SKRAKNÄSTET OCH SKRAKNÄSTET 2.0, 2013

Som en uppföljning på succén från 2012 arrangerades Skraknästet även i år i samband med Visit Ålands årsmöte.  Denna gång i två klasser;  Skraknästet och Skraknästet 2.0. Våra ”Skrakar” hade att utse två vinnande förslag; ett till den nordiska finalen Nordic Tourism Investment Forum (NTIF) och en lokal vinnare  samt hedersomnämnanden.

Enligt på förhand fastställda kriterier hade en jury att utse sex finalister och tre hederomnämnanden av de totalt 33 inlämnade förslagen.  I juryn ingick representanter från Ålands landskapsregering, Ålands näringsliv och Visit Åland.

De sex förslag som valdes ut fick sedan presentera sina förslag ”live” på scen under 10 minuter varefter de bedömdes och grillades av våra ”Skrakar” i Skraknästet;

 • Rebecka Eriksson, Eriksson Capital (ordförande)
 • Jan-Erik Rask, Nordea
 • Erik Flodin, Evolver Investment Group
 • Carin Holmqvist, Ålands Investerings Ab
 • Otto Wiksell, Razormind (samarbetspartner med RTS om NTIF)

Moderator var minister Fredrik Karlström.

FINALISTER

MÅLAND        
Kontaktperson: Claes Moser, Sanna Evers och Mikael Karlsson
Beskrivning:     ”Som en bro mellan Finland och Sverige, där den solida granitklippan Åland kan erbjuda upplevelse utanför historieböckernas faktarutor. Konsthistorien finns där.    
Måland gör den tillgänglig och synlig”
Ett projekt för att få världens största samling av JAG Ackes konst att bli kvar på Åland.

HAMNÖ KLOSTER    
Kontaktperson: Philip Hällund
Beskrivning:     Redan under tidig medeltid fungerade Hamnö på Kökar som en skyddad hamn och ankringsplats invid de stora farlederna. Den första kyrkan byggdes på 1200-talet i form av ett sjöfararkapell. Fransiskanermunkar anlände i slutet av 1300-talet. Via ett nybyggt Hamnö Kloster med övernattningsmöjligheter skulle vi kunna sätta Hamnö ”på kartan” för pilgrimer samtidigt som vi kan erbjuda en produkt för den snabbt växande ”retreat rörelsen”.

PIRATE WORLD ÅLAND    
Kontaktperson: Jan Ekholm
Beskrivning:    En nöjespark på Åland som kan ta emot upp till 500 000 besökare/säsong. Hela verksamheten skall ha Pirater och sjöfart som tema med både vattenland och nöjespark för att passa en bred publik. Huvudinriktning blir mot barnfamiljer och ungdomar.

BOMARSUND: ETT CENTRUM FÖR UPPLEVELSER  
Kontaktpersoner: Johan Sjölund och Patrik Larsson
Beskrivning:    Det natursköna området kring Bomarsund är ett unikt kulturarv där några av Ålands viktigaste historiska händelser har utspelat sig. Området har en oerhörd potential att attrahera besökare och ålänningar med olika behov och förväntningar. Förslaget är att skapa ett verkligt kvalitativt friluftsområde med utrymme för paketerade aktiviteter och äventyr, på egen hand eller under ledning av professionell personal, i ett historiskt intressant område med fantastisk natur.

FISKELÄGEN/EREMITSTUGOR/”SKRAKNÄSTEN”
Kontaktperson: Johan Mörn
Beskrivning:    Nätverk ab boende i enkla rejäla stugor med ursprung i den åländska historien. Stugorna uppförs på holmar i Ålands skärgård i grupp på upp till 50 bodar som liknar de historiska fiskelägens om på vissa håll ännu finns kvar. Kan uppföras som så kallade eremitstugor, vilket medför en stuga per holme. Produkten riktar sig till de som är ute efter en genuin och unik upplevelse och även vill lära sig om de utmaningar som boende i skärgården förr medförde.

(ZOOM)CAMP ÅLAND
Kontaktperson: Miina Fagerlund
Beskrivning: A free mind in motion – rörelsefrihet för alla.- Ordna aktiviteter och guidningar med det eldrivna, tystgående fordonet (zoom)uphill, samt att på Åland sälja och hyra ut (zoom)uphill till privatpersoner och företag. Att skapa samarbete med alla (zoom)points på Åland och (zoom)camps i Sverige för att öka rörelsefriheten och valfriheten för funktionshindrade, såväl för den fast befolkningen som för besökare.

HEDERSOMNÄMNANDEN

 • Åland Design
  En Web-shop med klar ålandsprofilering, Petra Alm, Anna Karlsson, Annika Åkerfelt
 • Upplevelselotsar – guider
  ”Slowtravel”, Christian Ekström
 • Åland en världsarvsresa
  Inklusive den Åländska Huriguten, Max Rune Karlström

VINNARE

SKRAKNÄSTET    
Fiskelägen/eremitstugor/”skraknästen”, Johan Mörn    
Prissumman är 10 000€ att användas för att förverkliga sin idé.

SKRAKNÄSTET 2.0
Måland, Claes Moser, Sana Evers och Mikael Karlsson
Vinnaren i 2.0 fick möjlighet att under oktober delta i Nordic Tourism Investment Forum  i Stockholm – där man tävlar om publikens och investerarnas gunst i konkurrens med 12 andra förslag från Norden. Inför finalen fick personerna bakom Måland coachning och träning inför sitt framträdande och många goda kontakter för utvecklade nätverk.
Vi konstaterar slutligen att 2012 års vinnare ”Hamn- och farledsguide för båtfolk” har blivit en framgång och tryckts i närmare 40000 exemplar.  Också silvermedaljören ”Sportfiskesjöar” har realiserats till stor del. Tredjepristagaren ”Explore Åland” lever som projekt men har av olika anledningar inte påbörjats.

Beslut om nytt event under 2014 tas efter att utvärdering gjorts under senhösten 2013.


Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *