Visit Ålands strategier 2018-2020

Följande strategier beskriver organisationens uppgift och fokus från 2018 till 2020. Visit Åland lägger upp olika delmål under respektive år.

  1. Destinationsmarknadsföring: Från informationsspridning till engagerande marknadsföring
  2. Destinationsutveckling: En investering i destinationen skapar attraktiva Ålandsupplevelser
  3. Tillgängliga och bokningsbara Ålandsupplevelser på visitaland.com
  4. Utveckla verksamhetsmodellen för Visit Åland