Avgifter för Green Key-certifiering

Green Key-certifieringen är avgiftsfri under 2020

I samband med att Ålands Lagting godkände den andra tilläggsbudgeten 27.3.20 beviljades Visit Åland tilläggsmedel och kravet på motfinansiering från branschen under år 2020 slopades. Lagtingets beslut ger Visit Åland möjlighet att stödja branschen genom att bl a erbjuda Green Key-certifieringen avgiftsfritt för de åländska verksamheterna under året. Det gäller både för de verksamheter som redan ansökt om Green Key-certifiering under våren och de som kommer att ansöka i höst.

 

De årliga avgifterna för Green Key-certifieringen ses nedan. Som nämns ovan gäller dock inte dessa avgifter för 2020. 

 

Logianläggningar

Gästhem, B&B, camping med sovstugor 421 € + 10 €/bädd

Stugor 521 € + 20 €/stuga

Hotell 921 € + 20 €/rum

Maxtak för alla typer av logianläggningar 1371 €

 

Restauranger och caféer

Restaurang (säsongsrestaurang) 871 € (621 €)

Café (säsongscafé) 621 € (421 €)

 

Besöksanläggningar

Alla sorters besöksanläggningar 871 €

 

Material

Green Key-flagga 50 €

Green Key-bordsflagga 5 €

Green Key-pins 2 €  

 

Priserna är exklusive moms.

En ägare som ansöker om fler än en Green Key- och/eller Blue Flag-certifiering betalar fullt pris för den högsta avgiften och erhåller 50 % rabatt på de övriga avgifterna.

Medlemmar i Visit Åland erhåller en rabatt på 121 €/certifierad verksamhet. Rabatten för medlemskapet dras av innan ev andra rabatter.