Hållbarhet

Idag är hållbarhetsaspekten en viktig del av den turistiska upplevelsen. Allt fler resenärer förväntar sig ett tydligt hållbarhetsarbete av de destinationer och verksamheter de besöker. 

 

GREEN KEY OCH BLUE FLAG

Visit Åland driver hållbarhetscertifieringarna Green Key och Blue Flag. Green Key är en den internationellt ledande hållbarhetscertifieringen inom turismbranschen. Blue Flag är Green Keys motsvarighet för gästhamnar. Du hittar mer information om certifieringarna genom att klicka på respektive logo nedan. 

 

 

BÄRKRAFT.AX

Turismen är en viktig basnäring och arbetet mot ett hållbart och bärkraftigt Åland är en prioriterad fråga.

Visit Åland är en av aktörerna i nätverket och föreningen Bärkraft.ax som tillsammans arbetar och driver utvecklingen av utvecklings-och hållbarhetsagenda för Åland 2030.

Agendan togs fram 2015 i ett samarbete mellan landskapet, näringslivet och den tredje sektorn med målet att skapa ett hållbart och bärkraftigt Åland.

Under sidan Bärkraft.ax finns information om agendan, statusrapporter och det kontinuerliga arbetet.