Färjanlöp för passagerare till Åland

Postat i Aktuellt, Kampanjermars 21, 2020 av josefin

Den senaste informationen som nått oss är att färjorna med passagerare ombord anlöper Långnäs hamn och att mera information om tidtabeller m.m. är att vänta på måndag den 23 mars.

För tillfället finns ett mindre antal platser tillgängliga för passagerare.


Senaste informationen

Postat i Aktuellt, Kampanjer av josefin

Vänligen notera, att informationen vi nås av konstant verkar förändras, varpå tidigare inlägg redan kan vara gammal information. Vi gör vårt bästa för att hålla branschen uppdaterad.  


Rekommendation om karantän för inresande från fastlandet

Postat i Aktuellt, Kampanjer av josefin

Ålands landskapsregering rekommenderar att samtliga inresande från finska fastlandet sätter sig i en 14 dagars karantän efter inresande. Vänligen observera, att detta är en rekommendation inte ett förbud att resa inrikes i Finland. Vi skall givetvis respektera undantagstillståndet som avråder oss från att resa, men samtidigt behöver vi kommunicera med våra potentiella finska besökare om att rekommendationen endast gäller under tiden för undantagstillståndet, dvs. fram till den 13 april. Finlands regering utlovar stödpaket på 15 miljarder euro

Postat i Aktuellt, Kampanjer av josefin

Ålands Näringsliv sammanfattar.

Finlands regering presenterade under fredagen (20.3) ett nationellt stödpaket om totalt 15 miljarder euro i form av olika stödåtgärder riktat till företag och näringsliv i Finland. Syftet är att trygga jobben och människors försörjning samt underlätta företagens ekonomiska situation.  En första tilläggsbudget om 400 mijoner euro lämnade regeringen till riksdagen omgående, vilket enligt uppgift kommer att följas av fler tilläggsbudgetar inom kort.

I stödpaketet som presenterats på fredagen ingår bland annat att utöka Finnveras garantibefogenheter till företag från 4,2 miljarder euro till 12 miljarder euro. 150 miljoner kommer till Business Finland som ska kunna ge stöd till små och medelstora företag inom bland annat kultur- och turismbranschen. Arbetspensionsavgifterna sänks tillfälligt med 2,6 procent, senast från och med 1 juni 2020 fram till årets slut, vilket beräknas vara värt 910 miljoner euro. NTM-centralerna får tilläggsfinansiering på 50 miljoner euro. Affärsrådgivningstjänster ska generellt stärkas med 500 000 euro.


Likviditetsstöd till åländska företag

Postat i Aktuellt, Kampanjer av josefin

Ålands landskapsregering har presenterat ett stödpaket.

Stödansökan går via en process där du som företagare ansöker om en likviditetskredit av banken, oftast kombinerat med en garanti från Finnvera. Beslut om likviditetsstöd baseras på bankens kreditbeslut.

Det här är det första åtgärderna. Med Ålands Näringsliv i spetsen arbetas det vidare med mer långsiktiga åtgärder.

Det kommer mer information på måndag. Då börjar processen och Ålands Näringsliv, Visit Åland och Företagarna på Åland kommer att hjälpa till.

Presskonferens 20.3 om regeringens stödpaket.


Tidpunkt för årsmötet ses över

Postat i Aktuellt, Kampanjer av camilla

Pga av rådande omständigheter skjuter Visit Åland antagligen upp sitt kommande branschevent och årsmöte torsdag 23.4. Visit Åland återbetalar anmälningsavgiften till de medlemmar som anmält sig. 

 
Visit Åland omfördelar tillfälligt sina personresurser för att bättre bemöta kommande utmaningar

Postat i Aktuellt, Kampanjermars 17, 2020 av Lotta

Visit Ålands personalresurser omfördelas för att bättre stöda branschen kortsiktigt. Arbetet delas in i direkta stödåtgärder till branschen samt marknadsföring och kommunikation. Stora resurser läggs på att identifiera och förverkliga stödåtgärder för branschen, bl.a. läggs resurser på att samla information och föra branschens talan mot landskapsregeringen, bistå lokala aktörer i att se över möjligheten att flytta och finansiera evenemang som nu avbokas, genomföra en lokalkampanj för att aktivera ålänningarna att stöda våra företag och extra marknadsföringsinsatser utanför Åland då läget lättar. Samarbetet med Ålands Näringsliv intensifieras ytterligare och diskussioner med landskapsregeringen om stödåtgärder förs dagligen.