Visit Ålands styrelse

 

Vid föreningens höstmöte tillsätts en valberedning som har i uppdrag att inför föreningens årsmöte bereda ett förslag till styrelsens sammansättning för det inkommande året. Styrelsemedlemmarna väljs in på två år. Vid styrelsens konstituerande möte väljs inom styrelsen en viceordförande. 

Riktgivande för val av styrelseledamöter är enligt stadgarna §7 är att styrelsen i sin helhet representerar en bred kompetens, lång erfarenhet, engagemang och visionärt tänkande. Styrelsesammansättningen skall på ett gott sätt bidra till främjande av föreningens verksamhet.

Visit Ålands styrelse 2021-2022

  • Terese Flöjt, ordförande, 2020-2022                  
  • Satu Numminen,  vice ordförande 2021–2023                           
  • Björn Wennström, 2021-2023 
  • Dan Ferna, 2021-2023 
  • Susanne Olofsson, 2020-2022
  • Caroline Lepistö, 2020-2022  
  • Jani A. Mäkelä, suppleant 2021-2023                       

 

Arvoden och ersättningar för styrelsen 2021-2022

Ordförande årsarvode 2 000 €.

Viceordförande årsarvode 500 €.

Mötesarvoden för samtliga styrelsemedlemmar 150€/bevistat möte.

Reseersättning till och från möten i enlighet med Skatteförvaltningens beslut om skattefria resekostnadsersättningar under 2021.

 

Visit Ålands revisorer 2021-2022

Första revisor: Erika Sjölund, GRM, Hermans & Revisorernas AB

Suppleant: Hermans & Revisorernas AB