Hållbarhetscertifiering Green Key & Blue Flag

gk2I början av 2014 gick startskottet för arbetet med miljömärkningen Green Key för turistanläggningar på Åland.Green Key är en internationell miljömärkning som finns i 52 länder med totalt 2400 anläggningar. Från och med 2015 är hela Norden representerat i och med att Norge och fasta Finland gick med under hösten 2014. Fördelningen inom Green Key 60% är hotell, 30% campingar och 10% övriga. (restauranger,mindre boendeformer) Läs mer om Green Key internationellt på www.green-key.org

Green Key på Åland är samarbete mellan Ålands Natur & Miljö, Åland Näringsliv och Visit Åland. Green Key Åland finansieras av PAF-medel enligt en tre årsplan.( 2016-2018)

I styr och jurygruppen för Green Key Åland sitter representanter från Ålands Näringsliv, Visit Åland, Ålands Landskapsregering, Sällskapet för miljöfostran i Finland, Högskolan på Åland (hospitality management) och Ålands Natur & Miljö.

Idag finns kriterier för boende; hotell, gästhem, camping och stugor , restaurang & café samt besöksmål.

På Åland är idag totalt 15  boende och restauranger /caféer är certifierade medan 11 anläggningar är med i nätverket med avsikt att arbeta mot en certifiering.

Vad är fördelarna med att vara Green Key hållbarhetscertifierad?

Det finns flera starka argument som gynnar både anläggningen och besökaren:

  • ett utbildningsverktyg för att driva en hållbar verksamhet
  • besparingar för anläggningen (främst vatten och el)
  • möjligheten att använda sig av certifieringen vid marknadsföring och PR.
  • företaget visar ett tydligt ställningsantagande gällande hållbarhetsfrågor och att driva en ansvarsfull verksamhet

www.natur.ax finns mer information, en handlingsguide för kriterier för Green Key Åland.

 

Blue Flag är ett miljöcertifieringsprogram för stränder och hamnar som internationellt drivs av icke statliga och icke vinstdrivande organisationen FEE (Foundation for Environmental Education). Blue Flag-programmet startade 1985 i Frankrike. Sedan 1987 har programmet varit tillgängligt i Europa och sedan 2001 har funnits tillgängligt för länder utanför Europa då Sydafrika anslöt sig till programmet. Idag är programmet globalt då 4271 verksamheter i 49 länder är certifierade.

Blue Flag främjar hållbar utveckling i hav och andra vattenområden. Programmet främjar beslut som stöttar utvecklingen för att uppnå hög standard inom vattenkvalitet, miljöledning, miljöutbildning och säkerhet. Under åren har Blue Flag utvecklats till en respekterad och välkänd miljömärkning som arbetar för att sammanföra turismsektorn och miljösektorn på en lokal, regional och nationell nivå.

Införandet av Blue Flag programmet påbörjade i slutet av 2016 med bildande av en styrgrupp.

I styrgruppen för Blue Flag sitter representanter från Visit Åland, Ålands Natur & Miljö, Folkhälsan, Näringsavdelningen vid LR, Östersjöfonden, Miljöbyrån/LR, Högskolan på Åland, MSF och ÅSS marinas, Ålands Utvecklings Ab och FEE Suomi.

Under hösten 2018 beviljades fyra åländska en Blue Flag Pilot Status , vilket betyder att hamnarna kan börja arbeta och bli certifierade till säsongen 2020.

 

Emma Lundberg  är anställd som projektledare vid Ålands Natur & Miljö och nås på [email protected], tel.0457 344 9901. 

Kontakta gärna Emma så hjälper hon dig att komma igång med ditt hållbarhetsarbete.

 

Från och med 1.3 och under 2019 kommer programmen Green Key och Blue Flag att drivas under Visit Åland. 

 

 


Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *