Branschevent

Våra viktigaste kunder är våra medlemmar som under en tioårsperiod varierat mellan 200-300 st till antalet. Den vanligaste orsaken till att medlemmar går ur Visit Åland är att verksamheten upphör. Antalet boendeanläggningar, speciellt stugor, har te.x. blivit färre än det har kommit nyetablerade.

Medlemskommunikationen är viktig för oss och vi försöker vara lyhörda för vilken typ av information som är det mest intressanta och vilken typ av forum som uppskattas mest från medlemmarna.

Idag kommunicerar Visit Åland till sina medlemmar via visitaland.org, e-post, infochat, nyhetsbrev, telefon och facebooksidan Turismen på Åland.

I samarbete med Ålands Näringsliv arrangeras kurser och föreläsningar för att öka kompetensutvecklingen i branschen.www.naringsliv.ax

Visit Ålands informerar om:

  • Om Visit Ålands egen verksamhet och aktuella events
  • Om events där Visit Åland är i partnerskap med andra nätverk
  • Som en marknadsföringskanal för andra nätverks events

Under året ordnas 3-4 branschevents, i samband med vår -och höstmötet, säsongsuppföljning efter sommarsäsongen och i början av året.

Foto: Höstmöte 2016 vid Ålands Sjöfartsmuseum med mingel i aulan.