Avslutade projekt

Fiskekarta.ax 2016

Med stöd av finansiering från Leader tog Visit Åland fram en digital fiskekarta med möjlighet att köpa sitt fiskekort via det finska företaget Kalakortti.ax. Kartan visar alla fiskekortsområden, regelverk och kontaktuppgifter.

Tillgängliga Åland 2017- 2018

Inom ramen för landskapets Team Åland finansiering beviljades medel för ett samarbetsprojekt mellan Ålands Handikappförbund och Ålands Näringsliv, finansierat vid LR, med fokus på att förbättra tillgängligheten på Åland. Projektet var uppdelat i två delar, Ålands Handikappförbund koordinerade inventeringen av ett 30- tal objekt, boende, sevärdheter och aktiviteter och Visit Åland sammanställde inventeringen för information till hemsidan visitaland.com. Alla objekt som inventerades fick en rapport som innehöll en nulägesanalys samt förslag på förbättringsåtgärder. Projektet tog även fram en tillgänglighetsrapport; Tillgänglig turism som utvecklingspotential för Åland- översikt och vägledning. Den finns att ladda ner HÄR 

Varumärket Åland 2018- 2019

Inom ramen för landskapets Team Åland finansiering arbetade Visit Åland fram nya riktlinjer för varumärket Åland och dess kommunikationsplattform. Plattformen fungerar som ett verktyg och kan användas av alla som bor och verkar på Åland. Syftet med varumärket Åland är att det ska spridas och på så sätt får Åland en tydligare och differentierade bild utåt. HÄR finns hemsidan för varumärket.

Internationalisering 2018- 2019

Inom ramen för landskapets Team Åland finansiering inledde Visit Åland ett samarbetsprojekt med Visit Finland för att att lyfta regionen den finska skärgården mot den internationella marknaden, i huvudsak Tyskland och Beneluxländerna. Projektet fokuserade dels på att utbilda åländska företag om innebörden av att rikta sig mot den internationella marknaden samt dels på besök av internationell press och media.

Vandring på Åland 2019- 2020

Med stöd från Leader agerade Visit Åland som leadpartner i ett samarbetsprojekt med 12 kommuner och ett 20 -tal partners kring vandring på Åland. Syftet med projektet var att uppgradera, förbättra synligheten och infrastrukturen för totalt 21 vandringsstigar och -leder på Åland. Inom projektet togs det fram nya trafikskyltar, informationsskyltar, rastplatser, markeringsstolpar, bilder och filmer samt nytt digitalt material.

 

Digitalisering av Bomarsundsupplevelsen (kort sammanfattning på Svenska) -2016-2019

Tillsammans med tre militärhistoriska destinationer i Sverige (Gålö) och Finland (Örö, Korpoström) utgör Bomarsund det EU-finansierade projektet Footprints of Defence in the Archipelago – DefenceArch. Visit Åland var åländsk partner i EU-s interregprojekt som startade 1 september 2016 och pågick till sista februari 2019. 

Mera information finns för tillfället på Facebook sidan samt hemsidan.  Ladda ner appen Coastal Past för iPhone eller Android och upplev Bomarsund på ett helt nytt sätt. Vandra genom fästningsområdet och läs, lyssna och titta i appen för att lära dig områdets historia! 

About the project in English:

DefenceArch project

The overall objective of DefenceArch – Footprints of the Defence in Archipelago project is to develop existing, though almost untapped defence historical resources of the Gålö seal farm (SWE), the Bomarsund fortress (ÅL), the southern cape of Örö (FIN) and Korpoström (FIN) into appealing and sustainable destinations by increasing the awareness and experience value of the visitors.

The project has ended and visitors can download the app Coastal Past for iPhone or Android and experience Bomarsund in a new and exciting way.

Main objective is shared into sub-objectives:

 1. The experience value will be improved by creating story-rich and informative digital content to illustrate the destinations.
 2. The development will be supported by resolving shortages in infrastructure, supply chain and overall attraction management.
 3. The aspects of cultural, ecological, economic and social sustainability in insular tourism are analyzed, and embedded in the actions and outputs of the project in order to increase the understanding of sustainability among visitors, locals, companies, tourism developers and public actors.

The outputs are:

 • Digital outputs to stimulate visits, to help to plan the trip and to enrich the experience (e.g. story-rich videos, podcasts, pictures, mobile tourist guide).
  • Two walks have been created in Bomarsund. One in the main fortress area and the second on the nearby Prästö-island. A combined 37 points of interest have been created. The information is available in Swedish, Finnish, English and Russian.
  • The app also contains a number of visualizations (available on the web as well)
 • Improved accessibility in the destinations after designing a more seamless service chain covering pre-visit, on-site visit and post-visit (e.g. by removing obstacles in physical accessibility, improving signs, routes and information of the services).
  • A number of signs were added to the area (see photo below)
 • Environmentally sustainable solutions are developed in the pilot destinations. Aspects of cultural and environmental sustainability are also embedded in the digital outputs.
  • Solar powered WiFi-poles were installed. The installation required minimal alterations to the local environment (see photo below)

In the end of the project the four destinations have form a themed tourism attraction highlighting the history especially from the defense point of view. From domestic and international tourists’ point of view, diversity of the offerings is increased and experience value as well as accessibility to and between the destinations enhanced. From project partners, entrepreneurs, heritage associations’ point of view grown awareness and developed supply have increased the number of visits, length of stay and tourism expenditure re-vitalizing business opportunities.

DefenceArch project started in September 2016 and ended in February 2019. It is co-funded by Interreg Central Baltic Programme. The other co-funders are Council of Southwest Finland, Ålands landskapsregering, Svenska Kulturfonden and Konstsamfundet. Visit Ålands part of the project amount to approximately 242 000€ of the total 1,5 Meuro.

Additional project publications and results are available on the project’s web site.

Partners in the project are:

 • Turku University of Applied Sciences 
 • Parks & Wildlife Finland
 • Visit Åland 
 • The Stockholm Archipelago Foundation
 • The Åboland Archipelago Foundation

Two solar powered Wifi have been installed

Signs in Bomarsund inform visitors about the app