Green Key-ansökningsprocessen och kriterierna

På den här sidan kan du bekanta dig med ansökningsprocessen för Green Key-certifiering. Kriterierna för de olika verksamhetstyperna hittar du nedan. På Åland kan restauranger, caféer, logianläggningar och besöksanläggningar bli Green Key-certifierade.

 

ANSÖKNINGSPROCESSEN – STEG FÖR STEG

  1. Ta kontakt med Green Key Ålands programansvariga Emma Lundberg på 0457 3449901 eller [email protected] Vi bokar in ett möte för att tillsammans göra upp en plan för ert arbete mot Green Key-certifiering.
  2. Ladda ner och läs igenom Green Keys kriteriedokument och den tillhörande handboken för er verksamhetstyp. Dessa dokument finns längre ner på sidan. 
  3. Skicka in er ansökan till Green Key Åland, Visit Åland i samband med en av de två årliga ansökningsperioderna. Ansökan ska innehålla det ifyllda kriteriedokumentet samt er hållbarhetspolicy och era miljömål med tillhörande handlingsplan. Om ni ansöker om förnyad certifiering ska även en sammanfattning om fjolåret samt information om vatten- och elförbrukningen lämnas in.
  4. Ansökan behandlas av den programansvariga och presenteras sedan för den lokala juryn.
  5. Ett kontrollbesök bokas in till er anläggning. Under kontrollbesöket går kontrollanten igenom hur er verksamhet uppfyller kriterierna samt om all information finns i er miljöpärm.
  6. Er ansökan behandlas av den lokala juryn som fattar beslut om certifiering beviljas.
  7. Vid godkänd ansökan beviljas er verksamhet Green Key-certifiering. Ni får då ett diplom, en Green Key-skylt samt övrigt material. Er verksamhet publiceras på Green Keys nationella och åländska webbsida.
  8. Green Key-certifieringen är i kraft ett år och verksamheten ska därför ansöka om förnyad certifiering varje år.

 

 

GREEN KEY FÖR RESTAURANGER & CAFÉER

Här kan du ladda ner kriteriedokumentet för restauranger och caféer samt den tillhörande handboken.

 

GREEN KEY FÖR HOTELL

Här kan du ladda ner kriteriedokumentet för hotell samt den tillhörande handboken.

 

GREEN KEY FÖR B&B och GÄSTHEM

Här kan du ladda ner kriteriedokumentet för B&B och gästhem. 

 

GREEN KEY FÖR CAMPING & STUGOR

Här kan du ladda ner kriteriedokumentet för camping och stugbyar.

 

GREEN KEY FÖR BESÖKSANLÄGGNINGAR & ATTRAKTIONER

Här kan du ladda ner kriteriedokumentet för besöksanläggningar och attraktioner samt den tillhörande handboken.