde skapa på basen av den budget som låg till grund för ansökan om tilläggsmedel. Nu då beslutet är taget och vi känner till nivån på investeringen kan vi detaljplanera aktiviteterna. Bl.a. kommer det läggas stort fokus på press, media och influencers och PR-aktiviteter. Följ gärna med visitaland.org/kommunikation där vi publicerar det arbetet som gjorts och resultatet av arbetet.

Angående olika marknader har Finland och Sverige i alla år varit prioriterade marknader i Ålands turismstrategi, och i dessa länder uttryckligen närregionerna. Endast en bråkdel av medlen har använts utanför dessa marknader.

Visit Åland är dess medlemmars förening och allt vi gör skall direkt gynna den åländska turismen och skapa bättre förutsättningar för att verka i branschen. Vår målsättning 2021 är att i samarbete med branschen göra ett ännu bättre jobb än förra året.

/Lotta Berner Sjölund, vd

 

Följ gärna med visitaland.org/kommunikation där vi kontinuerligt publicerar det arbetet som gjorts och resultatet av arbetet 2020 samt 2021.


Aktuellt under Kommunikation

Postat i Aktuellt, Kampanjer, Pressmeddelandemars 5, 2021 av camilla


På org. under kommunikation finns information om pågående kampanjer samt aktuell synlighet i press.
Läs mer om Visit Ålands golf-kampanj som är aktiv 2 mars till 1 april i samarbete med Golfnätverket och även Visit Ålands sportfiske-kampanj som är aktiv 9 mars till 5 april i samarbete med Sportfiskenätverket. 

Läs mer här


Statistik möte och konferens

Postat i Aktuellt, Kampanjer, Pressmeddelande av camilla
ÅCB har lämnat in underlag till FCB – Finland Convention Bureau årliga statistik för internationella föreningar/organisationers möten och konferenser för 2020. Enligt FCB kriterier bör mötet/konferensen haft minst 10 deltagare, minst från två olika länder och minst 20% av deltagarna från ett annat land än Finland. Konferensens längd ska inte vara mindre än 1 dag. 
 
Denna statistik utelämnar samtliga möten och konferenser där deltagarna kommer från ett enda land, t ex fr våra närregioner Finland eller Sverige eller att det ordnas av ett företag. Uppskattningsvis utgörs den här typen av möten och konferenser ca 1/4 av samtliga som årligen ordnas på Åland. 
 
Under 2020 blev de flesta möten på Åland annullerade (1630 deltagare) eller flyttade (460 deltagare). Några ordnades virtuellt (481 deltagare). Konferensbesökaren är den mest inkomstbringande kategorin av turister, vilket gör att de dryga 2500 uteblivna konferensgästerna lämnar ett stort hål i plånboken hos många turistföretagare. 
 
Enligt förhandsinformationen för 2021 planeras det att ordnas 12 konferenser inom den här kategorin med preliminärt ca. 2000 deltagare. Några av dessa kommer dock troligen att förvandlas till virtuella.
 
Enligt den preliminära konferensstatistiken för 2022 finns fyra förhandsbokade möten på gång med ca 1000 deltagare. 

MEDLEMSAVGIFT 2021

Postat i Aktuellt, Kampanjer, Pressmeddelande av camilla

I förra veckan skickades fakturan för medlemsavgiften 2021 ut. Vänligen notera det bifogade följebrevet som finns med i mejlet där det bland annat framgår att sista betalningsdag är 31 augusti. Men observera att medlemsavgiften ska vara betald senast 14 dagar före årsmötet den 21 april om man önskar utnyttja sin rösträtt vid en ev. röstning vid mötet.

Om du inte fått fakturan, vänligen kontakta [email protected]


VALBEREDNINGEN INFORMERAR

Postat i Aktuellt, Kampanjer, Pressmeddelande av camilla

Vid Visit Ålands årsmöte 21.4 behandlas bl.a. styrelsesammansättningen inför 2021-2022. I år är det tre styrelseledamöter som är i tur att avgå eller väljas om. Bekanta dig med valberedningens information HÄR.