Företag kan ansöka om andra omgången av kostnadsstöd

Postat i Aktuellt, Kampanjer, Pressmeddelandedecember 14, 2020 av alexandragrahn

Statskontoret börjar behandla ansökningar den 21 december 2020.

Läs mer hur man kan ansöka om stödet på Statskontorets hemsida

Lista på vanliga frågor och svar gällande andra omgången kostnadsstöd till företag.

Syftet med kostnadsstödet är att hjälpa företagen att klara sig i den svåra ekonomiska situationen till följd av coronapandemin. Stödet ersätter företagets fasta kostnader som är svåra att anpassa och lönekostnaderna, men däremot ersätter det inte minskad omsättning. 

Den första ansökningsomgången avslutades 31 augusti 2020.

Statskontoret har från och med den 21 december 2020 öppnat ansökan för den andra omgången av det allmänna kostnadsstödet. Kostnadsstödet är avsett för företag vars omsättning har minskat med mer än 30% på grund av pandemin för perioden juni-oktober 2020 jämfört med referensperioden 2019.

Om företaget grundades den 1 maj 2019 eller senare är referensperioden från 1 januari till 29 februari 2020. Det sektorer som omfattas av stödet regleras i lagstiftningen och finns listade på Statskontorets hemsida

Om företagets sektor inte faller inom ramen för stödet  kan företaget ansöka om kostnadsstöd om dess omsättning har minskat med mer än 30% på grund av korona i juni-oktober 2020 jämfört med samma tidsperiod 2019. Företaget skall visa särskilt allvarliga skäl för att bevisa att minskningen av omsättning har skett på grund av korona. Till exempel kan en begränsning eller myndighetsbeslut som har gjort det svårt att bedriva ett företag betraktas som en särskilt allvarlig anledning.

 

 


Vikten av digital närvaro för kunden

Postat i Aktuellt, Kampanjer, Pressmeddelandedecember 4, 2020 av camilla

I sviterna av Covid-19 och den omställning som turismnäringen står inför är det viktigt att ha koll på verksamhetens digitala närvaro för kunden.

Nedan finns ”tre måsten” att hålla koll på inför 2021.

 

Finns verksamheten på Google med aktuell information? Google ligger på topplistan när våra besökare söker information om Åland. Det är gratis att lägga in din information med text och bilder.  https://www.google.com/business/

 

 

 

 

 

 

 

 

Speglar verksamhetens hemsida vad som säljs till kunden? Är hemsidan mobilanpassad med relevant och aktuell information, är flerspråkig (finska och engelska) samt innehåller fräscht bildmaterial? I dessa tider och framåt är det viktigt att det finns information på hemsidan om hur verksamheten arbetar med hygien och -säkerhetsrutiner. 

 

Finns verksamheten på Tripadvisor? Vad sägs om verksamheten och hur hanteras eventuella recensioner?  


Visit Ålands delaktighet i arbetsgrupper

Postat i Aktuellt, Kampanjer, Pressmeddelandenovember 18, 2020 av camilla

En viktig del av Visit Ålands uppdrag är att representera turismnäringen i olika arbetsgrupper.

Under 2021 är Visit Åland delaktig i följande grupper:

 • Medaktör i nätverket Bärkraft.ax
 • Samordningsgruppen för Turismstrategin 2012-2022
 • Styr-och jurygruppen för Green Key och Blue Flag
 • Styrgruppen för projekt MatÅland 2022
 • Referensgruppen för Bomarsunds besökscentrum
 • Turism- och restaurangutskottet vid Ålands Näringsliv
 • Representant i Port Committe för Tall Ships Races 2021
 • Finland Convention Bureau (Business Event)
 • Congress Network Finland
 • Nätverket Suomen saaristo- finska skärgården, Matkamässan och kampanjer 
 • Aktionsgruppen- ett samarbete mellan LR, företagarföreningarna och bankerna på Åland
 • Styrgrupp för projektet Educating Professionals on Islands in GastroTourism 
 • Åland 100 – kommunikationsgruppen 
 
 

Styrelsen 2020-2021

Postat i Aktuellt, Kampanjer, Pressmeddelandenovember 16, 2020 av alexandragrahn

Torsdag 12.11 höll Visit Ålands styrelse 2020-2021 sitt första konstituerande möte. 

Styrelsen valde Satu Numminen till vice ordförande. Visit Ålands styrelse 2020-2021 har två nya medlemmar, Susanne Olofsson och Caroline Lepistö.

 

Visit Ålands styrelse 2020-2021 består av:

Terese Flöjt, ordförande

Satu Numminen, vice ordförande

Dan Ferna

Jani Mäkelä

Caroline Lepistö

Susanne Olofsson

Björn Wennström, suppleant.

 

Visit Ålands styrelse 2020-2021.


DISKUSSIONSMÖTE OM BOMARSUNDS BESÖKSCENTRUM

Postat i Aktuellt, Kampanjer, Pressmeddelandenovember 4, 2020 av camilla

Är du intresserad av att veta hur Bomarsunds besökscentrum kommer att se ut? Eller sitter du på berättelser som har en personlig koppling till Bomarsunds historia? Då är du välkommen till Ålands Museum torsdagen den 12 november kl.18-20.00

Kvällen börjar med att museéts guide, Geir Henriksen, berättar om föremål i utställningen som har koppling till Bomarsund. Därefter presenteras en snabb virtuell rundvandring i besökscentret med hjälp av arkitekt Daniel Andersson från landskapets fastighetsverk. Det finns sittplatser för 40 personer som måste bokas på förhand med början tisdagen den 3 november på tel.25 426. Inträdet är gratis. 


NEDGÅNG MED 26% I ÅLÄNDSKA GÄSTHAMNAR

Postat i Aktuellt, Kampanjer, Pressmeddelande av camilla

Båtnätterna i de åländska gästhamnarna uppgick till drygt 21 000 under maj–september 2020, vilket är en nedgång med 26 procent jämfört med 2019. Gäster från Sverige stod för huvuddelen av nedgången, men också båtnätter med besökare från Norge, Danmark, Tyskland och övriga länder minskade betydligt. De finländska gästerna ökade dock något och deras båtnätter uppgick till 20 200 denna sommar, 900 flera än förra sommaren. https://www.asub.ax/sites/www.asub.ax/files/statistics/hamn_2020.pdf


Ny chans för företag att söka kostnadsstöd

Postat i Aktuellt, Kampanjer, Pressmeddelandenovember 3, 2020 av alexandragrahn

Kostnadsstödet är avsett för företag vars omsättning har minskat betydligt på grund av coronapandemin och som på grund av detta har svårigheter att täcka sina oflexibla lönekostnader och andra kostnader. Företag som fick stödet i somras kommer också kunna söka nu.

Lagförslaget om det nya kostnadsstödet behandlas av riksdagen den 3.11.2020. Enligt lagförslaget ska stödperioden vara fem månader från och med den 1 juni till och med den 31 oktober 2020. Stödperioden var tidigare två månader. Minskningen i omsättningen jämförs med den tidsperiod under 2019 som motsvarar stödperioden.

Läs mer i arbets- och näringsministeriets pressmeddelande.

Enligt den föreslagna lagen ska perioden för ansökan om kostnadsstöd inledas i december efter att lagen trätt i kraft och upphöra den 26.2. 2021. Lagförslaget om det nya kostnadsstödet behandlas av riksdagen den 3.11.2020 och om det går igenom träden lagen i kraft den 15.12.2020.


Max 50 deltagare på tillställningar

Postat i Aktuellt, Kampanjer, Pressmeddelandeoktober 13, 2020 av alexandragrahn

Landskapsregeringen beslöt idag den 13 oktober att offentliga sammankomster får ha högst 50 deltagare. Orsaken till beslutet är att det i helgen konstaterades nya fall av samhällsmitta på Åland. I beslutsprotokollet från landskapsregeringen står det dock att:

“Offentliga tillställningar med mer än 50 personer kan emellertid ordnas inomhus och i avgränsade områden utomhus under förutsättning att säkerheten garanteras genom att följa undervisnings- och kulturministeriets och Institutet för hälsa och välfärds anvisningar från den 21 september 2020.”

Här kan du läsa landskapsregeringens protokoll gällande beslutet:

Ålands landskapsregerings beslut om skärpta begränsningar av offentliga tillställningar på Åland i oktober

Beslutet träder i kraft tisdag 13.10.2020 och gäller fram till den 31.10.2020 kl. 24.00.


Missade du Skåvlan showen?

Postat i Aktuellt, Kampanjer, Pressmeddelandeoktober 7, 2020 av camilla

Förra veckans bärkraftsmöte blev en succé med deltagare både på plats i Alandica och via länk.

Årets statusrapport producerades som ett webbmagasin, ”Ålands väg under och ur coronakrisen”. Rapporten är ett lapptäcke av perspektiv från olika personer i samhället som lyfter blicken förbi den akuta hanteringen av samhällskrisen. Fokus ligger på de långsiktiga målen beskrivna i utvecklings- och hållbarhetsagendan för Åland. Missade Skåvlan showen under kvällen?

Titta in HÄR.


Aktuellt från press

Postat i Aktuellt, Kampanjer, Pressmeddelande av camilla

Som ett resultat av pressbesöket i samarbete med Viking Line under Skördefesten publicerades flera fina artiklar om Åland i finsk media. Pressgruppen fick se, känna och smaka på Åland under en dag och de var mycket nöjda med besöket. 

I septembernumret av Fiskejournalen publicerades ett åttasidigt reportage om sportfiskedestination Åland, samt ett fyrsidigt reportage om Åland i Allt om Flugfiske. Reportaget kom till genom ett samarbete med Visit Åland och sportfiskenätverket.

Läs mer HÄR.

Tallink Silja och Visit Åland arrangerar en pressresa  8-9 oktober som har lockat en stor skara av journalister, influencers och bloggare till Åland. Resan har tre olika teman och program: mat- och dryck, naturaktiviteter samt barnfamilj. Målsättningen är att presentera Åland som ett intressant året runt resmål såväl för barnfamiljer som vuxna. Speciell fokus kommer att ligga på höstlovet och med på resan finns barn som får testa på olika aktiviteter. 

Under hösten gästas Åland även av några influensers som bl.a. skall lyfta fram höstlovet och aktiviteter på Åland.