Omvärldskunskap & Statistik

Visit Åland använder bl.a. följande källor för uppföljning för omvärldskunskap och trender.

 • UNWTO
 • Skift
 • Visit Finland, Visit Sweden
 • OECD
 • Svensk e-handel
 • Nationalräkenskaper
 • Kairos future

Materialet som tas fram analyseras och distribueras genom årliga turismrapporter, vid branschevent, till styrelse, beslutsfattare och internt.

Idag har Visit Åland tillgång till följande statistik.

 • Logi
 • Skärgårdstrafiken
 • Gästhamnar
 • Inresande
 • Webbstatistik
 • Fiskekort
 • Försäljning Citybreak
 • Konjunkturrapport
 • Sysselsättning
 • City Mariehamn
 • ÅSUB, Turismens samhällsekonomiska betydelse
 • Eurostat
 • ÅSUB

Det saknas dock mycket statistik som inresande, spending, kommersiella övernattningar jämfört med annan typ av övernattning, evenemang, möten- och konferensstatistik och spending per reseanledning. Det finns ett bristande underlag om Ålandsbild och reseanledning.