Hållbarhet

Hållbarhet är en allt viktigare del av den turistiska upplevelsen. Allt fler resenärer förväntar sig ett tydligt hållbarhetsarbete av de destinationer och verksamheter de besöker. För några år sedan ansågs hållbar turism främst vara något som förknippades med lyxturism, medan det numera är en hygienfaktor.

Visit Åland driver hållbarhetscertifieringarna Green Key och Blue Flag. Green Key är en den internationellt ledande hållbarhetscertifieringen för turismbranschen. Blue Flag är Green Keys motsvarighet för bl a gästhamnar. Du hittar mer info om de båda certifieringarna genom att klicka på deras logon nedan. 

 

 

Bärkraft.ax

 

Idag är turismen en basnäring  och arbetet mot ett hållbart och bärkraftigt Åland är en prioriterad fråga vid Visit Åland.

Visit Åland är en av aktörerna i nätverket Bärkraft.ax och varit delaktig i Forum för samhällsutveckling i februari och september 2016.

Visit Åland har bidragit med förslag på mätbara indikatorer för utvecklingen av det strategiska utvecklingsmålet 5: Attraktionskraft för boende, besökare och företag. Indikatorer

Utvecklings-och hållbarhetsagenda för Åland, visionen och de sju strategiska utvecklingsmålen har skickats ut till alla medlemmar.

I augusti kom första statusrapporten som visar ett nuläget i förhållandet till målen i agendan. Under varje utvecklingsmål finns några indikatorer som mäts årligen för att visa status -vart vi är på väg i förhållandet till målet.

Har du inte tagit del av agendan och/eller statusrapporten, finns dokumenten att ladda ner via Bärkraft.ax

Kontaktperson för nätverket Bärkraft vid Visit Åland är destinationsutvecklare Camilla Sommarström, tel 24258, [email protected]