Hållbarhet

Visit Åland driver de två hållbarhetsmärkningarna Green Key och Blue Flag på Åland. Green Key är en internationell hållbarhetsmärkning för logianläggningar, restauranger, caféer och besöksanläggningar. Blue Flag är Green Keys motsvarighet för bl a småbåtshamnar. Du hittar mer info om de båda programmen genom att klicka på programmens logon nedan.