Green Key

Arbetet med hållbarhetscertifieringen Green Key har varit både uppskattat och framgångsrikt på Åland. Idag är 22 åländska verksamheter Green Key-certifierade. Det främsta målet med Green Key är att driva en ansvarstagande verksamhet och minska sin miljöpåverkan. På Åland kan restauranger, caféer, logianläggningar, konferenscenter och besöksanläggningar bli certifierade.

Green Key är den internationellt ledande hållbarhetscertifieringen inom turismsektorn. Totalt finns över 3000 Green Key-verksamheter i över 60 länder. Programmet drivs internationellt av Foundation for Environmental Education (FEE) och stöds av bland annat FN och World Tourism Organization (WTO). Du hittar mer information om Green Key International på deras webbplats.

 

Alla åländska Green Key-certifierade verksamheter

Ansök om Green Key-certifiering

 

Blue Flag är Green Keys motsvarighet för gästhamnar. Mer information om Blue Flag-programmet hittas här.

 

Green Key Åland finns även på Facebook och Instagram.