Green Key

Arbetet med hållbarhetsmärkningen Green Key har varit både uppskattat och framgångsrikt på Åland. Idag är 17 åländska verksamheter Green Key-märkta. Det främsta målet med märkningen är att driva en ansvarstagande verksamhet och minska sin miljöpåverkan. På Åland kan restauranger, caféer, logianläggningar och besöksanläggningar bli Green Key-märkta.

Green Key är den internationellt ledande hållbarhetsmärkningen inom turismsektorn. Totalt är över 3000 verksamheter i nästan 60 länder Green Key-märkta. Programmet drivs internationellt av Foundation for Environmental Education (FEE) och stöds av bland annat FN och World Tourism Organization (WTO). Du hittar mer information om Green Key International på deras webbplats.

 

Alla åländska Green Key-märkta verksamheter

Ansök om Green Key-märkning

 

Blue Flag är Green Keys motsvarighet för gästhamnar. Mer information om Blue Flag-programmet hittas här.

 

Green Key Åland finns även på Facebook och Instagram.