Visit Ålands styrelse

 

 

 

 

 

 

 

 

Visit Ålands styrelse 2020-2021

  • Terese Flöjt, ordförande, 2020-2022                  
  • Satu Numminen,  viceordförande 2018-2021                           
  • Jani A. Mäkelä, 2019-2021
  • Dan Ferna, 2019-2021 
  • Susanne Olofsson, 2020-2022
  • Caroline Lepistö, 2020-2022
  • Björn Wennström, suppleant 2020-2022                               

 

Arvoden och ersättningar för styrelsen 2020-2021

Ordförande årsarvode 2 000 €.

Viceordförande årsarvode 500 €.

Mötesarvoden för samtliga styrelsemedlemmar 150€/bevistat möte.

Reseersättning till och från möten i enlighet med Skatteförvaltningens beslut om skattefria resekostnadsersättningar under 2020.

 

Visit Ålands revisorer 2020-2021

Första revisor: Erika Sjölund, GRM, Hermans & Revisorernas AB

Suppleant: Hermans & Revisorernas AB

 

Riktgivande för val av styrelseledamöter är enligt stadgarna §7 är att styrelsen i sin helhet representerar en bred kompetens, lång erfarenhet, engagemang och visionärt tänkande. Styrelsesammansättningen skall på ett gott sätt bidra till främjande av föreningens verksamhet.

 


Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *