Utvecklingsprojekt

Visit Åland arbetar med olika typer av projekt som är finansierade via EU, Leader, PAF -medel eller i samarbete med andra aktörer. Nedan presenteras kort de projekt som är aktuella under hösten 2017 och framåt.

Digitalisering av Bomarsunds fornminnesområde

Under 2017 påbörjades EU-projektet Defence Arch vilket innebär en digitalisering av Bomarsunds fornminnesområde.Projektet är ett interreg projekt och samarbete med Sverige och fastlandet och pågår till början av 2019. Projektledare vid Visit Åland är Jonas Holmström.

Tillgängliga Åland

Under 2015 beviljades medel för ett samarbetsprojekt mellan Ålands Handikappförbund och Ålands Näringsliv, finansierat vid LR, med fokus på att förbättra tillgängligheten på Åland. Projektet är uppdelat i två delar, Ålands Handikappförbund koordinerade inventeringen av ett 30 tal objekt, boende, sevärdheter och aktiviteter och Visit Åland sammanställer inventeringen för information på hemsidan visitaland.com. Under sommaren togs det fram även en tillgänglighetsrapport; Tillgänglig turism som utvecklingspotential för Åland-översikt och vägledning. Den finns att ladda ner HÄR Under hösten 2017 sammanställs det sista inom projektets ramar. Kontaktperson vid Visit Åland Camilla Sommarström.

MatÅland

Ett femårigt projekt (2017-2022) finansierat av landskapet med syfte att utveckla kommunikationen och helhetsgreppet kring matÅland och i nära samarbete med Ålands livsmedelsstrategi, som lanserades under våren 2017 av Ålands Producentförbund.Projektledare vid Visit Åland är Tiina Björklund.