Kontakter till myndigheter

Kontakt till myndigheter

Ett event har ofta många kontaktpunkter till flera myndigheter. Här går vi igenom de vanligaste du behöver tänka på – och när.

Polisen

För en allmän tillställning med fler än 200 deltagare, eller där det serveras alkohol behövs det tillstånd från polisen.
Här är det viktigt att du är ute i god tid – större arrangemang behöver minst 5 veckors framförhållning för att tillståndet skall hanteras ordentligt.
Tag gärna kontakt med polisen i god tid och resonera med dem om upplägget. Du får bra hjälp och tips innan du ens börjar fylla i din tillståndsansökan. Här skall även räddningstjänsten oftast inkluderas, eftersom de blir inkopplade i beslutet. Det handlar om räddningsvägar och evakueringsplaner etc.
Skapa en säkerhetsplan för ditt event. Den kan du läsa mer om på polisens hemsida.

https://poliisi.fi/sv/offentlig-tillstallning

Utse en säkerhetsansvarig som har koll på säkerhet och planering runt detta.

Landskapet

Kontakten med landskapet kan ha flera kanaler. Här listar vi de vanligaste.

Lotteritillstånd

Om du skall ha ett lotteri, kräver detta ett lotteritillstånd, som söks från Landskapet. Likaså behövs ett tillstånd om du skall samla in pengar – t ex för välgörande ändamål i samband med en galamiddag. Tillhör ni en organisation som ofta samlar in pengar (t ex Lions) kan det dock finnas ett regionsomfattande tillstånd för pengainsamling och då slipper ni söka det lokalt.

Vägavspärrning

Ansvaret för vägar på Åland ligger antingen på kommunen eller på Landskapet. Här kan du läsa om hur Landspaet kan hjälpa till med hanteringen av de vägar de har ansvar för:

https://www.regeringen.ax/infrastruktur-kommunikationer/tillstand-transporter-atgarder-inom-vagomrade/trafikreglering-samband-evenemang

Evenemangsstöd

Landskapet är ett av de mest populära ställen att söka stöd för sitt event. Grundkriterium för att få stöd är att du anordnar ett event som kan dra besökare utifrån Åland och att du lägger kraft på att också marknadsföra det utanför Åland.

https://www.regeringen.ax/kultur-fritid/bidrag-stipendier/evenemangsstod

ÅMHM

Ålands miljö- och hälskoskyddsmyndighet är den organisationen du bör ha kontakt med om du skall servera mat eller alkohol på ditt event. Just alkoholserveringen blir ju också en ordningsfråga, vilket betyder att ni också kommer att ha kontakt med polisen.

Kom ihåg att ta kontakt i tid och berätta om eventet och vad som är er vision så får ni hjälp med tankar kring vad som är lagligt/möjligt.

https://www.amhm.ax

Kommunen

Det finns både pengar att söka från flera av kommunerna på Åland, men det är också kommunen du bör prata med kring avstängningen av en kommunal väg.

Sedan har ju kommunerna på Åland många lokaler som lämpar sig för event.