Avgifter för Green Key-certifiering

Green Key-certifieringen är avgiftsfri under 2021.

De årliga avgifterna för certifiering kommer att uppdateras inför 2022.