Nya resebegränsningar införs

Postat i Aktuellt, Kampanjeraugusti 20, 2020 av camilla

Den finska regeringen meddelade under onsdagen att resebegränsningar återinförs från och med 24 augusti till Norge, Danmark, Island, Tyskland, Grekland, Malta, Cypern, San Marino och Japan. Samtidigt meddelades att gränstrafiken i norra Sverige och Finland öppnas upp, men det gäller enbart för gränsregionens invånare.

Mellan Åland (övriga Finland) och Sverige gäller fortsättningsvis arbetsresor, returresor eller andra nödvändiga resor, enligt tidigare restriktioner, för inresa till Åland.

 


Översikt över alla företagsstöd pga. Covid-19

Postat i Aktuellt, Kampanjeraugusti 19, 2020 av camilla

I länken nedan finns en kort sammanställning av de stödåtgärder som är framtagna för företag på Åland till följd av Covid-19. Listan innefattar åtgärder som söks direkt från landskapsregeringen eller från olika statliga myndigheter och de åländska kommunerna. Under respektive åtgärd hittar ni länkar till relevant information.

Läs mer HÄR 

 

 


Visit Ålands års och- höstmöte 30 september

Postat i Aktuellt, Kampanjeraugusti 17, 2020 av camilla

Eftersom vårens årsmöte blev inställt, kommer Visit Åland att arrangera både års och -höstmötet samtidigt. Mötet äger rum kvällstid onsdagen den 30 september i Alandicas stora sal. Visit Åland hoppas att mötet kommer att kunna genomföras och att branschen ska ha möjlighet att träffas igen med beaktande av gällande försiktighetsåtgärder. Mer information kommer inom kort.


MINSKADE AVGÅNGAR MED FINNAIR

Postat i Aktuellt, Kampanjer av camilla

Gränsbevakningen har fortfarande problematik med att tyska resenärer försöker resa till Åland via Sverige, vilket inte är tillåtet. Gränsbevakningen har avvisat samtliga resenärer, som vissa dagar har varit ett 20-tal ekipage. Det är inte heller möjligt för inresande från Tyskland via Sverige att vara i karantän. Om ni har gäster från Tyskland som är på väg till Åland via Sverige så kommer dessa gäster inte att släppas in till Åland/Finland. Ni bör därför snarast upplysa era gäster om detta. Det enda sätt inresande från Tyskland kan komma till Åland är om de kommer via Finland eller Estland. www.raja.fi


Utredning av konsekvenserna av nya reserestriktioner

Postat i Aktuellt, Kampanjeraugusti 12, 2020 av josefin

Ålands landskapsregering har bett Visit Åland sammanställa läget i turismbranschen på Åland med tanke på minister Kiurus uttalande i måndags samt ett eventuellt kommande beslut om nya reserestriktioner. Underlag samlas in den 12 och 13 augusti per telefon och via enkät.

Tack för att du hjälper oss att skapa en så korrekt bild av läget som möjligt. 

Länk till enkäten https://sv.surveymonkey.com/r/karantan


Uppdaterade hemsidor för augusti och framåt

Postat i Aktuellt, Kampanjeraugusti 10, 2020 av camilla

Det har kommit input till turistinformationen om bristen på uppdaterade hemsidor gällande öppettider för augusti och framåt. Det kommer fortfarande bilande och cyklande gäster som behöver mat och boende. Trots en tuffare säsong hoppas vi att destinationen Åland kan erbjuda ett bra utbud för de besökare som kommer efter juli.


Synlighet i kampanjen 100 skäl i Finland

Postat i Aktuellt, Kampanjer av camilla

Kampanjen 100 skäl att resa i Finland, www.100syyta.fi utvidgas med en ny företagssökning – Tipsbanken + stödjer försäljningen av resmål till oktober. Nu har du som företagare möjlighet att delta i kampanjen och bidra till ett ökat intresse att resa till Åland utanför den traditionella semestersäsongen. HÄR  finns mer information och hur du deltar. Presentation från Suoma, endast på finska finns HÄR


Ledigt jobb: CONTENT WRITER & MARKNADSKOMMUNIKATÖR

Postat i Aktuellt, Kampanjeraugusti 3, 2020 av jonas

Visit Åland förstärker sitt marknadsföringsteam inför och under eventen Åland 100 och Tall Ships Races 2021. I fokus ligger marknadsföring, kommunikation och framför allt bra innehåll.

Vi söker dig som är nyfiken och har ett brinnande intresse för att skapa engagerande innehåll. Du har erfarenhet av marknadsföring och som textproducent väljer du dina ord väl, inte bara för att det ska låta bra utan också för att det ska ge önskad effekt. 

Läs mera här


Restriktioner för serveringar upphävs

Postat i Aktuellt, Kampanjerjuli 13, 2020 av camilla

Under måndagen upphörde flera av de restriktioner som under våren gällt för serveringsställen. Det här betyder bland annat att serveringsställen får återgå till normala öppettider och att serveringstider för alkohol återgår till tidigare bestämmelser samt att restauranger och kaféer åter får utnyttja full kapacitet i sina inomhuslokaler. Fortsättningsvis ska besökare ha tillgång till egna sittplatser och trängsel ska undvikas i lokalerna. Vidare ska restauranger och kaféer fortsätta dela hygieninstruktioner och möjliggöra för kunder att rengöra sig med desinfektionsstationer på ett flertal ställen.


Information om företagsstöd

Postat i Aktuellt, Kampanjer av camilla

Följande information gick ut från Statskontoret den 10.7.2020:

 Följande ersättningar och stöd från annat håll avdras från kostnadsstödet:

  1. Kommunalt stöd till ensamföretagare beviljat efter den 1 april 2020 och annat stöd i syfte att lindra effekterna av coronapandemin.
  2. Det stöd till 70 procent som NTM-centralen beviljar 7.4–31.12.2020 för lägesanalys och utvecklingsåtgärder vid marknadsförings- och produktionsstörningar pga coronapandemin.
  3. Det stöd till 70 procent som Business Finland 19.3–31.12.2020 beviljar till förutredningar och utvecklingsåtgärder kring läget av marknadsförings- och produktionsstörningar pga coronapandemin.
  4. Stöd som beviljats enligt lagen om stöd för återanställning och gottgörelse för verksamhetsbegränsningar till förplägnadsföretag (403/2020) samt
  5. Annat än i punkt 1–4 avsett, i statsbudgeten anvisat stöd, som stadgats till lindring av följderna från coronapandemin och försäkringsersättning pga coronapandemin.

Kostnadsstödet för företag baserar sig på Europeiska kommissionens beslut den 24 april 2020 (SA.56995 (2020/N), dvs samma beslut som det av Ålands landskapsregering tillfälligt utökade likviditetsstödet är baserat på. Därmed tas det stödet i beaktande enligt punkt 5 ovan, och stödsumman dras av med 100 % från kostnadsstödet.

Det tillfälliga likviditetsstödet som Ålands landskapsregering beviljade innan 18.5.2020 baserade sig på de minimis-förordningen och behöver därmed inte tas i beaktande vid ansökan om kostnadsstöd.

För övriga frågor gällande stöden, ta kontakt med Näringsavdelningen vid Ålands landskapsregering.