Rapporter Turismen på Åland

Sedan 2015 tar Visit Åland fram en årligen rapport över Turismen på Åland.

Förutom att rapporten presenteras och skickas till medlemmarna trycks den upp ett 10 tal ex. som delas ut till bl.a.politiker och samarbetspartners.

2015 Turismen på Åland

2016 Turismen på Åland 2.0