Visit Ålands styrelse

Visit Ålands styrelse 2019-2020

  • Terese Flöjt, ordförande, 2018-2020                  
  • Maria Häggblom 2018-2020 vice ordförande 
  • Nico Micklin vice ordförande 2018-2020 (avgått november 2019)
  • Anna-Theresa Nordlund 2018-2020 (tidigare suppleant, sitter som ordinarie fram till april 2020 i stället för Niko Micklin)
  • Satu Numminen,  2018-2021                           
  • Jani A. Mäkelä 2019-2021
  • Dan Ferna 2019-2021                                 

Arvoden och ersättningar för styrelsen 2019-2020

Ordförande årsarvode 2 000 €.

Viceordförande årsarvode 500 €.

Mötesarvoden för samtliga styrelsemedlemmar 150€/bevistat möte.

Reseersättning till och från möten i enlighet med Skatteförvaltningens beslut om skattefria resekostnadsersättningar under 2019.

 

Visit Ålands revisorer

Första revisor: Erika Sjölund, GRM, Hermans & Revisorernas AB

Suppleant: Hermans & Revisorernas AB

 

Riktgivande för val av styrelseledamöter är enligt stadgarna §7 är att styrelsen i sin helhet representerar en bred kompetens, lång erfarenhet, engagemang och visionärt tänkande. Styrelsesammansättningen skall på ett gott sätt bidra till främjande av föreningens verksamhet.

 


Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *